Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní korporace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní korporace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"— Transkript prezentace:

1 Obchodní korporace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777 Milevsko Obchodní korporace

2 Číslo a název klíčové aktivity
Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_02_C_17_ZSV Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Iveta Kašparová Předmět Právo Tematický okruh Občanské právo Téma Obchodní korporace Ročník 3. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 3. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Téma je zpracováno podle nového občanského zákoníku. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 12. snímek: výklad – Obchodní korporace (jednotlivé typy – obchodní společnosti, družstva) 7. snímek: hypertextový odkaz na obchodní rejstřík (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 snímek: test pro ověření znalostí – obsahuje otevřené úlohy k vyložené látce (8 otázek) – pro kontrolu se po kliknutí myší objeví správná odpověď, otázky je možno volit v libovolném pořadí

4 Obchodní korporace

5 Typy obchodních korporací
obchodní společnosti družstva Obchodní společnosti veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost osobní kapitálové

6 Osobní společníci neomezeně ručí za závazky osobně v nich pracují Kapitálové společníci ve společnosti povinně nepracují účastní se svými majetkovými vklady jejich ručení za závazky je omezeno

7 Založení obchodní korporace
společenskou smlouvou (více zakladatelů) zakladatelskou listinou (jediný zakladatel) vznik – dnem zápisu do obchodního rejstříku nejvyšší orgán osobní společnost – všichni společníci kapitálová společnost – valná hromada statutární orgán osobní společnost – každý společník kapitálová společnost – jednatel (nebo více jednatelů) Obchodní rejstřík

8 Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
minimálně dvě osoby, které se osobně účastní na podnikání ručí veškerým svým majetkem společně a nerozdílně (solidární ručení) všichni společníci – zákaz konkurence nejvyšší orgán – všichni společníci statutární orgán – každý společník

9 Komanditní společnost (k.s.)
komanditisté – ručí svým vkladem komplementáři – ručí veškerým majetkem statutární orgán – komplementáři zákaz konkurence – pouze komplementáři

10 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
společenská smlouva stanoví výši základního kapitálu a výši vkladů společníků každý společník ručí za závazky do výše svého vkladu může ji založit i jediný zakladatel nejvyšší orgán – valná hromada statutární orgán – jednatel (nebo více jednatelů)

11 Akciová společnost (a. s.)
základní kapitál – min. 2 mil. Kč – rozdělen na počet akcií společník (akcionář) neručí za závazky a. s. a. s. ručí za své závazky celým svým majetkem nejvyšší orgán – valná hromada statutární orgán – představenstvo

12 Družstvo společenství min. 3 osob, založené za účelem vzájemné podpory svých členů nebo jiných osob nebo za účelem podnikání ustavující schůze – přijetí stanov, zvolení orgánů a schválení základního členského vkladu vznik – zápisem do obchodního rejstříku orgány – členská schůze, představenstvo, kontrolní komise

13 TEST 1) Jaké obchodní korporace rozlišujeme?
Obchodní společnosti a družstva. 2) Jaké jsou osobní společnosti? Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.

14 3) Jaké jsou kapitálové společnosti?
Společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 4) Kdy vzniká obchodní korporace? Dnem zápisu do obchodního rejstříku. 5) Jaké typy obchodních společností rozlišujeme? Veřejná obchodní, komanditní, společnost s ručením omezeným a akciová společnost.

15 6) Kterou společnost může založit jediný zakladatel
Společnost s ručením omezeným. 7) Kdo ručí v komanditní společnosti veškerým majetkem? Komplementáři. 8) Kolik členů musí mít družstvo? Minimálně tři.

16 Zdroje RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN


Stáhnout ppt "Obchodní korporace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google