Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_UCT-1-06 Tematický celek (sada): Rozvaha Téma (název) materiálu: Rozvaha - teorie Předmět: Účetnictví Ročník / Obor studia: 1. / Ekonomika a podnikání Autor / datum vytvoření: Ing. Kamila Urbánková / 13.09.2012 Anotace: Materiál slouží k výkladu nové látky na téma rozvaha Metodický pokyn: Materiál slouží k prezentaci a k samostudiu 1

2 R OZVAHA pojem, druhy, význam 2

3 R OZVAHA - POJEM, DRUHY, VÝZNAM Při podnikatelské činnosti se mění neustále objem, složení a krytí majetku podniku (= podnik nakupuje materiál, vyrábí a prodává výrobky, hradí faktury, vyplácí mzdy, platí pokuty, bere si úvěr, platí nájemné, platí energii, atd.) Pro řízení podniku je tedy nutné mít k dispozici přesné informace o těchto skutečnostech, abychom mohli posuzovat, jak je majetek využíván, udržován, obnovován a jak účelně jsou voleny zdroje financování. Tyto informace poskytuje ROZVAHA. 3

4 R OZVAHA utříděný přehled aktiv a pasiv (majetku a zdrojů) sestavuje se v určitém ocenění k určitému okamžiku informuje jednak o stavu a složení majetku podniku a zároveň i o tom, z jakých zdrojů byl majetek pořízen rozvaha bývá někdy nazývána BILANCE. 4

5 P OJMY Rozvahový den = den, ke kterému rozvahu sestavujeme ( např. 31.12. 2012, 1.4. 2013) Rozvahová položka = každá jednotlivá položka aktiv a pasiv (např. budova, peníze, materiál, ceniny, dodavatelé, základní kapitál, rezervy, atd.) Rozvahový stav = peněžní částka u jednotlivých položek (např. materiál – 20 000,- ) 5

6 D RUHY ROZVAHY Zahajovací – sestavuje se při založení podniku Počáteční – sestavuje se na začátku každého účetního období (účetní období je nepřetržitě po sobě jdoucích kalendářních měsíců) Konečná – sestavuje se na konci účetního období popřípadě při ukončení činnosti podniku Pro potřeby operativního řízení je třeba mít informace i za kratší časový úsek než je 1 rok, a proto se sestavují i rozvahy čtvrtletní a měsíční (díky využití výpočetní techniky je možné rozvahu sestavovat podle potřeb účetní jednotky) 6

7 F UNKCE ROZVAHY Uspořádat přehledně majetek podniku v peněžním vyjádření a jeho zdroje financování Poskytnout základ pro hodnocení finanční situace podniku Porovnávat vývoj hospodaření (srovnáváme rozvahy za několik let) Umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu), který můžeme spočítat jako rozdíl mezi součtem aktiv a dosud známých pasiv (to znamená bez zisku). => ZISK = AKTIVA – PASIVA bez zisku 7

8 P ŘÍKLAD Podnikatel provedl soupis majetku a závazků:  Peníze na běžném účtu 210 000,-  Zboží na skladě 85 000,-  Vlastní kapitál100 000,-  Závazek vůči dodavateli 65 000,- Řešení 8

9 Ř EŠENÍ 1. Zjištění hospodářského výsledku:  Zisk = aktiva – pasiva bez zisku = 295 000 – 165 000 = 130 000,- 2. Výpočet nové výše vlastního kapitálu:  Vlastní kapitál = původní výše vlastního kapitálu + zisk = 100 000 + 130 000 = 230 000,- Zadání 9

10 S ESTAVENÍ ROZVAHY Rozvaha se sestavuje na základě údajů čerpaných z účetnictví Jednou z možných forem rozvahy je sestavení v tzv. T-formě (tabulka) V podniku sestavují rozvahu jako výkaz – formulář (můžete se podívat na vzor: www.finance.cz/download/156- rozvaha -ve- zjednodusenem-rozsahu/ ) www.finance.cz/download/156- rozvaha -ve- zjednodusenem-rozsahu/ V rozvaze se musí vždy rovnat aktiva (majetek) a pasiva (zdroje krytí majetku) !!!!! 10

11 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. P OUŽITÉ ZDROJE ŠTOHL,Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost2008. Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl.ISBN 978-80-87237-007 Munzar, Vladimír, Březinová, Hana, Muzikářová Ludmila. Účetnictví I. Bilance 2002. ISBN 80-86371-17-4 11


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google