Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM"— Transkript prezentace:

1 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
EKONOMIKA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Ing. Hana Kročová

2 Anotace Materiál seznamuje s problematikou společnosti s ručením omezeným, vysvětluje pojmy základní kapitál, orgány společnosti. Umožňuje použití pro samostatnou práci. Je možné jej poskytnout nepřítomným žákům. Autor Ing. Hana Kročová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 65–42-M/01 Hotelnictví Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Společnost s ručením omezeným, základní kapitál, valná hromada, jednatelé Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí studijních materiálů pro výuku předmětu EKO 2. ročník

3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
kapitálová společnost, obchodní jméno musí obsahovat s. r. o. může ji založit 1 až 50 společníků zakládá-li s.r.o. 1 osoba sepisuje se zakladatelská listina (musí mít formu veřejné listiny) zakládá-li více osob sepisuje se společenská smlouva za závazky ručí společnost kapitálem a společníci do výše svých nesplacených vkladů

4 S. R. O. vzniká zápisem do OR, návrh na zápis do OR podává statutární orgán = jednatelé. K návrhu se přikládá zakladatelská listina/společenská smlouva, stanovy a prohlášení správce vkladu o splacených vkladech výmazem z OR s. r. o. zaniká zisk se rozděluje podle výšky vkladů (pokud nestanoví společenská smlouva jinak) rezervní fond – není povinný

5 ZÁKLANÍ KAPITÁL tvořen vklady společníků – peněžitými i nepeněžitými (oceněny soudním znalcem) minimální výše počátečního vkladu je 1 Kč, výše vkladu společníků může být rozdílná před zápisem do OR musí být splaceno min. 30 % peněžitých vkladů (zbytek lze splatit do 5 let), nepeněžité všechny je-li společnost založena 1 zakladatelem ZK musí být splacen před zápisem do OR

6 ORGÁNY S. R. O. VALNÁ HROMADA JEDNATELÉ DOZORČÍ RADA

7 VALNÁ HROMADA tvořena všemi společníky nejvyšší orgán
schází se min. 1x do roka schvaluje: účetní závěrku, rozdělení zisku, stanovy rozhoduje o změnách společenské smlouvy, stanov, základního kapitálu, vyloučení společníků a zrušení společnosti jmenuje a odvolává členy ostatních orgánů rozhoduje na základě většiny hlasů

8 JEDNATELÉ 1 nebo více (z řad společníků nebo jiných FO)
řídící orgán = statutární orgán řídí společnost v průběhu roku, jedná jejím jménem zajišťuje vedení účetnictví informuje společníky o záležitostech společnosti

9 DOZORČÍ RADA kontrolní orgán
zřizuje se pokud to stanoví společenská smlouva musí mít alespoň 3 členy dohlíží na činnost jednatelů (člen dozorčí rady nemůže být i jednatelem) kontroluje účetnictví, přezkoumává účetní závěrku a rozdělení zisku podává zprávy valné hromadě

10 OPAKOVÁNÍ Čím je tvořen základní kapitál společnosti?
Základní kapitál je tvořen vklady společníků – peněžitými i nepeněžitými (oceněny soudním znalcem) Jaký je statutární orgán s. r. o. a jaké jsou jeho povinnosti? statutárním orgánem je Jednatel (jednatelé) řídí společnost v průběhu roku, jedná jejím jménem zajišťuje vedení účetnictví informuje společníky o záležitostech společnosti

11 ZDROJE: ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN Obchodní zákoník. <i>Obchodní zákoník</i> [online] [cit ]. Dostupné z: k/cast2h1d4.aspx


Stáhnout ppt "SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM"

Podobné prezentace


Reklamy Google