Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní procesy. Právní řád Předpisy zákonné –Ústava –Ústavní zákony –Zákony –Zákonná opatření Předpisy prováděcí –Vládní nařízení –Vyhlášky –Vyhlášky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní procesy. Právní řád Předpisy zákonné –Ústava –Ústavní zákony –Zákony –Zákonná opatření Předpisy prováděcí –Vládní nařízení –Vyhlášky –Vyhlášky."— Transkript prezentace:

1 Právní procesy

2 Právní řád Předpisy zákonné –Ústava –Ústavní zákony –Zákony –Zákonná opatření Předpisy prováděcí –Vládní nařízení –Vyhlášky –Vyhlášky obcí

3 Právní normy Dle vymezení chování: Zavazující Opravňující Dle závaznosti: Donucující Podpůrné, dispozitivní

4 Právní úkony Jednostranné Dvoustranné Mnohostranné

5 Působnost předpisu Osobní Územní Časová Věcná

6 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zastoupení Věcná práva Odpovědnost za škodu Dědění Závazkové právo –Kupní smlouvy –Pojistné smlouvy (majetek, osoby, odpovědnost za škodu) –Cestovní smlouvy

7 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Obecná ustanovení –Obchodní listiny –Prokura –Obchodní rejstřík Obchodní společnosti a družstvo Obchodní závazkové vztahy

8 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích –Kupní smlouva a další –Smlouva o otevření akreditivu –Smlouva o inkasu –Smlouva o běžném účtu –Smlouva o vkladovém účtu –Cestovní šek

9 Zákon č. 455/1991Sb., živnostenský zákon Živnostenské podnikání Subjekty živnostenského podnikání Živnostenské oprávnění Podmínky živnostenského podnikání Pokračování v provozování živnosti Provozovny Povinnosti podnikatele podle živnostenského zákova Ohlášení živnosti

10 Žádost o koncesi Zánik živnostenského oprávnění Živnostenský rejstřík Oznamování změn podnikatelem Oznamovací povinnost živnostenských úřadů Živnostenská kontrola Doručování živnostenským úřadem

11 Právní písemnosti Většina právních dokumentů musí být písemně doložena, aby byly závazné a průkazné. Na závažných písemnostech musí být podpis úředně ověřen. Uvedeme některé písemnosti : Plnou moc, dlužní úpis, potvrzení apod.

12 Plná moc Je písemný projev fyzické nebo právnické osoby, která se dá zastupovat v určitém jednání. Zmocnitel - Zmocněnec Zastoupený - Zástupce

13 Plná moc Osobní plná moc – písemnost, ve které se nechá občan zastupovat jinou osobou Zmocnění procesní – dokument, v němž zastoupený potvrzuje, že zástupce je zmocněn za něho jednat jeho jménem u soudu Podnikové pověření – plná moc související s provozováním podniku

14 Prokura – obchodní plná moc, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům při provozu podniku. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. Plná moc: Generální Speciální Kolektivní

15 Dlužní úpis Listina pořízená o závazkovém poměru. Potvrzuje existenci závazku, stanoví jeho výši a podmínky splácení. V jeho obsahu musí být vyjádřena částka číslicemi i slovy, jméno a adresa věřitele, termín splacení, data a výše splátek, datum vystavení, podpis dlužníka, jeho jméno a adresa.

16 Potvrzenka(kvitance), potvrzení V potvrzence ověřujeme přijetí peněžní částky či jiné věci, nebo splnění závazku. Potvrzení o přijetí částky musí být uvedeno číslicemi i slovy, musí obsahovat jméno a adresa plátce, důvod placení, místo a datum vystavení, jméno, adresa a podpis příjemce peněz (číslo OP). Potvrzení je písemné osvědčení nějaké skutečnosti (např. délka zaměstnání)

17 Založení společnosti Živnostenské podnikání Obchodní rejstřík: fyzickou osobu veřejnou obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciovou společnost družstvo příspěvkovou organizacipříspěvkovou organizac společenství vlastníků jednotek

18 Příklady

19 Živnostenský úřad Prvotní informace Trestní rejstřík Bezúhonnost Živnostenský úřad Podání žádosti Finanční úřad Bezdlužnost

20 Živnostenský list Koncese Správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovna (živnostník) Finanční úřad Správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovna (zaměstnanci)

21 Akciová společnost Zakladatelská smlouva (forma notářského zápisu) Návrh na zápis: –Obchodní firma –Sídlo –Identifikační číslo –Právní forma –Předmět podnikání –Statutární orgán

22 –Výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení –Počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií –Dozorčí rada –Prokura

23 Administrativní činnosti při zahájení činnosti organizace. Živnostenský úřad Obchodní rejstřík Banka Finanční úřad Správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovny Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - Kooperativa pojišťovna Včasné oznamování všech změn! BusinessInfo.cz


Stáhnout ppt "Právní procesy. Právní řád Předpisy zákonné –Ústava –Ústavní zákony –Zákony –Zákonná opatření Předpisy prováděcí –Vládní nařízení –Vyhlášky –Vyhlášky."

Podobné prezentace


Reklamy Google