Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpis smlouvy. Na katastr podán návrh na vklad Tímto dnem se družstvo stane vlastníkem nemovitosti Tímto dnem se družstvo stane vlastníkem nemovitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpis smlouvy. Na katastr podán návrh na vklad Tímto dnem se družstvo stane vlastníkem nemovitosti Tímto dnem se družstvo stane vlastníkem nemovitosti."— Transkript prezentace:

1 Podpis smlouvy

2 Na katastr podán návrh na vklad

3 Tímto dnem se družstvo stane vlastníkem nemovitosti Tímto dnem se družstvo stane vlastníkem nemovitosti Řízení na katastru trvá několik měsíců a katastr zapisuje vklad vlastnického práva zpětně ke dni podání návrhu. Řízení na katastru trvá několik měsíců a katastr zapisuje vklad vlastnického práva zpětně ke dni podání návrhu. Pokud je vklad proveden, tak po dobu řízení o vklad vlastnického práva družstva sice družstvo je vlastníkem, ale jeho právní postavení jako vlastníka není jisté dokud není potvrzeno rozhodnutím katastru. Pokud je vklad proveden, tak po dobu řízení o vklad vlastnického práva družstva sice družstvo je vlastníkem, ale jeho právní postavení jako vlastníka není jisté dokud není potvrzeno rozhodnutím katastru.

4 Družstvo se tímto dnem jako vlastník se stává pronajímatelem a družstvu náleží vybrané nájemné  Družstvo má samozřejmě i povinnosti vlastníka. Družstvo se tímto dnem jako vlastník se stává pronajímatelem a družstvu náleží vybrané nájemné  Družstvo má samozřejmě i povinnosti vlastníka. Tímto dnem počíná běžet lhůta pro složení kupní ceny do úschovy/na vázaný účet Tímto dnem počíná běžet lhůta pro složení kupní ceny do úschovy/na vázaný účet

5 Přechodné období

6 Od podání návrhu na katastr do předání nemovitosti Od podání návrhu na katastr do předání nemovitosti Nájemné a zálohy uhrazené nájemci v tomto období se vyúčtují v rámci finančního vypořádání Nájemné a zálohy uhrazené nájemci v tomto období se vyúčtují v rámci finančního vypořádání

7 Zápis v katastru, resp. den doručení rozhodnutí o provedení vkladu

8 Od tohoto dne běží CENTRA, a.s. jako společnému zástupci lhůta pro oznámení provedení vkladu a na tuto lhůtu navazuje uvolnění finančních prostředků z úschovy nebo vázaného účtu Od tohoto dne běží CENTRA, a.s. jako společnému zástupci lhůta pro oznámení provedení vkladu a na tuto lhůtu navazuje uvolnění finančních prostředků z úschovy nebo vázaného účtu Od tohoto dne běží lhůta pro fyzické předání nemovitostí, které jsou předmětem převodu Od tohoto dne běží lhůta pro fyzické předání nemovitostí, které jsou předmětem převodu

9 Vlastní předání nemovitosti (fyzické)

10 Družstvo si převezme dokumenty k nemovitosti – viz seznam Družstvo si převezme dokumenty k nemovitosti – viz seznam K tomuto dni se provedou odečty na konečné stavy K tomuto dni se provedou odečty na konečné stavy elektroměrů vodoměrů měřidel tepla

11 Od tohoto dne běží lhůta 60 dnů dle dohody pro finanční vypořádání nájemného v jehož rámci se provede zúčtování záloh na služby, které nájemci převáděných nemovitostí zaplatili po dobu přechodného období – zálohy se vyúčtovávají k tomuto dni Od tohoto dne běží lhůta 60 dnů dle dohody pro finanční vypořádání nájemného v jehož rámci se provede zúčtování záloh na služby, které nájemci převáděných nemovitostí zaplatili po dobu přechodného období – zálohy se vyúčtovávají k tomuto dni

12 Ode dne předání se budou provádět platby na účet družstva: Ode dne předání se budou provádět platby na účet družstva: a) členové družstva – platby do fondu oprav a zálohy na služby b) nájemci nečlenové družstva – nájemné a zálohy na služby

13 Finanční vypořádání

14 Mělo by proběhnout do 60 dnů ode dne předání nemovitosti

15 Provede se vyúčtování čistého nájemného, které bylo vybráno ode dne podání návrhu na vklad do dne předání nemovitosti – pokud někdo v přechodném období nezaplatil nájem, MČ družstvu převede o tyto částky méně, družstvo si musí tyto částky vymoci od dlužníka Provede se vyúčtování čistého nájemného, které bylo vybráno ode dne podání návrhu na vklad do dne předání nemovitosti – pokud někdo v přechodném období nezaplatil nájem, MČ družstvu převede o tyto částky méně, družstvo si musí tyto částky vymoci od dlužníka Proti nájmu se staví náklady s opravami – běžná údržba, havarijní služba, poplatky za SIPO, …Mělo by proběhnout do 60 dnů ode dne předání nemovitosti Proti nájmu se staví náklady s opravami – běžná údržba, havarijní služba, poplatky za SIPO, …Mělo by proběhnout do 60 dnů ode dne předání nemovitosti

16 Mimořádné vyúčtování uhrazených záloh na služby - ke dni fyzického předání nemovitosti byl proveden odečet a na jeho základě byla vystavena dodavatelem služeb „konečná faktura“, na jejímž základě se provedlo zúčtování uhrazených záloh – pokud je někdo v přechodném období nezaplatil a MČ je zaplatila za něho bude toto chtít po družstvu doplatit a družstvo si toto musí vyřídit s dlužníkem Mimořádné vyúčtování uhrazených záloh na služby - ke dni fyzického předání nemovitosti byl proveden odečet a na jeho základě byla vystavena dodavatelem služeb „konečná faktura“, na jejímž základě se provedlo zúčtování uhrazených záloh – pokud je někdo v přechodném období nezaplatil a MČ je zaplatila za něho bude toto chtít po družstvu doplatit a družstvo si toto musí vyřídit s dlužníkem


Stáhnout ppt "Podpis smlouvy. Na katastr podán návrh na vklad Tímto dnem se družstvo stane vlastníkem nemovitosti Tímto dnem se družstvo stane vlastníkem nemovitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google