Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_UCT-1-01 Tematický celek (sada): Rozvaha Téma (název) materiálu: Aktiva podniku Předmět: Účetnictví Ročník / Obor studia: 1. / Ekonomika a podnikání Autor / datum vytvoření: Ing. Kamila Urbánková / 13.09.2012 Anotace: Materiál slouží k výkladu nové látky na téma aktiva Metodický pokyn: Materiál slouží k prezentaci a samostudiu 1

2 AKTIVA MAJETEK PODNIKU PODLE SLOŽENÍ

3 A KTIVA všechno, co má pro podnik hodnotu (v budoucnu přinese užitek, lze ocenit) (co firma má) Rozdělení majetku DlouhodobýOběžný 3

4 D LOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Do tohoto majetku zahrnujeme:  pozemky, stavby, vodní díla, důlní díla, umělecká díla, kulturní památky bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu použitelnosti  samostatné movité věci s pořizovací cenou vyšší než 40 000,- Kč a dobou použitelnosti vyšší než 1 rok. (závazná hranice pro zatřídění je daná podle Zákona o daních z příjmů). Pokud cena majetku neodpovídá limitu, pak se může účetní jednotka sama rozhodnout, zda tento majetek bude považovat za nehmotný, nebo ho zahrne do zásob. 4

5 D LOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Do tohoto majetku zahrnujeme např. cenné papíry, které podnik nakupuje jako dlouhodobou investici. Předpokládaná doba držení je delší než 1 rok, minimální cena není určena. Kromě cenných papírů sem patří: půjčky poskytnuté účetní jednotkou, vklady na termínovaných účtech. 5

6 O BĚŽNÝ MAJETEK ( NEBOLI KRÁTKODOBÝ ) jedná se o tzv. OBĚŽNÁ AKTIVA Oběžný majetek zásoby krátkodobý finanční majetek pohledávky 6

7 Z ÁSOBY Zásobami jsou: a) materiál = předměty, které se používají ke zhotovení výrobku (základní materiál, který tvoří podstatu výrobku, pomocný materiál jako např. lak, šroubky, náhradní díly, obalový materiál, pohonné hmoty, kancelářské předměty,…) b) zboží = movité věci, koupené za účelem dalšího prodeje (vše, co je předmětem nákupu a prodeje) c) výrobky = jdou předměty, které podnik vyrábí z materiálu a prodává odběratelům d) nedokončená výroba = jsou produkty, které prošly jedním nebo více výrobními stupni, nejsou již materiálem, ale nejsou ani hotovým výrobkem, nejsou prodejné (např. rozešité košile) e) polotovary = jsou produkty, které jsou z hlediska výrobního podniku hotové, ale ještě je třeba je upravit, jsou prodejné (např. hranolky, polévky instantní) 7

8 K RÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Tento majetek je tvořen hlavně PENĚŽNÍMI PROSTŘEDKY Peněžní prostředky mají tuto formu:  Peníze v hotovosti (v pokladně)  Peněžní prostředky na bankovních účtech u peněžních ústavů Do krátkodobého majetku patří dále:  Ceniny = mezi ceniny zahrnujeme poštovní známky, kolky, stravenky, dálniční známky, dobíjecí kupóny, dárkové poukázky,…), v určitých situacích nahrazují peníze)  Cenné papíry, které má účetní jednotka v úmyslu prodat do 1 roku 8

9 P OHLEDÁVKY Pohledávka je nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Pohledávka vznikne, pokud podnik pošle odběrateli fakturu, nebo pokud poskytne zaměstnanci zálohu např. na služební cestu, nebo pokud vznikne nárok na pojistnou náhradu od pojišťovny v případě pojistného plnění, apod. 9

10 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. P OUŽITÉ ZDROJE ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost 2008. Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl. ISBN 978-80-87237-007 Munzar, Vladimír; Březinová, Hana; Muzikářová, Ludmila. Účetnictví I. Bilance 2002. ISBN 80-86371-17-4 10


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google