Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060316 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060316 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední."— Transkript prezentace:

1 říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060316 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.

2 Zdroje financování Zdroje financování jsou původ, z nichž byl majetek pořízen. Financování hodnotíme z různých hledisek. 1. Z časového hlediska financování krátkodobých potřeb financování dlouhodobých potřeb 2. Podle zdrojů financování peněžní financování věcné financování 3. Podle vztahů zdroje k firmě zdroj vnitřní 4. Podle vztahu zdroje k vlastníkovi zdroj vlastní zdroj cizí

3 1.Vlastní zdroje financování Vlastní zdroje financování jsou zdroje, které patří podnikateli. Podnikatel tuto část majetku vkládá do podnikání při založení podniku a dále ji rozšiřuje podnikatelskou činností. základní kapitál fondy zisk odpisy ostatní zdroje Vlastní zdroje

4 2.Cizí zdroje financování Cizí zdroje krytí majetku jsou dluhem podniku, které musí v určené době splatit. Z hlediska doby, po kterou je má podnik k dispozici, lze cizí zdroje rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. zákonné rezervy závazky úvěry leasing emise cenných papírů odkup pohledávek Cizí zdroje

5 Zhodnocení použití vlastních nebo cizích zdrojů Více kapitálu Méně kapitálu Využití kapitálu je nehospodárné → dlouhodobým kapitálem podnik financuje část oběžného majetku. Způsobuje poruchy v chodu podniku → hrozí platební neschopnost, zadlužení podniku. Zásada financování: Podnik by měl mít tolik kapitálu, kolik potřebuje pro svůj plynulý chod.

6 Co ovlivňuje výběr kapitálu? Kritéria výběru rizikovost kapitálu doba splatnosti cena

7 Použití cizího kapitálu Použití cizího kapitálu zvýší efektivnost vnitřních zdrojů. Ten, kdo poskytuje kapitál nemá právo na řízení firmy. Nemá kapitál v době, kdy jej potřebuje. Podnikatel nemá dostatek vlastního kapitálu. Je těžké ho získat. Cizí kapitál zvyšuje riziko zadlužení.

8 Struktura aktiv a pasiv Slouží k posouzení optimálního poměru mezi vlastním a cizím kapitálem. Jedná se o procentní vyjádření jednotlivých položek v rozvaze, tj. podíl na celkovém součtu. Stálá aktiva Oběžná aktiva 40 % 60 % Optimální poměr aktiv

9 Vlastní kapitál Cizí kapitál 30 % 70 % Optimální poměr pasiv Ze struktury rozvahy zjistíme: 1. ukazatel zadluženosti, 2. dobu splatnosti kapitálu, 3. úrokové krytí.

10 Dopočítejte chybějící položky rozvahy a zhodnoťte strukturu aktiv a pasiv. Rozvaha k 31. 12. (údaje jsou uvedeny v mil. Kč) Aktiva x Pasiva x Dlouhodobý majetekVlastní kapitál Dlouhodobý hmotný majetek 20 Základní kapitál Nedokončený majetek 10 Rezervní fond 8 Dlouhodobý finanční majetek 4 Zisk 9 Oběžný majetekCizí zdroje Zásoby 15 Dlouhodobé závazky 7 Dlouhodobé pohledávky 6 Krátkodobé závazky 10 Krátkodobé pohledávky 14 Dlouhodobý úvěr 4 Krátkodobý finanční majetek 13 Krátkodobý úvěr 8 Aktiva celkemPasiva celkem 82 48 39 53 82 29 34

11 Struktura aktiv Položka aktivPostup výpočtuHodnota v % Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžný majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem (34 : 82). 100 (48 : 82). 100 (15 : 82). 100 ( 6 : 82). 100 (14 : 82). 100 (13 : 82). 100 ( 4 : 82). 100 (10 : 82). 100 (20 : 82). 100 41,5 24,4 12,2 4,9 58,5 18,3 7,3 17,1 15,8 100,0

12 4,9% 17,1% 15,8% 12,2% 24,4% 18,3% 7,3% Struktura aktiv v %

13 58,5% 41,5% Stálá aktiva x Oběžná aktiva v % OBĚŽNÁ AKTIVA

14 Struktura pasiv Položka pasivPostup výpočtuHodnota v % Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní fond Zisk Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobý úvěr Krátkodobý úvěr Pasiva celkem (53 : 82). 100 (29 : 82). 100 ( 7 : 82). 100 (10 : 82). 100 ( 4 : 82). 100 ( 8 : 82). 100 ( 9 : 82). 100 ( 8 : 82). 100 (36 : 82). 100 64,7 43,9 9,8 11,0 35,3 8,5 12,2 4,9 9,7 100,0

15 Struktura pasiv v % 9,8% 11,0% 12,2% 4,9% 9,7%

16 Vlastní kapitál x Cizí zdroje v % VLASTNÍ KAPITÁL CIZÍ ZDROJE 64,7% 35,5%


Stáhnout ppt "Říjen 2012VY_32_INOVACE_EKO_060316 Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková. Střední."

Podobné prezentace


Reklamy Google