Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Majetek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Majetek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"— Transkript prezentace:

1 Majetek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Majetek Majetek je souhrn věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.

3 Struktura majetku DLOUHODOBÝ hmotný
movitý nemovitý (pozemky, stavby)   nehmotný (software, autorská práva, patenty, licence)  finanční (cenné papíry, úvěry)

4 Struktura majetku OBĚŽNÝ zásoby materiálu zboží vlastní výroby
finanční oběžný (bankovní účty, ceniny, cenné papíry) pohledávky (dodavatelé, zaměstnanci, finanční úřad)

5 Majetek podniku A) Dlouhodobý majetek
je v podniku používán delší dobu a má vyšší cenu 1. hmotný 2. nehmotný 3. finanční

6 Hmotný majetek Ocenění si určuje účetní jednotka, ale pro výpočet daňových odpisů je hranice Kč 1. pozemky bez ohledu na cenu jestliže je považován za zboží, nepatří do DM

7 Hmotný majetek 2. stavby přehrady bez ohledu na cenu a dobu používání
budovy, haly, stavby otvírky nových lomů a pískoven rekultivace byty a nebytové prostory

8 Hmotný majetek 3. samostatné movité věci a soubory movitých věcí
a) předměty z drahých kovů bez ohledu na ocenění

9 Hmotný majetek b) movité věci daňové předpisy = movité věci
doba užití > 1 rok, cena > 40 000 Kč účetní předpisy = movité věci doba použití > 1 rok, cena musí svou velikostí odpovídat DM 

10 Hmotný majetek 4. pěstitelské celky trvalých porostů
vinice, sady, lesy 5. základní stádo a těžná zvířata

11 Nehmotný majetek ocenění si určuje účetní jednotka, pro daňové odpisy Kč 1. zřizovací výdaje výdaje spojené se založením firmy soudní a správní poplatky odměny za zprostředkování výdaje na pracovní cesty

12 Nehmotný majetek 2. ocenitelná práva Patenty Licence ochranné známky
goodwill know - how

13 Nehmotný majetek 3. nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 4. software

14 Finanční majetek neodepisuje se, doba držení > 1 rok
1. termínované vklady u peněžních ústavů se splatností delší jak 1 rok 2. cenné papíry, které má podnik v držení déle jak 1 rok Akcie Obligace

15 Finanční majetek 3. půjčky poskytnuté jiným podnikům se splatností delší jak jeden rok

16 Další dělení majetku majetek rozlišujeme podle toho, zda ztrácí na hodnotě postupem času nebo používání, či ne.  1. majetek neodepisovatelný pozemky, sbírky, předměty z drahých kovů, umělecká díla

17 Další dělení majetku 2. majetek odepisovatelný
fyzické (užíváním) = sporák, auta morální (stárnutí) = počítače, mobily

18 Majetek podniku B) Oběžný majetek
mění v průběhu hospodářského roku svou podobu, z daňového hlediska je vždy menší než 40 000 Kč, doba užívaní je kratší než 1 rok, jednorázová spotřeba 1. zásoby 2. finanční oběžný majetek 3. pohledávky

19 Zásoby 1. materiálu a) základní materiál a suroviny
tvoří podstatu výrobku b) pomocný materiál součást výrobku, netvoří jeho podstatu c) provozovací látky není součást výrobku, slouží k zajištění provozu

20 Zásoby d) obaly e) náhradní díly f) drobný hmotný majetek
doba používání je menší než 1 rok

21 Zásoby 2. zboží 1.to, co nakoupíme za účelem dalšího prodeje
2.vlastní výrobek předaný do vlastní prodejny

22 Zásoby 3. zásoby vlastní výroby a) nedokončená výroba
výrobek prošel jednou nebo více operacemi, není však dokončen,např.výlisek blatníku

23 Zásoby b) polotovar je odděleně evidován, prošel jednou nebo více operacemi relativně uzavřenými c) výrobky

24 Finanční oběžný majetek
1. pokladní hotovost to co je v podniku v hotovosti pokladní limit – max hranice hotovosti, kterou lze v podniku ponechat přes pokladnu se vyplácejí většinou náhrady cestovních výdajů, nákupy v hotovosti a tržby v hotovosti

25 Finanční oběžný majetek
2. běžný účet – BÚ vklady nejsou vázány z hlediska výplaty (výpovědní lhůta) jsou pružné, málo úročné – 0,5 %, relativně vysoké poplatky používáno především k bezhotovostnímu placení

26 Finanční oběžný majetek
3. krátkodobý finanční majetek cenné papíry, které má podnik v držení dobu kratší než jeden rok 4. ceniny známky, kolky, stravenky

27 Pohledávky Vztah věřitele vůči dlužníkovi 1. pohledávky za odběrateli
jestliže dodavatel dodá službu nebo zboží odběrateli, vystaví fakturu a do doby, než je tato faktura zaplacena, má dodavatel pohledávku za odběrateli

28 Pohledávky 2. pohledávky za zaměstnanci
např. zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu 3. ostatní pohledávky a) za finančním úřadem – FÚ má vrátit přeplatek daně b) půjčky poskytnuté jiným, se splatností kratší jak jeden rok

29 Majetek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Majetek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na"

Podobné prezentace


Reklamy Google