Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční obchod Platební podmínky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční obchod Platební podmínky."— Transkript prezentace:

1 Zahraniční obchod Platební podmínky

2 Platební podmínka stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví např. i výši úroku nebo platební měnu.

3 Faktory ovlivňující volbu platební podmínky
druh zboží, finanční náročnost koupě, u některých druhů zboží vznikla zvyková pravidla (např. u investičních celků pravidlo: zaplatit část kupní ceny akontací, část při dodání a na část poskytnout úvěr), teritorium obchodu – výrazně se projevují rozdíly mezi vyspělými státy a rozvojovými zeměmi, ale i jednotlivé země mají ve vztahu k platebním podmínkám svá specifika daná např. místními zvyklostmi, právními předpisy,

4 zvláštnosti užité obchodní metody – např
zvláštnosti užité obchodní metody – např. nákup zboží na aukci většinou vylučuje využití úvěru, charakter obchodního partnera – jeho ekonomické postavení na trhu, finanční síla, obchodní spolehlivost, zkušenosti s obchodováním s ním atd. finanční situace podniku – jeho finanční možnosti a cíle.

5 Doba placení Placení lze uskutečnit: předem, při dodání zboží,
po dodání zboží (poskytnutí úvěru).

6 Placení předem Je výhodné pro dodavatele, odběratel financuje obchod,
placení celé kupní ceny předem se v mezinárodním obchodě používá poměrně zřídka při hodnotově malých dodávkách nebo na vysoce rizikových trzích.

7 Placení při dodání zboží
V mezinárodním obchodě se užívá téměř u všech druhů zboží, nejčastější jsou tzv. dokumentární formy placení, k placení dochází buď při předání dokumentů prodávajícím nebo při jejich převzetí kupujícím, dokumenty se předávají většinou prostřednictvím bank.

8 Placení po dodání zboží
Je výhodné pro kupujícího, ale zatěžuje vývozce, neboť musí úvěrovat obchod po sjednanou dobu a nést rizika, která jsou s poskytnutím úvěru spojena.

9 Formy placení Nejjednodušší, ale v mezinárodním obchodě málo užívanou formou je placení v hotovosti, častější formou placení jsou tzv. hladké platy, při kterých banka provádí převod peněz do zahraničí na základě instrukcí příkazce, pro mezinárodní obchod jsou vhodné dokumentární formy placení.

10 Jednotlivé platební podmínky
akontace – jedná se o částečné placení předem v kombinaci s dalšími platebními podmínkami, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, dodávky na otevřený účet nebo tzv. otevřený úvěr, úvěry.

11 Akontace Akontace je zaplacení části kupní ceny předem,
účelem je omezit riziko dodavatele plynoucí z případného odstoupení kupujícího od kontraktu, užívá se často u velkých kontraktů s delší dodací a platební lhůtou, pravidelně je používána pro dodávky výrobků zhotovované podle požadavků odběratele, kde by odstoupení kupujícího od kontraktu vedlo k neprodejnosti výrobků.

12 Dokumentární akreditiv
Dokumentární akreditiv vzniká uzavřením smlouvy o otevření dokumentárního akreditivu. Jedná se o závazek banky zaplatit vývozci (prodávajícímu), pokud splní sjednané (akreditivní) podmínky, zpravidla předloží dohodnuté doklady.

13 Princip dokumentárního akreditivu

14 Dokumentární inkaso Velice častá platební podmínka v zahraničním obchodě. Jedná se o smlouvu s bankou, kdy prodávající předkládá bance dokumenty a pověřuje ji, aby zajistila jejich předání kupujícímu proti zaplacení kupní ceny nebo proti akceptaci směnky.

15 Princip dokumentárního inkasa

16 Dodávky na otevřený účet
Jedná se o krátkodobý obchodní úvěr, který nebývá dále zajišťován. Výhodou jsou velmi nízké náklady. Odběratelé platí v lhůtách podle splatnosti faktury nebo podle zvyklostí dané země (např. 30, 60, 90 dnů od data splatnosti faktury). Tuto podmínku lze v mezinárodním obchodě použít jen mezi dlouhodobými obchodními partnery, kteří si vzájemně důvěřují.

17 Úvěry V mezinárodním obchodě se využívá:
dodavatelský (obchodní) úvěr – u všech druhů zboží, krátkodobý úvěr – u spotřebního zboží, surovin nebo potravin, střednědobý a dlouhodobý úvěr – u větších dodávek strojů, zařízení a investičních celků.


Stáhnout ppt "Zahraniční obchod Platební podmínky."

Podobné prezentace


Reklamy Google