Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem."— Transkript prezentace:

1 Podnikání Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem podle tohoto zákona je: osoba zapsána v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

2 Účel a oblasti podnikání
Podnikání se v moderním duchu chápe jako činnost sloužící společnosti, přičemž i užitek z ní se dělí mezi ty, kteří jej vytvořili a ty, kterým výrobky a služby slouží. Základními funkcemi moderního podnikání jsou: Vytváření trhu a zákazníků: Podnik - výrobce má nejen tvořit výrobky a služby uspokojující známé a vyjádřené potřeby, ale také nabízením nových, dosud nevyráběných výrobků a neposkytovaných služeb podporovat vznik nových potřeb. Marketing = jednotná koncepce obchodní a výrobní podnikatelské politiky vycházející z výzkumu potřeb a požadavků trhu Výroba spojená s inovační činností. (Inovace = zdokonalení hospodářské činnosti uplatňováním např. zaváděním nových druhů zboží atd.).

3 Oblasti a formy podnikání.
Jednotlivé druhy podnikatelské činnosti lze shrnout do tří skupin: obchodní činnost, výrobní činnost, poskytování služeb. V ČR jsou možné tyto organizačně právní formy podnikání: Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo Živnostenské podnikání Státní podnik

4 Živnostenské podnikání
Živnost je určitou ekonomickou, organizační a právní jednotkou, kterou vlastní jeden, případně několik podnikatelů. Je charakteristická malým počtem zaměstnanců a omezenou kapitálovou silou. Živnostenský zákon vylučuje z živnostenského podnikání některé činnosti(lékař, činnost bank a pojišťoven, zemědělská a lesní výroba) Podnikatele, kterým může být jak právnická, tak fyzická osoba, opravňuje k podnikání živnostenský list nebo koncesní listina. Ohlašované živnosti řemeslné, kde podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru; vázané, kde podmínkou provozování je odborná způsobilost získaná jinak; volné, kde jako podmínka provozování živnosti není odborná způsobilost stanovena.

5 Založení živnosti Všeobecné podmínky k získání souhlasu s provozováním živnosti fyzickými osobami : dosažení věku 18 let ke dni vzniku oprávnění, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost Zvláštní podmínkou k provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji zákon vyžaduje. U právnických osob musí zvláštní podmínky splňovat její odpovědný zástupce. Překážky provozování živnosti. Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba na jejíž majetek byl prohlášen konkurs Osoby vyloučené z podnikání. Zvláštní zákony zakazují podnikání soudcům a vojákům z povolání

6 Založení živnosti Náležitosti ohlášení fyzické osoby:
Jméno příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo Obchodní jméno Předmět a místo podnikání Identifikační číslo Provozovna Výpis z rejstříku trestů (není třeba)

7 Založení živnosti volná živnost – váže se k ní ohlašovací povinnost
živnostenský úřad vydá živnostenský list do 15ti dnů od ohlášení živnosti. Současně živnostenský úřad oznámí vznik živnosti všem zainteresovaným subjektům, tj. finančnímu úřadu, obci na jejímž území je umístěna provozovna, statistickému úřadu, hospodářské komoře a živnostenskému společenstvu. koncesovaná živnost živnostenský úřad vydá rozhodnutí o udělení koncese do 30ti dnů od podání žádosti. Doklad o vzniku koncesované živnosti rozešle na stejné subjekty jako v případě volných živností.


Stáhnout ppt "Podnikání Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem."

Podobné prezentace


Reklamy Google