Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Vlasta Švachová Datum: 14. 5. 2012 Název: VY_32_INOVACE_9.3.6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Vlasta Švachová Datum: 14. 5. 2012 Název: VY_32_INOVACE_9.3.6."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Vlasta Švachová Datum: 14. 5. 2012 Název: VY_32_INOVACE_9.3.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Obchodní společnosti a jejich členění - prezentace Anotace: Prezentace slouží k opakování obchodních společností a jejich členění. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují dané učivo.

2 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ČLENĚNÍ

3 Co je naším cílem? Pochopit důvody vzniku obchodních společností, jejich význam pro tržní ekonomiku a umět rozlišit jejich jednotlivé formy.

4 A jaké důvody vedou ke vzniku obchodní společnosti? Jedná se o omezení podnikatelského rizika, kdy odpovědnost se přesouvá z 1 společníka na více společníků. Větší kapitál,větší zisky, větší počet pracovních příležitostí to jsou největší výhody obchodních společností.

5 Druhy obchodních společností:Osobní: a) veřejná obchodní společnost a) veřejná obchodní společnost b) komanditní společnost b) komanditní společnostKapitálové: a) společnost s ručením omezeným omezeným b) akciová společnost

6 Znaky osobních společností: Ručení za závazky neomezeně, společně a nerozdílně Osobní účast na řízení společnosti Tvorba základního jmění není povinná Dělení zisku - zúročí se vklady, zůstatek se rozdělí podle počtu členů

7 Znaky kapitálových společností: Společníci ručí omezeně nebo vůbec Společnost řídí společné orgány Povinná tvorba základního jmění Vzniká podíl na zisku podle usnesení orgánů společnosti

8 Jak založit obchodní společnost: 1.fáze: Založení společnosti – vyhotovení společenské smlouvy - písemná forma 2. fáze Vznik společnosti – zápis do obchodního rejstříku

9 Způsoby zrušení obchodní společnosti: 1. fáze: a) S likvidací-firma přestane existovat, je-li firma předlužena-vyhlášen konkurs b) bez likvidace – stávající firma zanikne a vznikne firma jiná (např. sloučením, prodejem firmy, rozdělením,… 2. fáze: společnost zaniká výmazem z obch. rejstříku

10 Charakteristika veřejné obchodní společnosti: Min. 2 osoby podnikají pod společným ob- chodním jménem Ručení i svým soukromým majetkem Každý společník může se podílet na řízení Dělení zisku se rozděluje na základě společenské smlouvy

11 Charakteristika komanditní společnosti: Min. 1 komplementář a 1 komanditista Vklad povinný pro komanditistu Kč 5 000,- Ručení komanditisty jen do výše splácení, komplementář veškerým majetkem Dělení zisku na základě společenské smlouvy Řídícím orgánem - komplementář

12 Charakteristika společnosti s ručením omezeným: Maximální počet společníků je 50 Povinný vklad Kč 200 000,- Společníci ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu, společnost ručí celým svým majetkem Společnost vede jednatel Dělení zisku – na základě usnesení valné hromady

13 Charakteristika akciové společnosti: Nejméně 2 společníci Povinný vklad 2 000 000,- Kč Ručení společníků žádné, ručí pouze společnost Řízení je v rukou valné hromady Akcionáři mají nárok na podíl na zisku

14 - Akciová společnost získává svůj majetek vydáním akcií. - Akcie je cenný papír, který dává právo akcionáři podílet se na řízení společnosti a na zisku.

15 Rozdělování majetku při zániku společnosti: 1)Podílet se na zisku = akcionář má právo na výplatu části zisku dividenda(= podíl na zisku) 2)Podílet se na řízení společnosti = právo hlasovat a tím řídit společnost.

16 Druhy akcií: 1)Akcie na jméno– převod této akcie na jinou osobu probíhá tzv. rukopisem. A.a. vede přesný jmenný seznam akcionářů a změna majitele akcie musí být zaznamenána i na jmenném seznamu akcionářů. 2)Akcie na majitele – je převoditelná předáním jiné osobě.

17 Zvláštní druhy akcií jsou: 1)Akcie zaměstnanecké– jsou prodávány vlastním zaměstnancům za výhodnějších podmínek. Jsou to akcie na jméno. Množství vydaných zaměstnaneckých akcií je omezeno 5% zisku společnosti. 2)Akcie prioritní– je s nimi spojeno přednostní právo na dividendu.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,příspěvková organizace Autor: Ing. Vlasta Švachová Datum: 14. 5. 2012 Název: VY_32_INOVACE_9.3.6."

Podobné prezentace


Reklamy Google