Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU náležitosti účetních dokladů na ZČU u projektů se samostatným bankovním účtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU náležitosti účetních dokladů na ZČU u projektů se samostatným bankovním účtem."— Transkript prezentace:

1 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU náležitosti účetních dokladů na ZČU u projektů se samostatným bankovním účtem

2 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU doklady hrazené přímo ze samostatného bankovního účtu (faktury)  napsat tam poznámku "účet" výraznou barvou 1x za měsíc nebo kvartál zkontrolovat výsledovku s výpisem z účtu a poslat na EO žádost o převod hotovosti v té výši, která nebyla hrazena ze samostatného bankovního účtu pro projekt

3 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU V případě, že poplatky za vedení bankovního účtu (případně výnosy z bankovního účtu) nesmí být nákladem projektu, poslat e-mail pí. Ledererové s uvedením zakázky, kam tyto položky účtovat – toto pravidlo platí pro všechny aktuálně řešené projekty MPO

4 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU Úhrady nákladů hrazených z účelové podpory v daném kalendářním roce musí být provedeny do konce daného kalendářního roku ! Z účelové podpory MPO nelze hradit zejména: o osobní náklady za prosinec daného kalendářního roku o materiál ze skladu vydaný v prosinci daného kalendářního roku o faktury a jakékoliv ostatní doklady, jejichž úhrada bude provedena v následujícím roce u faktur se splatností v následujícím roce je nutné napsat na průvodku faktury, že faktura musí být zaplacena do konce kalendářního roku náklady zaúčtované na účelové podpoře do konce kalendářního roku jsou konečné, jakékoliv změny v lednu následujícího roku jsou nepřípustné

5 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU Převod do FÚUP  Napsat žádost na EO na konci roku (do 10. 12.) a zároveň žádost o převod hotovosti v té samé výši ze samostatného bankovního účtu pro projekt !  Na konci roku k 31. 12. 2010 by na samostatném bankovním účtu měl být zůstatek NULA z dotačních prostředků.

6 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU Vzhledem k tomu, že veškeré úhrady dokladů musí být provedeny ze samostatného bankovního účtu do konce kalendářního roku, musí být veškeré účetní doklady předány do účtárny do 10.12. běžného kalendářního roku, aby mohly být doklady zaplaceny přímo ze samostatného bankovního účtu nebo aby mohly být zahrnuty do hromadného převodu ze samostatného bankovního účtu. Poslední hromadný převod nákladů ze samostatného bankovního účtu bude proveden v období od 15.12. do 20.12. daného kalendářního roku. O p ř e v o d ž á d á ř e š i t e l !

7 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU Auditované vyúčtování 1) ZČU je v roli příjemce - audit je prováděn pověřenou auditorskou kanceláří. Kontakt mezi auditorskou kanceláří a ZČU zajišťuje paní Šístková. 2) ZČU je v roli spolupříjemce - ověřte co nejdříve (nejpozději do konce listopadu) u hlavního řešitele, jakým způsobem bude chtít ověřit vaše čerpání finančních prostředků a zda nebude požadovat dílčí audit. Tato povinnost bývá obsahem smlouvy, ale dochází ke změnám. V případě změna na požadavek auditu zajistí řešitel promítnutí této změny v tabulce požadavku na audity u pí. Kotěšovcové, která změnu e-mailem pošle pí. Šístkové a auditorské firmě.

8 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU Auditované vyúčtování Dokumenty k vyplnění při podání žádosti o audit: Základní údaje o zakázce – vzor Prohlášení – vzor Jsou zveřejněny na stránkách OSV: http://www.zcu.cz/research/informace- metodiky/mpo.html

9 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU Auditované vyúčtování Dokumenty k vyplnění při podání žádosti o audit (spis auditora): Výsledovka Time-sheets – k ověření osobních nákladů Kopie všech dokladů (dle výsledovky) Smlouvy a další na vyžádání.

10 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU Auditované vyúčtování V případě, že příjemce má vlastního auditora, který bude ověřovat i náklady spolupříjemce (ZČU), spoluřešitel je povinen ve spolupráci s OSV zajistit součinnost.

11 Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU Aktuality k administraci těchto projektů jsou průběžně zveřejňovány na stránkách OSV: http://www.zcu.cz/research/informace- metodiky/mpo.html http://www.zcu.cz/research/informace- metodiky/mpo.html Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výzkumné projekty MPO řešené v r. 2010 na ZČU náležitosti účetních dokladů na ZČU u projektů se samostatným bankovním účtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google