Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oběžný majetek Znaky spotřebovává se jednorázově mění svou podobu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oběžný majetek Znaky spotřebovává se jednorázově mění svou podobu"— Transkript prezentace:

1 Oběžný majetek Znaky spotřebovává se jednorázově mění svou podobu
použitelnost kratší jak 1 rok Koloběh OM Výrobní podnik Obchodní podnik Peníze (finanční majetek) Peníze (finanční majetek) Pohledávky Zboží Pohledávky Materiál Výrobky Nedokončená výroba

2 1. Krátkodobý finanční majetek
Peníze v hotovosti, na účtech Ceniny – poštovní známky, kolky, stravenky, dálniční známky … (majetek představující hodnotu) Krátkodobé cenné papíry (cenné papíry nebo vklady, které podnik zakoupil a vlastní je méně než rok) 2. Pohledávky nárok na zaplacení nejčastěji za prodané statky a služby 3. Zásoby materiál - základní, pomocný, provozovací látky, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek (upotřebitelnost delší než 1 rok, ale nesplňuje kritérium ceny) polotovary, nedokončená výroba, výrobky zboží – věci nakoupené za účelem prodeje

3 Dlouhodobý majetek Znaky Druhy Doba upotřebitelnosti delší než 1 rok
postupně se opotřebovává, nemění svou podobu Druhy - hmotný, nehmotný, finanční

4 Hmotný DM Nehmotný DM Finanční DM
pozemky, budovy, stavby bez ohledu na ceny movité věci s cenou vyšší než je hranice stanovená účetní jednotkou (hranice pro daňové účely ,-) ( autobus, pole, průmyslový robot, i technické zhodnocení) Nehmotný DM vstupní cena vyšší než je hranice stanovena účetní jednotkou (pro daňové účely 60 000,-) (projekty, programy, licence, autorská práva, …) Finanční DM především cenné papíry, které účetní jednotka vlastní déle než 1 rok výše vstupní ceny není uvedena (akcie jiných podniků, dluhopisy, poskytnuté půjčky na delší dobu než na 1 rok)

5 Opotřebení DM OPRÁVKY - souhrn odpisů za dobu odpisování
- na začátku oprávky nulové, na konci oprávky ve výší VC ODPISY účetní – význam dán zákonem o účetnictví, postup výpočtu stanoví účetní jednotka s ohledem na průběh opotřebení a dobu životnosti daňové – podle zákona o daních z příjmu (u hmotného majetku rovnoměrné nebo zrychlené Vyřazení DM prodej darování přeřazení do osobního užívání likvidace škoda

6 Oceňování majetku Pořizovací cena Reprodukční pořizovací cena
cena pořízení + vedlejší náklady spojené s pořízením (přeprava, clo, u DM instalace a montáž …) Nakoupený DM, nakoupené zásoby a cenné papíry Reprodukční pořizovací cena Cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy o něm účtujeme Bezúplatně nabytý majetek (dary)

7 Oceňování majetku Vlastní náklady
Náklady vynaložené na výrobu (spotřeba materiálu, spotřeba energie, mzdy…) Majetek vytvořený vlastní činností – výrobky, nedok. výroba, polotovary, DM vytvořený vlastní činností Jmenovitá hodnota (nominální hodnota) Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky při vzniku


Stáhnout ppt "Oběžný majetek Znaky spotřebovává se jednorázově mění svou podobu"

Podobné prezentace


Reklamy Google