Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jaroslav Holý Služba sledování změn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jaroslav Holý Služba sledování změn."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jaroslav Holý Služba sledování změn

2 Služba sledování změn § 55 odst. 6 KatZ: „Na základě údajů katastru se poskytuje služba sledování změn v katastru zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.“ § 16 odst. 1 KatZ: „O vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje, nejpozději den poté, co ke změně došlo, vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného … mají-li zřízenu službu sledování změn v katastru, informuje prostřednictvím této služby.“

3 Služba sledování změn § 19 a 20 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí úplata podle přílohy č. 9 vyhlášky

4 Komu se poskytuje? OS, který je k nemovitostem v katastru zapsán jako
vlastník (vztahuje se i na duplicitní zápis vlastnictví, právo hospodaření, přídatné spoluvlastnictví), zástavní nebo podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z předkupního práva  ujednaného jako věcné právo, nebo oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř.

5 Co se poskytuje? K nemovitostem jsou poskytovány informace o
vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (informace o plombě podle § 16 odst. 1 KatZ), provedení vkladu, provedení záznamu, zápisu poznámky (včetně poznámky k OS). V rámci sledování změn údajů o řízení jsou poskytovány údaje o významných úkonech katastrálního úřadu v řízeních, jichž je OS účastníkem. Sledování změn řízení se poskytuje pouze webovou službou.

6 Jak se poskytuje? ČÚZK zasílá informace: elektronickou poštou,
do datové schránky, SMS (sledování nemovitostí) nebo webovou službou (i sledování neukončených řízení V a Z – zápis operací do řízení, vložení účastníka do řízení).

7 Kolik to stojí? Dle počtu nemovitostí, ke kterým má uživatel zapsáno vlastnictví nebo JPV Nemovitosti, ke kterým má OS uvedené právní vztahy, jsou automaticky zařazovány ke sledování. Není umožněn jejich výběr. Seznam je možné prohlížet ve webové aplikaci. 0 – 20 sledovaných nemovitostí: jednorázový poplatek 200 Kč, 21 a více sledovaných nemovitostí: 10 Kč za nemovitost a rok.

8 Kolik to stojí? Maximální výše úplaty činí 500 000 Kč.
Při poskytování informací o sledovaných nemovitostech a řízeních webovou službou se úplata snižuje o 20 %. ČÚZK zašle 30 dnů před koncem období sledování uživateli výzvu k zaplacení úplaty za poskytování služby pro následující období, a to na kontaktní údaje sdělené uživatelem za účelem správy zákaznického účtu.

9 Službu bude možné platit
v hotovosti na katastrálním úřadě bezhotovostně, na základě výzvy k platbě

10 Zřízení služby sledování změn
Žádost o poskytnutí služby sledování změn se podává ČÚZK prostřednictvím webové aplikace (nutná DS) nebo písemně na adresu ČÚZK nebo osobně prostřednictvím KÚ.

11 Zřízení služby sledování změn prostřednictvím WAE
OS musí mít DS Do WA žadatel povinně zadá tyto údaje: FO: Rodné číslo, ID DS PO: IČO, ID DS typ služby (1 - poskytování přes SMS, , DS; 2 – přes WS, pro sledování změn řízení) kontaktní údaje pro zasílání administrátorských zpráv, kontaktní údaje pro zasílání notifikačních zpráv fakturační adresa, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště nebo sídla společnosti výpočet ceny, zaslání přístupových údajů do DS uhrazení ceny zákazníkem – poté se služba aktivuje

12

13

14 Při prvním přihlášení změnit heslo!

15

16 Písemná žádost podaná ČÚZK
Žádost v listinné podobě se podává na tiskopisu Úřadu, jehož vzor je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

17 Osobní žádost doručená prostřednictvím KÚ
OS nemusí mít DS. Při osobním podání žádosti ověří katastrální úřad totožnost žadatele, aplikace provede automatické navázání na OS z ISKN.

18

19 Správa účtu a zrušení sledování
Správa účtu prostřednictvím WA (není nutné mít DS). Zrušení služby: OS prostřednictvím webové aplikace, zánikem OS (např. úmrtí FO), nezaplacení úplaty za následující období sledování.

20 Správa účtu

21 Správa účtu

22 Zprávy sledování změn

23 Zaplombování nemovitosti

24 JPV s vazbou k OS

25 Změna vlastnictví

26

27

28

29

30 Otázky?

31 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Ing. Jaroslav Holý Služba sledování změn."

Podobné prezentace


Reklamy Google