Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční obchod Dodací podmínky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční obchod Dodací podmínky."— Transkript prezentace:

1 Zahraniční obchod Dodací podmínky

2 Dodací podmínka (parita) určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a převzetím zboží.

3 Dodací podmínka vymezuje především:
způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu, způsob, místo a okamžik přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího, další povinnosti smluvních stran (např. zajištění dopravy, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení).

4 Smluvní strany si mohou stanovit dodací podmínky v kupní smlouvě, ale v praxi mezinárodního obchodu je obvyklé, že využívají mezinárodních pravidel, která dodací podmínky jasně vymezují. Nejužívanější jsou mezinárodní pravidla vydaná Mezinárodní obchodní komorou v Paříži – INCOTERMS (International Commercial Terms) a jejich nejnovější úprava je z roku 2000. INCOTERMS určují minimální povinnosti smluvních stran, pokud si to strany přejí, mohou si domluvit povinnosti širší.

5 DOLOŽKY INCOTERMS 2000 V současné době obsahuje INCOTERMS 2000 celkem 13 doložek, které se člení do čtyř skupin podle počátečního písmene jednotlivých doložek – E (Ex), F (Free), C (Cost, Carriage), D (Delivered).

6 Přehled dodacích podmínek
EXW – Ex Works (named place) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Povinností prodávajícího je pouze dát zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě. Prodávající není zodpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek kupujícího, nevybavuje vývozní formality, pokud není dohodnuto jinak. Kupující nese veškeré náklady a rizika související s přepravou zboží z tohoto místa až do místa určení. Doložka EXW představuje minimální závazek pro prodávajícího.

7 FCA – Free Carrier (named place)
VYPLACENĚ DOPRAVCI (ujednané místo) Prodávající splní své povinnosti dodáním celně odbaveného zboží dopravci, kterého zvolil kupující, v ujednaném místě. Náklady a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží dopravce. Kupující odbavuje zboží pro vývoz a hradí příslušné poplatky.

8 FAS – Free Alongside Ship (named port of shipment)
VYPLACENĚ K BOKU LODI (ujednaný přístav nalodění) Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží k boku lodi nebo člunu v ujednaném přístavu nalodění. Kupující určuje loď a nese veškerá rizika a náklady od okamžiku dodání zboří k boku lodi. Prodávající odbaví zboží pro vývoz.

9 FOB – Free On Board (named port of shipment)
VYPLACENĚ LOĎ (ujednaný přístav nalodění) Prodávající je povinen umístit zboží na palubu lodi v přístavu nalodění, který byl ujednán v kupní smlouvě. Kupující vybere loď a platí námořní dopravné. Prodávající splní své povinnosti okamžikem přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající je povinen vybavit odbavení zboží pro vývoz.

10 CFR – Cost and Freight (named port of destination)
VÝLOHY A DOPRAVNÉ PLACENY (ujednaný přístav určení) V tomto případě přecházejí rizika na kupujícího v jiném místě než výlohy. Prodávající vybere loď a platí námořní dopravné až do ujednaného přístavu. Prodávající zajistí vývozní formality a nese náklady spojené s nakládkou i vykládkou a přepravou zboží až do přístavu určení. Rizika přechází z prodávajícího na kupujícího přechodem přes zábradlí lodi v přístavu nalodění (stejně jako u FOB). Kupující obstarává dovozní formality.

11 CIF – Cost, Insurance and Freight (named port of destination)
VÝLOHY, POJISTNÉ A DOPRAVNÉ PLACENY (ujednaný přístav určení) Stejná doložka jako CFR, ale navíc je prodávající povinen obstarat a zaplatit námořní pojištění proti riziku ztráty nebo poškození zboží během přepravy. Zboží by mělo být pojištěno na 110 % hodnoty a pojistka by měla být sjednána v měně kontraktu.

12 CPT – Carriage paid to (named place of destination)
DOPRAVNÉ PLACENO DO (ujednané místo určení) Prodávající vybírá dopravce a hradí výlohy spojené s dodáním zboží až do ujednaného místa určení. Rizika spojená se ztrátou nebo poškozením zboží, stejně jako riziko zvýšení nákladů během přepravy však přecházejí z prodávajícího na kupujícího dříve, už v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci. Prodávající obstarává a hradí vývozní formality.

13 CIP – Carriage and Insurance paid to (named place of destination)
DOPRAVNÉ A POJIŠTĚNÍ PLACENO DO (ujednané místo určení) Stejná doložka jako CPT, ale opět s povinností prodávajícího obstarat a uhradit pojištění.

14 DAF – Delivered at Frontier (named place)
S DODÁNÍM NA HRANICI (ujednané místo) Prodávající nese náklady i rizika až na sjednané místo na hranici, včetně odbavení zboží pro vývoz. Kupující vyřizuje dovozní formality, hradí dovozní clo a jiné poplatky spojené s dovozem zboží a jeho přepravou od ujednaného místa na hranici.

15 DES – Delivered Ex Ship (named port of destination)
S DODÁNÍM Z LODI (ujednaný přístav určení) Prodávající vybírá loď a nese náklady a rizika až do přístavu určení. Vývozní formality obstarává a hradí prodávající. Výlohy a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího na palubě lodi v obvyklém místě vykládky v přístavu určení. Dovozní formality obstarává a hradí kupující.

16 DEQ – Delivered Ex Quay – duty paid (named port of destination)
S DODÁNÍM Z NÁBŘEŽÍ – clo placeno (ujednaný přístav určení) Prodávající je povinen dát zboží k dispozici kupujícímu v přístavu určení. Prodávající hradí veškeré náklady a nese rizika až do tohoto místa. Prodávající také obstarává a hradí vývozní formality. Kupující obstarává a hradí dovozní formality, cla a poplatky.

17 DDU – Delivered Duty Unpaid (named place of destination)
S DODÁNÍM CLO NEPLACENO (ujednané místo určení v zemi dovozu) Prodávající je povinen předat nevyložené zboží do dispozice kupujícího v ujednaném místě určení v zemi dovozu. Kupující zajišťuje a hradí celní odbavení zboží pro dovoz.

18 DDP – delivered Duty Paid (named place of destination)
S DODÁNÍM CLO PLACENO (ujednané místo určení v zemi dovozu) Prodávající nese všechny výlohy i rizika až do určeného místa v zemi dovozu, obstarává a hradí dovozní formality, cla, poplatky a daně v zemi dovozu. Jedná se o maximální závazek ze strany prodávajícího.


Stáhnout ppt "Zahraniční obchod Dodací podmínky."

Podobné prezentace


Reklamy Google