Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdaňování stálé provozovny - aktuální pohled Finanční správy ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdaňování stálé provozovny - aktuální pohled Finanční správy ČR"— Transkript prezentace:

1

2 Zdaňování stálé provozovny - aktuální pohled Finanční správy ČR
Generální finanční ředitelství Radim Bláha odbor Daní z příjmů 10/2014

3 Obecná metodika Finanční správy ČR
Návrhu Pokynu GFŘ D-xx k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pro zdaňovací období, která započala v roce 2014 Návrh Pokynu D-xx k postupu při zdaňování daňových nerezidentů České republiky z příjmů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, z příjmů ze služeb a z příjmů z nezávislé činnosti, z pohledu poplatníků a plátců daně 1. Reakce na novelizaci daňových právních předpisů od 2. Reakce na novou koncepci civilního práva (NOZ, ZOK apod.) 3. Sjednocení správní praxe, jednotná a očekávatelná aplikace ZDP 4. Širší shoda na výkladech mezi daňovou správou a odbornou veřejností 5. Zapracování legislativně projednávané novely ZDP k 6. Předpokládané vydání – přelom 2014/2015

4 Pokyn GFŘ D-xx k postupu při zdaňování daňových nerezidentů České republiky z příjmů z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, z příjmů ze služeb a z příjmů z nezávislé činnosti, z pohledu poplatníků a plátců daně

5 Účel Účelem pokynu je sjednocení postupu zdaňování příjmů daňových nerezidentů České republiky z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny umístěné v České republice podle § 22/1/a) a § 22/2 ZDP, z příjmů ze služeb poskytovaných na území ČR vymezených v § 22/1/c) ZDP a z příjmů z nezávislé činnosti uvedených v § 22/1/f/1 ZDP. Z hlediska použití nahrazuje pokyn č. D-154 k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22/1/c) ZDP, přejímá příslušné části pokynu GFŘ D-6 Původní koncept pokynu ke službovým SP byl rozšířen na další typy SP

6 Obsah Stálá provozovna Stanovení základu daně stálé provozovny
Registrační povinnost Místní příslušnost stálých provozoven Procesní povinnosti poplatníků a plátců daně Stálá provozovna jako zaměstnavatel

7 I. Stálá provozovna trvalé zařízení k výkonu činnosti
staveniště, místo provádění stavebně montážních projektů poskytování služeb: - existence SZDZ - neexistence SZDZ

8 II. Stanovení základu daně stálé provozovny
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ustanovení § 23 zákona o daních z příjmů ustanovení § 23 odst. 11 zákona o daních z příjmů ustanovení § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů

9 III. Registrační povinnost
registrace zahraniční osoby – daňového nerezidenta daňový nerezident – fyzická osoba daňový nerezident – právnická osoba

10 IV. Místní příslušnost stálých provozoven
fyzická osoba: - kde se převážně zdržuje - FÚ pro hlavní město Prahu právnická osoba: - sídlo stálé provozovny - FÚ pro hlavní město Prahu (více stálých provozoven)

11 V. Procesní povinnosti poplatníků a plátců daně
oznamovací povinnost: - § 38t odst. 2 zákona o daních z příjmů srážení a zajištění daně: - vybrání daně nebo úhrady na zajištění - odvod místně příslušnému správci daně - hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou - potvrzení o sražení či zajištění daně

12 VI. Stálá provozovna jako zaměstnavatel
stálá provozovna v postavení plátce daně časový test a vznik povinnosti plátce daně zvláštní režim u stálé provozovny vzniklé z titulu poskytování služeb

13 Připomínkové řízení FS / KDP
Shrnutí připomínek - obecné nenahrazovat pokyn D-154, pouze doplnit stávající pokyny o problematiku v nich neuvedenou odsunout pokyn na rok 2015 s ohledem na chystanou novelu ZDP doplnění odkazů na ZDP, DŘ, SZDZ (pozn. odkazy na konkrétní ustanovení jsou použity v omezené míře právě kvůli možným změnám zákonů)

14 Připomínkové řízení FS / KDP
Další připomínky: Doplnit SP z titulu závislého zástupce, společníka v.o.s. Doplnit oblast elektronického obchodování V úvodu doplnit postup u bezesmluvních států Výklad časového testu pro vznik službové SP (pokud službové SP v SZDZ nejsou uvedeny), časová test u stavebně montážních projektů Zdanění příjmů před vznikem službové SP Zajištění daně – upřesnit, kterých zemí se netýká

15 Pracovní skupina FS / KDP
Společné vypořádání vybraných připomínek Diskuse nad šíří záběru pokynu Sjednocení výkladu základních tezí mezinárodního zdanění Zveřejnění závěrů

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zdaňování stálé provozovny - aktuální pohled Finanční správy ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google