Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Založení družstva © Mgr. Iva Jermanová, advokátka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Založení družstva © Mgr. Iva Jermanová, advokátka."— Transkript prezentace:

1 Založení družstva © Mgr. Iva Jermanová, advokátka

2 Schůzka se zástupci technologického celku
Podrobné vysvětlení postupu založení družstva Projednání časového harmonogramu založení a vzniku družstva Projednání potřebných dokumentů: Stanovy Informační dopis pro budoucí členy Přihláška do družstva Doklady pro zaplacení zápisného a základního členského vkladu: Příjmové doklady pro jednotlivé budoucí členy Seznam provedených úhrad zápisného a základního členského vkladu pro družstvo

3 Úprava dokumentů podle potřeb příslušného technologického celku
Předání dokumentů zástupcům technologického celku Distribuce dokumentů mezi zakládající členy družstva Zástupci technologického celku vyberou: a) Přihlášky b) Zápisné c) Základní členský vklad Svolání přípravné ustavující členské schůze

4 Přípravná ustavující členská schůze
Vysvětlení jednotlivých ustanovení Stanov a úprava jejich jednotlivých ustanovení podle potřeb družstva a přání zakládajících členů Stanovení termínu ustavující členské schůze, na které bude přítomen notář, který osvědčí její průběh Odsouhlasení návrhů na jednotlivé členy orgánů družstva – představenstva a kontrolní komise Odsouhlasení návrhu na správce vkladů

5 Příprava ustavující členské schůze
Vyhotovení konečné verze stanov družstva odsouhlasené na přípravné ustavující schůzi, a která bude schválena na ustavující členské schůzi Vyhotovení pozvánky na ustavující schůzi Zajištění účasti notáře Příprava podkladů pro notáře

6 Ustavující členská schůze
Průběh osvědčuje notář Program: Zahájení a kontrola schopnosti usnášení Volba orgánů schůze: Předsedající Zapisovatel Ověřovatelé zápisu Skrutátoři (sčítání hlasů) Přijetí a schválení stanov Volba představenstva Volba kontrolní komise Volba správce vkladu Různé Závěr

7 První zasedání představenstva
Volba předsedy a místopředsedy Zápis ze zasedání se předkládá obchodnímu rejstříku za účelem zapsání funkcí jednotlivých členů představenstva Členové představenstva pro řízení o zápis družstva do obchodního rejstříku předloží: Výpis z trestního rejstříku (ke dni podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců) Čestné prohlášení Podpis musí být úředně ověřen Dokument představuje i podpisový vzor člena statutárního orgánu, který založen ve Sbírce listin obchodního rejstříku

8 Povinný zapisovaný základní kapitál
Minimální výše ,- Kč Tvořen základními členskými vklady složenými zakládajícími členy družstva Musí být složeny na bankovní účet založený a otevřený na firmu družstva Banka vystaví potvrzení o otevření účtu a složení příslušné částky Banka umožní nakládat se složenou částkou na základě předložení potvrzení o zápisu družstva do obchodního rejstříku Prohlášení správce vkladu: a) Podpis správce vkladu na tomto dokumentu musí být úředně ověřen b) Dokument je povinnou přílohou návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku c) Přílohou prohlášení je potvrzení banky o složení zapisovaného základního kapitálu

9 Dokumentace ohledně sídla družstva
Písemné prohlášení obsahující souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla družstva K prohlášení musí být přiložen Výpis z katastru nemovitostí týkající se dané nemovitosti Povinná příloha návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku

10 Zápis do obchodního rejstříku
Zahájen na základě návrhu Formulář Ověřený podpis navrhovatele Povinné přílohy Soud má o návrhu rozhodnout do 5 pracovních dnů - § 200 db odst. 1 Občanského soudního řádu Výpis z obchodního rejstříku

11 Náklady: Notářské poplatky přibl. 10.000,00 Kč (suma je vč. DPH)
Soudní poplatky ,00 Kč (stanoveno zákonem) Ostatní poplatky přibl ,00 Kč (Poplatek bance za otevření účtu, Výpis z katastru nemovitostí, ost. drobná vydání, atp.) Právní služby ,00 Kč (Advokátka není plátcem DPH – DPH neúčtuje)

12 Právní služby zahrnují:
Jednání se zástupci celku Příprava Stanov a jejich úprava podle potřeb družstva Vyhotovení všech ostatních potřebných dokumentů a v případě potřeby ověření podpisů na těchto dokumentech Účast na přípravné ustavující členské schůzi a vysvětlení všech potřebných záležitostí Příprava a účast na ustavující členské schůzi Zajištění notáře, který osvědčí průběh ustavující členské schůze Pomoc v souvislosti se zapisovaným základním kapitálem – účast na jednání v bance a vyhotovení potřebných dokumentů Pomoc při zajišťování souhlasu s umístěním sídla družstva a vyhotovení a opatření potřebných dokumentů Vyhotovení návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku Zastupování v řízení o zápis družstva v obchodním rejstříku

13 v případě dotazů a zájmu o právní služby :
Kontaktní spojení v případě dotazů a zájmu o právní služby : Mgr. Iva Jermanová, advokátka Advokátní kancelář Fantova 1786/24 Praha 13, PSČ Tel: Fax:


Stáhnout ppt "Založení družstva © Mgr. Iva Jermanová, advokátka."

Podobné prezentace


Reklamy Google