Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ""— Transkript prezentace:

1 http://www.slovenskespolecnosti.info/images/z6.jpg

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Společnost s ručením omezeným Sada: 2 Číslo DUM: 6 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 4. 11. 2013Ročník: 2. Ověřující učitel: Mgr. Květa Holečková

3 Název listu: Společnost s ručením omezeným Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona definuje pojem společnost s ručením omezeným. Poté se zabývá založením a vznikem s. r. o. Řešena je i problematiky podílů a společníků s. r. o. včetně jejich práv a povinností. Vysvětleny jsou důležité pojmy – jednatelé, valná hromada, dozorčí rada. Na závěr je krátce shrnuto téma zrušení a zániku společnosti. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku. Klíčová slova: Obchodní podíl, valná hromada, jednatelé, dozorčí rada Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci. Velikost: 498 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4  S.r.o. je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky spol. do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v Obchodním rejstříku  Může mít max. 50 společníků  Dodatek v názvu: společnost s ručením omezeným; spol. s r. o.; s. r. o.  Min. vklad: 20 000,-, ZK min. 200 000,-

5  Pokud 2 a více zakladatelé – společenská smlouva  1 zakladatel – zakladatelská listina  Musí mít formu notářského zápisu, jehož obsahem je:  Název  Sídlo  Společníci  Předmět podnikání  Výše ZK  Výše vkladu každého společníka

6  Společnost vzniká zápisem do OR  Před podáním návrhu na zápis nutno splatit min. 100 000,- (v případě 1 zakladatele celý ZK)  S. r. o. může mít i stanovy, které podrobněji upraví vnitřní organizaci

7 Zdroj: http://acgpraha.cz/ilustrace/zalozeni_spolecnosti_s_rucen im_omezenim.png

8 Zdroj: http://www.stavak.cz/images/ziv_list1.jpg

9  Vyjadřuje, jak velká je účast společníka na společnosti a z toho plynoucí práva a povinnosti  Podíl je určen v % jako poměr vkladu vůči ZK  Určuje se podle něj i podíl na zisku  Podíl je možno převést, může ze zákona přejít, lze ho rozdělit, spojit nebo zastavit

10  Povinnosti:  Splatit svůj vklad do 5 let od vzniku spol. (pokud ne, soud může spol. zrušit)  Mít pouze 1 vklad  Práva:  Majetková práva: viz obecně  Nemajetková práva: účastnit se řízení spol., hlasovat na valné hromadě, disponovat s obchodním podílem, být zvolen do orgánů s. r. o., žalovat s. r. o.

11 1)Valná hromada 2) Jednatelé 3) Dozorčí rada

12  Nejvyšší orgán, tvořena všemi společníky  Schází se min. 1 x za rok (pokud se nesejde ve 2 po sobě jdoucích letech, může soud spol. zrušit)  Pokud má s. r. o. jen 1 společníka, nekoná se  Může rozhodovat o změně spol. smlouvy, změně ZK, ostatních orgánech s. r. o., schvaluje účetní závěrku

13  Jsou statutárními orgány s. r. o., zastupují ji navenek  S. r. o. může mít 1 i více jednatelů  Zapisují se do OR  Platí pro ně zákaz konkurence  Jednatelem může být FO starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, splňující podmínky pro provozování živnosti

14  Vnitřní kontrolní orgán, který dohlíží na činnost jednatelů (může kontrolovat účetní knihy, účetní závěrku…)  Minimálně 3 členové (jmenováni a odvoláni valnou hromadou)  Člen dozorčí rady nemůže být jednatelem !  Dozorčí rada nemusí být povinně vytvořena!

15  Společnost se zrušuje na základě rozhodnutí valné hromady nebo společníků  Zrušení z likvidací, nebo bez likvidace  Formy – viz obecně  S. r. o. zaniká výmazem z OR


Stáhnout ppt ""

Podobné prezentace


Reklamy Google