Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 38/1994 Sb. (zákon č. 220/2009 Sb.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 38/1994 Sb. (zákon č. 220/2009 Sb.)"— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 38/1994 Sb. (zákon č. 220/2009 Sb.)
Ing. Roman Samiec pověřen vedením oddělení vojenského materiálu MPO Licenční správa Praha 23. listopadu 2009

2 Novela zákona č. 38/1994 Sb. OSNOVA
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. zákonem č. 220/2009 Sb. (odrážejí členství ČR v EU) Vyhláška č. 332/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.

3 Část první – Obecná ustanovení
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část první – Obecná ustanovení § 2 – co se rozumí obchodem s vojenským materiálem pro účely zákona odst. 1 a 2 – blíže specifikuje zahraniční obchod s vojenským materiálem odst. 3 – dříve odst. 2

4 Část první – Obecná ustanovení
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část první – Obecná ustanovení § 3 – na co se zákon nevztahuje odst. 1 - nově koncipovaný, písm. c) a d) – nově doplňuje ustanovení o vysílání nebo přijímání humanitární pomoci odst. 2 – nový, doplňuje ustanovení o aktivity vojenských vysokých škol

5 Část první – Obecná ustanovení
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část první – Obecná ustanovení § 4 – co nesmí být předmětem obchodu odst. 1 písm. b) – nový doplňuje ustanovení o zboží, na které se vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů nebo vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána a které zakazují použití, skladování, výrobu a převod protipěchotních min a omezující použití některých konvenčních zbraní

6 Část první – Obecná ustanovení
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část první – Obecná ustanovení § 5 – co je vojenským materiálem pro účely zákona odst. 2 – upřesňuje služby specifikované původně v odst. 3 § 6 - odst. 2 a 3 specifikuje stanoviska dotčených orgánů na „závazná stanoviska“ , které musí obsahovat „souhlas“ či „nesouhlas“ dotčených orgánů s vydáním povolení

7 Část druhá – Povolování obchodu s vojenským materiálem
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část druhá – Povolování obchodu s vojenským materiálem Podmínky pro vydání povolení § 7 odst. 1 písm. a) – nově formuluje, jaký základní kapitál právnické osoby může pocházet od kterých zahraničních osob § 7 odst.1 písm. b2) a b3) – nově formuluje kdo může být členem statutárních orgánů právnické osoby § 7 odst.1 písm. b5) – formuluje splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve statutárních orgánech - u občanů členského státu EU je předkládáno čestné prohlášení

8 Část druhá – Povolování obchodu s vojenským materiálem
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část druhá – Povolování obchodu s vojenským materiálem § 9 – Žádost o vydání povolení odst. 2 - vypouští se doložení následujících dokladů: - o státním občanství, - o trvalém bydlišti, - výpis z rejstříku trestů, - účetní uzávěrka a - zřizovací smlouva, pokud právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku (v případě že se uvedené údaje liší od údajů v obchodním rejstříku, doloží žadatel pouze příslušné doklady) odst 3 a 4 – se vypouštějí a z odst. 5 se stává odst. 3

9 Část druhá – Povolování obchodu s vojenským materiálem
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část druhá – Povolování obchodu s vojenským materiálem § 10 – rozhodnutí o vydání povolení odst. 2 – jedná se o přesun původního odst. 3 z § 7 a jeho modifikaci § 12a – provádění obchodu jménem České republiky odst. 1) - vynechává část ustanovení ve znění „…, pokud druhou smluvní stranou je jiný stát“ § 13 – Zánik povolení odst. 1 písm b) – nové znění – rozhodnutím o úpadku právnické osoby odst. 1 písm d4) – upraveno a podrobněji specifikováno znění

10 Část třetí – Podmínky udělování licence a její užívání
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část třetí – Podmínky udělování licence a její užívání § 14 - Licence odst. 2 – doplnění větou ve znění „…; obchod s vojenským materiálem podle § 2 odst. 3 lze provádět i bez licence“ odst. 3 – nový – zavádí tzv „eurolicenci“ z odst 3 se stává odst. 4 § 15 – Žádost o udělení licence celý nově koncipován a odráží celkové změny v podávání žádostí o udělení licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

11 Část třetí – Podmínky udělování licence a její užívání
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část třetí – Podmínky udělování licence a její užívání § 16 – rozhodnutí o udělení licence znění § 16 je upraveno dle nově koncipovaných ustanovení § 15 odst. 3 a 4 – popisuje co obsahuje rozhodnutí o udělení licence všeobecně , tak i obsah tzv. eurolicence

12 Část třetí – Podmínky udělování licence a její užívání
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část třetí – Podmínky udělování licence a její užívání § 17 – informační povinnost držitele licence odst. 1 – upravuje povinnost informování ministerstva o využívání udělené licence vždy do desátého následujícího měsíce po uplynutí prvního a druhého kalendářního pololetí odst. 2 – originál vyčerpané licence, nebo jejíž platnost skončila je povinen držitel do 15 dnů vrátit ministerstvu

13 Část třetí – Podmínky udělování licence a její užívání
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část třetí – Podmínky udělování licence a její užívání Neudělení a odnětí licence § 18 – písm. b) – blíže specifikované a doplněné znění o porušení právních předpisů V § 18 a § 19 - je použita nová terminologie – zahraničně politické nebo obchodní zájmy, ochrana veřejného pořádku, bezpečnost a ochrana obyvatelstva

14 Část čtvrtá – Kontrola provádění obchodu s vojenským materiálem
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část čtvrtá – Kontrola provádění obchodu s vojenským materiálem Zajištění vojenského materiálu § 23b, § 23c, § 23d a § 23e – nové, pojednávají o zajištění vojenského materiálu celním úřadem § 24 – poskytování informací odst. 2 – nově koncipovaný k poskytování údajů a informací dotčeným orgánům prostřednictvím správního úřadu ve věci žádostí a rozhodnutí o vydání povolení a udělení licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

15 Část pátá – Správní delikty
Změny a upřesnění zákona č. 38/1994 Sb. Část pátá – Správní delikty § 25 – Správní delikty právnických osob nově koncipovaný k řešení správních deliktů právnických osob Nová ustanovení § 26 – Propadnutí vojenského materiálu § 27 – Zabrání vojenského materiálu § 27a –Společná ustanovení odpovědnost právnické osoby za spáchání správního deliktu, určení sankce právnické osobě, kompetence v řešení správních deliktů

16 Kontakty


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 38/1994 Sb. (zákon č. 220/2009 Sb.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google