Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní společnosti."— Transkript prezentace:

1 Obchodní společnosti

2 Základní rysy Právnické osoby – korporace Upraveny obchodním právem
Převážně podnikatelský účel Cíl – sdružení prostředků ke společnému podnikání, omezení podnikatelského rizika Zapisují se do obchodního rejstříku

3 Základní pojmy Podnikatel § 2 Podnik § 5
Obchodní majetek, obchodní jmění § 6 Základní kapitál Obchodní firma § 8 Sídlo § 18 ObčZ Právní subjektivita 19c ObčZ

4 Jednání podnikatelů Statutární orgán/podnikatel FO Plná moc
Prokura - § 14 Pověřený zaměstnanec - § 15 Jiná osoba v provozovně - § 16

5 Dělení obchodních společností
Kapitálové Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Osobní Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost

6 Založení a vznik obchodních společností

7 Postup Přípravné práce Založení Získání podnikatelského oprávnění
Splacení vkladů Podání návrhu na zápis do OR Vznik společnosti – zápis do OR

8 Příprava Harmonogram Organizační věci Tvorba koncepce společnosti
Příprava zakladatelského dokumentu Ocenění nepeněžitých vkladů

9 Založení společnosti Vyhotovením zakladatelského dokumentu
Společenská smlouva x zakladatelská listina Zakladatelská smlouva Stanovy Obsahové náležitosti v.o.s. - § 78 k.s. - § 94 s.r.o. - § 110 a.s. - § 173 Požadavky na zakladatele

10 Získání podnikatelského oprávnění
Živnostenské, zemědělské a ostatní Živnosti Volná Řemeslné Vázané

11 Splacení základního kapitálu
Peněžité vklady Účet pro splacení vkladů na jméno společnosti Minimální výše – s.r.o ,- Kč, a.s. 2mil./20mil. Splaceno před zápisem S.r.o. 30% každého vkladu, celkem nejméně A.s. 30% jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio Dokládá se Potvrzením banky Potvrzením správce vkladu

12 Nepeněžité vklady Majetek Musí být před zápisem splaceny v plné výši
Jehož hospodářská hodnota je zjistitelná Využitelný ve vztahu k předmětu podnikání Ne práce nebo služby Musí být před zápisem splaceny v plné výši Oceňování Znalecký posudek Alternativní způsoby Vyjádření nezávislého odborníka Účetní hodnota pokud ověřil auditor Cenné papíry a nástroje peněžního trhu na regulovaném trhu – vážený průměr cen

13 Nepeněžité vklady Způsob splacení Movité věci – předání
Nemovité věci – písemné prohlášení a faktické předání Ostatní – smlouva o vkladu Know how – navíc předání dokumentace, zápis Podnik – navíc předání podniku, zápis

14 Návrh na zápis do obchodního rejstříku
Povinný formulář Ověřené podpisy Podávají K.s. a v.o.s. – všichni společníci S.r.o. – všichni jednatelé A.s. – představenstvo Přílohy – rovněž ověřené podpisy

15 Vznik společnosti Zápisem do OR Je možné určit v návrhu
Společnost vzniká jako subjekt práva a získává způsobilost k právům a povninnostem i k právním úkonům Orgány společnosti zahajují činnost Zakladatelé se stávají společníky

16 Nejtypičtější chyby Obchodní firma je zaměnitelná nebo klamavá
Nejsou splněny požadavky na zakladatele nebo členy orgánů Základní kapitál nebyl splacen v zákonném rozsahu Nedostatky týkající se způsobu splacení a ocenění vkladů

17 Nejtypičtější chyby Návrh není na předepsaném formuláři
Návrh neobsahuje všechny údaje Návrh není doložen předepsanými přílohami Nebyl zaplacen správní poplatek


Stáhnout ppt "Obchodní společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google