Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.10 Ročník2. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.10 Ročník2. ročník."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.10 Ročník2. ročník učebního oboru Kuchař-číšník Tematická oblast a předmět Činnosti a majetek podniku veřejného stravování Název učebního materiálu Majetek podniku veřejného stravování Prezentace AutorIng. Hana Chládková Datum vytvoření19. 12. 2013 Anotace Učební materiál je určen pro žáky učebního obru Kuchař- číšník. Prezentace slouží k inovativnímu výkladu učiva o majetku podniku veřejného stravování, jeho členění, pořízení a ocenění. Zároveň obsahuje řešené úlohy k prověření získaných znalostí. Prezentace obsahuje 13 snímků.

2 Hodnocení a odměňování pracovníků OBSAH: 1.Výrobní faktory v podnikové činnosti 2.Majetek podniku a jeho členění 3.Členění z hlediska složení majetku podniku 4.Členění z hlediska zdrojů krytí majetku podniku 5.Pořízení majetku podniku 6.Ocenění majetku podniku 7.Řešené úlohy 8.Zdroje Majetek podniku veřejného stravování

3 1. Výrobní faktory v podnikové činnosti Hospodářská (podnikatelská) činnost vyžaduje existenci výrobních faktorů. Práce Kapitál Přírodní zdroje Know-how Personální činnost podniku Majetek podniku (hospodářské prostředky) Majetek podniku (hospodářské prostředky)

4 2. Majetek podniku a jeho členění z hlediska jeho složení Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Souhrn hmotných, nehmotných a finančních hodnot, které slouží k podnikání a jsou ocenitelné penězi. Vlastní zdroje financování Cizí zdroje financování z hlediska zdrojů krytí Členění majetku podniku:

5 3. Členění z hlediska složení majetku podniku Hmotný PC vyšší než 40 000,- Kč Hmotný PC vyšší než 40 000,- Kč Nehmotný PC vyšší než 60 000,- Kč Nehmotný PC vyšší než 60 000,- Kč Finanční Volný kapitál pro investice Finanční Volný kapitál pro investice movité věci nemovité věci movité věci nemovité věci ocenitelná práva software know-how ocenitelná práva software know-how vklady cenné papíry umělecká díla vklady cenné papíry umělecká díla Dlouhodobý majetek dlouhodobý charakter, tzn. v podniku zůstává víc než 1 rok, používá se k provozním, ale i finančním činnostem, opotřebovává se.

6 Peníze a krátkodobé cenné papíry Zásoby Pohledávky peníze v pokladně peníze na BÚ peníze v pokladně peníze na BÚ materiál (suroviny) polotovary nedokončená výroba výrobky zboží materiál (suroviny) polotovary nedokončená výroba výrobky zboží vztah dodavatele k odběrateli vztah dodavatele k odběrateli Oběžný majetek krátkodobý charakter, tzn. v podniku zůstává míň než 1 rok, používá se k výhradně k provozním činnostem, spotřebovává se.

7 4. Členění z hlediska zdrojů krytí majetku podniku Základní jmění Vlastní zdroje financování ne vratné zdroje, vyjadřují nárok majitele na určitou část majetku Fondy ze zisku (povinné a dobrovolné) Fondy ze zisku (povinné a dobrovolné) Kapitálové fondy (dotace, sponzorské dary) Kapitálové fondy (dotace, sponzorské dary) Nerozdělený zisk Odpisy DLM

8 Rezervy Cizí zdroje financování vratné zdroje, vyjadřují nárok věřitele na určitou část majetku Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry Leasing

9 5. Pořízení majetku podniku Nákupem (dodavatelským způsobem) Převzetí z osobního užívání do podnikání Bezplatným nabytím (dědictvím, darováním) Vytvořením vlastní činností (výrobou, výstavbou) Leasing (finanční pronájem) Nákupem (dodavatelským způsobem) Převzetí z osobního užívání do podnikání Bezplatným nabytím (dědictvím, darováním) Vytvořením vlastní činností (výrobou, výstavbou) Leasing (finanční pronájem)

10 6. Ocenění majetku podniku Cena pořízení Cena pořizovací Reprodukční pořizovací cena Vlastní náklady Nominální hodnotou Cena pořízení Cena pořizovací Reprodukční pořizovací cena Vlastní náklady Nominální hodnotou

11 Hodnocení a odměňování pracovníků 1.Vysvětli pojem majetek podniku? 2.Základní hlediska členění majetku? 3.Charakterizujte DLM a jeho složky? 4.Charakterizujte OM a jeho složky? 7. Řešené úlohy Souhrn hmotných, nehmotných a finančních hodnot, které slouží k podnikání a jsou ocenitelné penězi. složení majetku podniku, zdrojů krytí složení majetku podniku, zdrojů krytí Dlouhodobý charakter, tzn. v podniku zůstává víc než 1 rok, používá se k provozním, ale i finančním činnostem, opotřebovává se. Hmotný, nehmotný, finanční. Krátkodobý charakter, tzn. v podniku zůstává míň než 1 rok, používá se k výhradně k provozním činnostem, spotřebovává se. Peníze a krátkodobé CP, zásoby, pohledávky

12 5.Charakterizujte vlastní zdroje financování? 6.Charakterizujte cizí zdroje financování? 7.Způsoby pořízení majetku podniku? 8.Způsoby ocenění majetku podniku? Nevratné zdroje, vyjadřují nárok majitele na určitou část majetku. Vratné zdroje, vyjadřují nárok věřitele na určitou část majetku. Nákupem, převzetí z osobního užívání do podnikání bezplatným nabytím, vytvořením vlastní činností, leasingem. Nákupem, převzetí z osobního užívání do podnikání bezplatným nabytím, vytvořením vlastní činností, leasingem. Cena pořízení, cena pořizovací, reprodukční pořizovací cena vlastní náklady, nominální hodnotou. Cena pořízení, cena pořizovací, reprodukční pořizovací cena vlastní náklady, nominální hodnotou.

13 Hodnocení a odměňování pracovníků 8. Zdroje MACH, Josef. Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař-číšník II. Díl, 1. vydání Praha: Fortuna 2000, ISBN 80-7168-671-9, s. 45 - 48. Prezentace neobsahuje obrázky.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E21.10 Ročník2. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google