Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční obchod Vývozní operace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční obchod Vývozní operace."— Transkript prezentace:

1 Zahraniční obchod Vývozní operace

2 Vývozní operace jsou všechny potřebné činnosti, které vývozu předcházejí a s vývozem souvisejí.

3

4 Příprava vývozní operace
Při přípravě vývozní operace rozlišujeme několik dílčích etap: Průzkum trhu Získávání zákazníků Předběžná kalkulace Vytvoření nabídky

5 Průzkum trhu Průzkum trhu v zahraničním obchodě: TERITORIÁLNÍ – firmy získávají informace o daném státě z hlediska výrobků, které zde chtějí prodat. KOMODITNÍ A TECHNICKÝ – firmy získávají informace o zboží a jeho spotřebitelích. Technický průzkum se provádí pouze u určitých druhů výrobků (např. strojírenské výrobky) a vyhodnocují se zde technické parametry vyvážených a dovážených výrobků. CENOVÝ – navazuje na předchozí průzkumy a jeho cílem je získat informace o cenách konkurenčních výrobků. Tyto informace jsou důležité pro vytvoření vlastní cenové politiky.

6 Získávání zákazníků (Akvizice)
Jsou to činnosti vykonávané za účelem získání trhu a zvýšení odbytu našich výrobků. AKVIZICE PŘÍMÁ – zahrnuje přímé navazování kontaktů s potencionálními zákazníky prostřednictvím zasílání akvizičních dopisů a osobních návštěv. AKVIZICE NEPŘÍMÁ – zahrnuje např. tyto činnosti: rozšiřování prospektů, katalogů, informačních letáků, inzerce v tisku, televizi, pořádání veletrhů a výstav.

7 Předběžná kalkulace Předběžnou kalkulací zjišťujeme předběžně cenu výrobku, podklady získáváme jednak z cen na zahraničním trhu (v různých zemích může mít náš výrobek různou cenu) a jednak z nákladů a zisku podniku.

8 Realizace vývozní operace
Realizace vývozní operace se skládá z těchto etap: Sepsání kupní smlouvy Doručení dokladů a zboží Fakturace Obdržení platby Výsledná kalkulace

9 Sepsání kupní smlouvy Kupní smlouva (kontrakt) je právně závazná úmluva, ve které se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě, předat mu doklady a převést vlastnická práva, a kupující se zavazuje předmět koupě odebrat a uhradit kupní cenu.

10 Náležitosti kupní smlouvy:
K podstatným částem kupní smlouvy patří: učení stran kupní smlouvy, prodávajícího a kupujícího, určení obchodovaného zboží, určení kupní ceny. Obvyklé náležitosti kupní smlouvy: dodací lhůta, dodací podmínka (parita), platební podmínka, způsob přepravy, sjednání záruk za dodané zboží včetně záručních lhůt, další ustanovení (např. slevy, pojištění, forma řešení sporů, sankce při neplnění).

11 Doručení zboží a dokladů
Nejpoužívanější doklady v zahraničním obchodě: Balící list, Přepravní doklady (např. CIM mezinárodní železniční nákladní list, CMR mezinárodní silniční nákladní list, konosament u námořní dopravy, letecký nákladní list, poštovní průvodka atd.) Osvědčení o původu zboží, Osvědčení o jakosti – potvrzuje, že jakost zboží odpovídá požadovaným normám,

12 Osvědčení veterinární, zdravotní, o desinfekci,
Doklady o pojištění, Faktury, Jednotný správní doklad – doklad pro celní řízení při obchodech s neelejskými státy EU, Sdělení o daňovém identifikačním číslu – plátce DPH má povinnost sdělit své identifikační číslo při prodeji plátci DPH v členském státě EU.

13 Obdržení platby Obdržení platby následuje po vyfakturování prodávaného zboží a odeslání faktury kupujícímu. Pro uzavření obchodního případu je rozhodující zaplacení faktury kupujícím.

14 Výsledná kalkulace Postup při výpočtu výsledné kalkulace je obdobný jako u předběžné kalkulace, rozdíl je v tom, že se při výpočtu používají skutečně vynaložené náklady a zjišťuje se skutečný výsledek hospodaření z realizace obchodního případu, podklady pro výpočet se získávají v účetnictví.


Stáhnout ppt "Zahraniční obchod Vývozní operace."

Podobné prezentace


Reklamy Google