Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)"— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon o kontrole Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

2 Zákon o kontrole Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
- platnost od účinnost od Ruší zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů Důvod přijetí nového právního předpisu značná roztříštěnost nejednotnost četná duplicita kontrolní postupů ve veřejné správě.

3 Zákon o kontrole Nový právní předpis – obecným právním předpisem
stanoví jednotná pravidla základního kontrolního postupu pro všechny druhy kontrolní činnosti – kontrola, inspekce, dozor či dohled Vymezuje společné základní instituty pověření ke kontrolní činnosti okamžik faktického zahájení kontroly vlastní průběh kontroly (přizvané osoby, vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor, práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolovaného) formulování kontrolních zjištění do výstupu z kontroly (protokol, odebírání vzorků) doručování a opravné prostředky

4 Zákon o kontrole Oproti stávající právní úpravy
rozšíření působnosti – vztahuje se na postup všech kontrolních orgánů - nejen tzv. vnější kontrola vykonávaná orgánem veřejné správy dle zvláštních předpisů, ale i kontroly výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků a kontroly tzv. dekoncentrovaných orgánů státní správy (MF vůči finančním úřadům , MPSP vůči správám sociálního zabezpečení) úkony předcházející kontrole – skutečnosti zjištěné mohou sloužit jako podklad pro kontrolní zjištění (kontrolní nákup) zahájení a ukončení kontroly – výslovně upraven moment zahájení (§ 5) a moment ukončení (§ 18)

5 Zákon o kontrole jednoznačnější vymezení práv a povinností jak kontrolujícího subjektu, tak kontrolované osoby (§§ 6 – 10) Odběr vzorků – postup, náhrada (§ 11) Protokol o kontrole – náležitosti, lhůty pro vyhotovení – 30 dnů, složitější 60 dnů od provedení posledního kontrolního úkonu (§§ 12) Opravné prostředky – námitkové řízení – lhůta pro podání prodloužena na 15 dnů, stanovení postupu a lhůt pro vyřízení námitek – 7 dnů, jinak nadřízená osoba 30 dnů, možnost prodloužení o dalších 30 dnů, nahlížení do spisu, došetření (§§ 13 – 14) Přestupky a správní delikty – vypuštěn institut pořádkové pokuty, neposkytnutí součinnost nebo neumožnění výkonu kontroly není hodnoceno jako porušení procesní povinnosti, ale hmotně právní povinnosti (§§ 15 – 16)

6 Zákon o kontrole Pokuty – do 500 000,- Kč (§§ 15 – 16)
Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem - důvodem vyšší efektivita, ochrana veřejného zájmu, nečinnost (§ 24) Spolupráce kontrolních orgánů – ochrana a šetření práv kontrolovaných osob, zásada „dobré správy“, vzájemná informovanost a koordinace činnosti (§ 25) Zveřejňování informací o kontrolách – cílem zvýšení transparentnosti a informování veřejnosti, povinnost alespoň jednou ročně zveřejnit informace o výsledcích kontrol (§ 27)

7 Zákon o kontrole Další legislativní úpravy
– cílem odstranění neodůvodněných odchylek či duplicit ve vztahu k obecné úpravě kontrolního řádu Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)"

Podobné prezentace


Reklamy Google