Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování Vniřní a vnější. Vnitřní financování  Důvody:  Větší hospodářská a finanční nezávislost  Lepší likvidita  Lepší přístup k úvěrům  Menší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování Vniřní a vnější. Vnitřní financování  Důvody:  Větší hospodářská a finanční nezávislost  Lepší likvidita  Lepší přístup k úvěrům  Menší."— Transkript prezentace:

1 Financování Vniřní a vnější

2 Vnitřní financování  Důvody:  Větší hospodářská a finanční nezávislost  Lepší likvidita  Lepší přístup k úvěrům  Menší ovlivňování činnosti podniku třetí osobou  Kapitál je získáván vnitřní činností firmy:  Ze zisku po výplatě dividend (samofinancování)  Z vytvořených rezerv  Přeměnou majetku

3 Vnější financování  Důvody:  Podnikatel nemá dlouhodobě k dispozici vlastní kapitál  Podnikatel nemá k dispozici kapitál, když ho potřebuje  Kapitál přichází z vnějšího okolí:  Z vkladů společníků  Pomocí úvěrů a půjček

4 Formy cizího financování a) Dlouhodobé dluhy ( s dobou splatnosti delší než 1 rok) b) Krátkodobé dluhy c) Leasing d) Faktoring e) Forfaiting f) franchising

5 Dlouhodobé dluhy  Dluhy s dobou splatnosti delší než 1 rok  Obligace emitované podnikem  Dlouhodobé bankovní úvěry

6 Krátkodobé dluhy  Dluhy s dobou splatnosti kratší než 1 rok  Obchodní úvěr  Krátkodobé bankovní úvěry  Dluhy zaměstnancům a různým institucím atd.

7 Leasing  Financování formou pronájmu  Třístanný vztah:  Pronajímatel (leasingová společnost)  Nájemce (uživatel)  Dodavatel (výrobce nebo prodejce)  Druhy leasingu  Operační (provozní)  Finanční  Lease back

8 Operativní leasing  Pronájem, při kterém předmět po ukončení doby pronájmu zůstává v majetku pronajímatele, ten obvykle poskytuje služby spojené s provozem předmětu, pojištění, opravy, servis apod.  Má krátkodobý charakter (kratší než životnost pronajímaného majetku)  Není určena doba pronájmu (odstoupení od smlouvy bez sankce)

9 Finanční leasing  Pronájem, při kterém se předmět leasingu převede do vlastnictví nájemce za symbolickou sjednanou cenu  Je dlouhodobý  Pronajímatel přenáší na nájemce veškerá rizika, neposkytuje žádný servis, ale je vlastníkem

10 Lease back  Specifická forma leasingu  Podnik odprodá společnosti své již pořízené zařízení, které se může ještě delší dobu používat a zároveň si toto zařízení pronajme zpět, tím si uvolní finanční prostředy

11 Výhody leasingu  Umožňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaložení peněžních prostředků  Nezvyšuje se míra zadluženosti, ale zvyšuje se konkurenceschopnost a likvidita  Ušetří na úrocích oproti dlouhodobému úvěru  Nemusí hradit clo a jiné poplatky  Neprovádí odpisy  Může dohodnout způsob placení jak mu vyhovuje

12 Obsah leasingové smouvy  Označení smluvních stran  Předmět leasingu (název, typ, dodavatel)  Doba trvání smlouvy  Začátek a konec pronájmu  Způsob ukončení a zůstatková hodnota  Platební podmínky (akontace, splátky atd.)  Další podmínky (penále z prodlení, užívání a vlastnická práva, záruční a pozáruční servis, údržba a užívání atd.)  Podpisy, razítka, datum

13 Faktoring  Odprodej pohledávek bankám nebo specializovaným finančním firmám  Faktor  nakupuje pohledávky před splatností nebo ihned při jejich vzniku  Sráží si úrok za dobu od nákupu pohledávky do její splatnosti, režijní náklady a rizikovou provizi  V den splatnosti inkasuje pohledávku od dlužníka  Výhody  Podnik rychle získá finanční prostředky  Podnik nenese riziko, že mu dlužník nezaplatí

14 Forfaiting  Odprodej pohledávek se splatností delší než 180 dnů  Využívá se především v obchodování se stavebními pracemi a investičními celky

15 Franchising  Převzetí podnikatelské koncepce za úplatu  Franchisor (majitel licence) převezme za investora (franchisee) náklady vynaložené na vybavení nebo know-how, které jsou předmětem licence  Vhodné pro nové firmy obávající se rizika  Franchisee má podnik ve svém vlastnictví, dodržuje určená pravidla, za licenci platí jednorázový poplatek a pravidelné roční poplatky, zpravidla dle obratu


Stáhnout ppt "Financování Vniřní a vnější. Vnitřní financování  Důvody:  Větší hospodářská a finanční nezávislost  Lepší likvidita  Lepší přístup k úvěrům  Menší."

Podobné prezentace


Reklamy Google