Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055
Učíme se podnikat Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

2 Úvod do podnikání Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, p. o.
Ing. Pavlína Palová a Ing. Hana Jiříčková

3 Fyzická osoba občan, který může nabývat práva a povinnosti
pokud si vyřídí živnostenské oprávnění a splní podmínky pro podnikání podle živnostenského zákona stává se osobou samostatně výdělečně činnou = OSVČ

4 Právnická osoba právní subjekt s právní subjektivitou
organizace vytvořená lidmi a považovaná za samostatný subjekt příkladem jsou obchodní společnosti – akciová společnost, spol. s ručením omezeným, komanditní společnost, aj.

5 Podnikání soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem
na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

6 Živnost upravena zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za podmínek stanovených zákonem mohou ji provozovat fyzické nebo právnické osoby při splnění určitých podmínek

7 Všeobecné podmínky provozování živnosti
plná svéprávnost – způs. právně jednat (např. uzavírat smlouvy) nabývá se obvykle dosažením plnoletosti bezúhonnost – prokazuje se výpisem z trestního rejstříku

8 Zvláštní podmínky provozování živnost
odborná nebo jiná způsobilost vystudování příslušného oboru a praxe spolehlivost

9 Rozdělení živností ohlašovací koncesované

10 Vznik živnostenského oprávnění
u právnických a fyzických osob u ohlašovacích živností dnem ohlášení u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci o udělení koncese prokazuje se: výpisem z živnostenského rejstříku

11 Odpovědný zástupce podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu

12 Provozovna prostor, kde je živnost provozována

13 Ohlašovací živnosti řemeslná vázaná volná

14 Řemeslná živnost musí být splněna odborná způsobilost, která se prokazuje dokladem o ukončení vzdělání (např. střední s maturitní zkouškou) není nutná praxe vzdělání lze nahradit 6letou praxí v oboru řeznictví, pekařství, cukrářství, zednictví, malířství, kadeřnictví, zlatnictví, hostinská činnost, aj.

15 Vázaná živnost musí být splněna odborná způsobilost – je stanovena v příloze č. 2 živnost. zákona většinou je vyžadována určitá délka praxe př. činnost účetních poradců, vodní záchranářská služba, provozování autoškoly, masérské služby

16 Volná živnost je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky př. velkoobchod, maloobchod, fotografické služby, ubytovací služby

17 Shrnutí – podmínky provozování ohlašovacích živností
volná vázaná řemeslná všeobecné všeobecné vzdělání všeobecné vzdělání praxe

18 Koncesované živnosti koncese = povolení státu pro vykonávání určité činnosti pro získání se vyžaduje speciální odborná způsobilost a schválení dalším státním orgánem schvaluje se pro určité území nebo na určitou dobu typické: doprava, směnárny, soukromý detektiv, cestovní kancelář

19 Vznik živnostenského oprávnění
Ohlašovací živnosti – FO v ohlášení uvede: jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, datum a místo narození, rodné příjmení předmět podnikání IČ, pokud již bylo přiděleno provozovnu

20 Ohlašovací živnosti – PO v ohlášení uvede:
obchodní firmu nebo název, sídlo IČ, pokud již bylo přiděleno u odpovědného zástupce údaje jako u FO předmět podnikání provozovnu

21 Jednotný registrační formulář
slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání. nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání 2 základní typy formuláře: a) pro fyzickou osobu b) pro právnickou osobu lze jej využít pro podání: a) podle živnostenského zákona b) pro základní registraci na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně c) pro hlášení Úřadu práce

22 Odkaz na jednotný reg. formulář

23 Vydání výpisu z živn. rejstříku
při splnění všech podmínek provede živn. úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis

24 Ukázka výpisu z živn. rejstříku

25 Živnostenský rejstřík
informační systém veřejné správy seznam všech živností v daném regionu vedený u městského či obecního živnostenského úřadu zapisují se zde údaje o FO nebo PO, které získaly živnostenské oprávnění

26 Zánik živnostenského oprávnění
a) smrtí podnikatele b) zánikem právnické osoby c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou d) výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis, f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

27 Zdroje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Klínský P., Münch O.: Ekonomika 1 pro obchodní akademie a ostatní SŠ


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google