Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní zásady činnosti správních orgánů Lucia Madleňáková 25. 2. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní zásady činnosti správních orgánů Lucia Madleňáková 25. 2. 2015."— Transkript prezentace:

1 Základní zásady činnosti správních orgánů Lucia Madleňáková 25. 2. 2015

2 Povaha zásad § 2 – 8 § 177 „výkon veřejné správy“ ◦ ZÁHADA ◦ Rozřešení… X zásady procesní!!! ◦ Písemnosti, neveřejnosti, oficiality, koncentrace, jednotnosti ř., dvouinstančnosti, vyšetřovací, projednací…

3 § 2 odst. 2 PRINCIP ZÁKONNOSTI Nejdůležitější zásada VS může pouze to, co jí dovolí zákon x soukromé právo Vázanost i podzákonnými pr. Předpisy Při kolizi poměřování Prolínání: ◦ zejména prostředky nápravy ◦ 89/2, 97/3, 156, 159/2, 165/2, 174/2… Při porušení ◦ Nezákonnost ◦ Náhrada škody 82/98

4 § 2 odst. 2 princip zákazu zneužití správního uvážení + princip zákazu zneužití pravomoci Pravomoc x působnost Pouze na základě zákona, k účelu, v rozsahu (§ 10 SŘ) Nelze použít analogii k rozšíření pravomoci Nezákonnost x zneužití správního uvážení Libovůle --------------------těsná svázanost pr. kritéria Doporučení RM RE č. (80)2 I „neomezené“ je přezkoumatelné Promítnutí: 58, 159

5 § 2 odst. 3 princip ochrany dobré víry + princip proporcionality zásahů do práv nabytých v dobré víře Presumpce správnosti SA Souvisí: p. právní jistoty, p. šetření práv dotčených osob Zejména u využití mim. opr. prostř. + dozorčích Projev: lhůty (pro podání opr. prostř., prominutí úkonu, obj. pro podání odvolání) zasahovat co nejméně a jenom pokud je to nutné

6 § 2 odst. 4 p. ochrany veřejného zájmu, p. nestranného přístupu, p. legitimního očekávání 1) nejde o abstraktní VZ, ale konkrétní v dané věci nejde o automatické převážení nad jinými zájmy 2) souvisí: p. materiální pravdy, legitimního očekávání 3) důležitý např. při udělování výjimek nutnost odůvodnění postupu

7 § 3 p. materiální pravdy (omezené) Starý SŘNový SŘ RozsahPřesně a úplněV souladu se základními zásadami ObsahSkutečný stavStav, o němž nejsou důvodné pochybnosti

8 … promítnutí: ◦ § 50/3 – všechny okolnosti pro ochranu VZ ◦ § 50/3 – při uložení povinnosti SO zjišťuje rozhodné skutečnosti v prospěch i neprospěch ◦ ve sporném řízení: shodná tvrzení účastníků ◦ příkaz: kontrolní protokol ◦ zkrácené přestupkové: souhlas pachatele

9 § 4 p. veřejné správy jako služby chovat se zdvořile a vycházet vstříc ◦ promítnutí: stížnosti poučovací povinnost ◦ procesní práva, spojená s úkonem ◦ podle povahy úkonu ◦ podle poměrů osoby uvědomovací povinnost ◦ dostatečný předstih; někdy vyloučeno umožnění uplatnění práv ◦ nebránit

10 § 5 p. smírné řešení nejen mezi účastníky, ale i mezi SO souvisí s p. součinnosti nutno se alespoň pokusit

11 § 6 p. rychlosti + p. hospodárnosti 1) promítnutí: lhůty pro rozhodnutí, ochrana proti nečinnosti, náhrada škody souvisí: p. hospodárnosti, p. součinnosti 2) souvisí: procesní ekonomie, p. součinnosti zbytečně nezatěžovat dotčené osoby info z evidence

12 § 7 princip rovnosti v procesních právech nejde o absolutní rovnost – kategorizace účastníků řízení nediskriminace, ne-šikana

13 § 8 p. souladu postupů směřuje dovnitř VS promítnutí: spojení věcí, koordinovaná stanoviska dobrá správa: ◦ doporučení RE ◦ „dobré mravy“ VS ◦ VOP: legalita, nestrannost, včasnost, předvídatelnost, přesvědčivost, přiměřenost, součinnost, odpovědnost, otevřenost, vstřícnost


Stáhnout ppt "Základní zásady činnosti správních orgánů Lucia Madleňáková 25. 2. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google