Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikátor: VY _32 _INOVACE _PJ/3. KA, 3. KN/EK/6 Název výukového materiálu: PODNIK – MAJETEK PODNIKU Anotace: Majetková a kapitálová výstavba podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikátor: VY _32 _INOVACE _PJ/3. KA, 3. KN/EK/6 Název výukového materiálu: PODNIK – MAJETEK PODNIKU Anotace: Majetková a kapitálová výstavba podniku."— Transkript prezentace:

1 Identifikátor: VY _32 _INOVACE _PJ/3. KA, 3. KN/EK/6 Název výukového materiálu: PODNIK – MAJETEK PODNIKU Anotace: Majetková a kapitálová výstavba podniku Očekávaný výstup: Rozlišuje jednotlivé druhy majetku podniku Druh učebního materiálu: Prezentace Vzdělávací oblast: Ekonomika, třetí ročník Cílová skupina: Třetí ročník, obor kadeřnice, knihař Typ vzdělávání: Ekonomické vzdělávání Jazyk: Čeština Autor: Mgr. Jana Podolánová

2 Majetková a kapitálová výstavba podniku Majetek firmy – podíváme se na něj ze dvou stran: A)členění majetku podle druhů – aktiva firmy B)zdroje krytí majetku – kde jsme na něj vzali peníze – pasiva

3 Majetková a kapitálová výstavba podniku AKTIVA FIRMY 1) dlouhodobý majetek – stálá aktiva a) hmotný majetek (HM) např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky atd.

4 Majetková a kapitálová výstavba podniku HM • cena vyšší než 40 000,- Kč • doba používání delší než 1 rok • odepisuje se (kromě půdy a uměleckých předmětů)

5 Majetková a kapitálová výstavba podniku podrobněji může být členěn na: • movitý – movitost je všechno to, co není nemovitost • nemovitý – nemovitost je pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí

6 Majetková a kapitálová výstavba podniku b) nehmotný majetek (NM) např. licence, software, firemní značka apod.

7 Majetková a kapitálová výstavba podniku NM • cena vyšší než 60 000,- Kč • doba používání delší než 1 rok • odepisuje se

8 Majetková a kapitálová výstavba podniku c) finanční majetek (FM) např. dlouhodobé cenné papíry – akcie, obligace, atd.

9 Majetková a kapitálová výstavba podniku FM • minimální cena není stanovena • doba používání delší než 1 rok • neodepisuje se

10 Majetková a kapitálová výstavba podniku 2) oběžný (provozní) majetek – oběžná aktiva a) zásoby – věcná forma

11 Majetková a kapitálová výstavba podniku • materiál – základní suroviny pomocné materiály obaly pohonné hmoty drobné nářadí kancelářské potřeby čistící prostředky • nedokončená výroba • polotovary • hotové výrobky • zboží • zvířata

12 Majetková a kapitálová výstavba podniku b) peníze – peněžní forma

13 Majetková a kapitálová výstavba podniku • peníze v hotovosti v pokladně • peníze na účtech peněžních ústavů • ceniny (kolky, stravenky, poukázky apod.) • krátkodobé cenné papíry (směnky, depozitní certifikáty apod.) • pohledávky (peníze, které firmě dluží odběratelé, společníci, zaměstnanci, dlužníci apod.)

14 Majetková a kapitálová výstavba podniku PASIVA FIRMY 1) z vlastních zdrojů • základní kapitál • emisní ážio • zisk

15 Majetková a kapitálová výstavba podniku 2) z cizích zdrojů • úvěr od banky • dodavatelský úvěr • emise obligací • přijaté zálohy apod.

16 Majetková a kapitálová výstavba podniku Prameny ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie-stručný přehled, 2011/2012. Zlín: CEED 2011. 303 s. ISBN 978-80-87301-01-2 Obrázky - Kliparty

17 Majetková a kapitálová výstavba podniku Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektovala všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Podolánová. Vytvořeno v projektu CZ.01.7/1.5.00/34.0302, OPVK – 1.5. EU peníze středním školám, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "Identifikátor: VY _32 _INOVACE _PJ/3. KA, 3. KN/EK/6 Název výukového materiálu: PODNIK – MAJETEK PODNIKU Anotace: Majetková a kapitálová výstavba podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google