Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní doprava přemisťování zboží z místa výroby na místo obchodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní doprava přemisťování zboží z místa výroby na místo obchodu"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní doprava přemisťování zboží z místa výroby na místo obchodu
nezbytná pro realizaci obchodní operace: s hmotným zbožím v rámci průmyslové kooperace při dodávkách investičních celků Hlavní činnosti v dopravě zboží: skladování třídění balení kompletace úprava zboží

2 Hlavní cíle dopravy PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
ekonomické - výše nákladů na přepravu časové - délka času potřebného k přepravě organizační - maximalizace vytížení dopravních prostředků Např. při dopravě surovin, krmiv .. atd. jsou využívány dopravní prostředky, které nejsou vhodné pro případný zpětný dovoz potravinářského zboží PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY vymezeny v obchodní smlouvě způsob podmínky přepravy dodací parity platební podmínky

3 Zajišťování přepravy Dopravci Přepravci - speditéři
firmy s vlastním dopravním parkem se smluvními dopravci zajišťují všechny služby související s přepravou zboží dokumentaci, proclení, pojistné, odpovědnost za převzaté zboží,…. Dopravci realizují konkrétní dopravní operaci vhodné dopravní prostředky kontejnery, chladírny, jeřáby, mezisklady, pojistné,...

4 SLUŽBY PŘEPRAVCÚ Zasílatelská smlouva zajištění kombinace dopravy
poradenství sběrná služba péče o zásilku během přepravy obstarávání dokladů proclívání, kontrola zásilek inkasní služby - platba formou zasílatelské dobírky Zasílatelská smlouva zasílatel se zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu zásilky z místa odeslání do místa určení nebo úkony s přepravou související a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu. zvláštní druh komisionářské smlouvy, kde předmětem je obstarání přepravy.

5 Dokumenty v mezinárodní dopravě
Zasílatelské potvrzení o převzetí zásilky Forwanding agentś certificate of receipt Konosament zajišťuje kombinované přepravy Přepravní smlouva - smlouva o přepravě zboží, kde se dopravce zavazuje přepravci, že za odměnu přepraví zásilku z místa odeslání do místa určení nákladní list vystavený odběratelem jako písemné potvrzení objednávky přepravy a potvrzený dopravcem. náložný list = cenný papír, potvrzující převzetí zboží k přepravě a osvědčuje uzavření přepravní smlouvy může být konosamentem

6 Železniční přeprava Výhody je řízena jednotně na celém území ČR
pravidelný provoz bezpečnost rychlost velká objemová kapacita je řízena jednotně na celém území ČR sjednání přepravní smlouvy z kterékoli stanice o kterékoli s výpravním oprávněním železniční stanice. manipulační výkony v překládkových přepravách modernizace vagónů

7 Mezinárodní úmluvy u železnice
r Bernská úmluva - 9 států r CIM - Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnici r RIV - Úmluva o vzájemném využívání nákladních vozů r COTIF - Úmluva o mezinárodní železniční přepravě CIM, CIV (osoby a zavazadla) přestala platit sídlo COTIF - Bern RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží

8 ostatní individuální výdaje
Přepravné Dovozné doplňující poplatky clo ostatní individuální výdaje starost o zásilku během přepravy TARIFY JTT jednotný tranzitní tarif (zboží do tříd) MTT mezinárodní tranzitní tarif (zboží do 1-7 tříd)

9 SILNIČNÍ PŘEPRAVA Výhody Mezinárodní kamionová doprava („MKD“)
rychlost spolehlivost vyšší pružnost ČESMAD - České sdružení motorizovaných automobilových dopravců IRU Mezinárodní silniční unie International Road Transport Union zastupuje zájmy silničních dopravců

10 karnet „TIR“ vydává IRU, v ČR přes ČESMAD
ÚMLUVY CMR Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě vztahuje se na všechny smlouvy o přepravě zboží za úplatu silničním vozidlem uzavření smlouvy - nákladní list vymezuje kdo zajistí nakládku a vakládku dopravce odpovídá za škody karnet „TIR“ vydává IRU, v ČR přes ČESMAD celní dokument, který urychluje celní odbavení a vymezuje technickou část dopravních prostředků

11 Říční doprava spojená s námořními přístavy
celkové náklady bývají nižší ve srovnání s ostatními dopravami snížení nároků na překládku v přístavu : člun-námořní loď sezónnost malá rychlost V ČR soustavy vodních děl - malá splavnost českých řek LABE, ODRA a část VLTAVY zákon č.26/1964 Sb vyhláška č.134/1965 o přepravním řádu vodní dopravy Dohoda o jednotných přepravních podmínkách Dohoda o mezinárodním zbožovém dunajském tarifu (Slovensko) Přepravné dle hmotnosti uvedené v nákladních listech

12 Letecká přeprava společnost ČSA – součástí IATA rychlá a spolehlivá
velmi nákladná doplňková přeprava nebo ve zvláštních případech humanitární pomoc vojenská akce kurýrní služba soukromých společností společnost ČSA – součástí IATA International Air Transport Association mezinárodní instituce dohlížející na letecký přepravní systém Dokumenty letecký nákladní list - neobchodovatelný přepravní doklad o uzavřené přepravní smlouvě mezi dopravcem a odesílatelem 3 originály - dopravce kopie – agenti IATA (Čechofracht) - odesílatel celnice - příjemce letiště určení Tarifní systémy TACT - celosvětová působnost EAGT - pro bývalé členy RVHP kromě Polska

13 Námořní přeprava LODĚ velké moderní kontejnerové nosiče bárek
systém Ro-Ro (Roll on-Roll off) DOPRAVA dálná (oceánská) pobřežní kabotáž – malá (v rámci 1 státu) - velká (i více států) TONÁŽ liniová pravidelná, do předem určených oblastí trampová nemají stálé působiště, hromadné náklady, individuálně sjednané podmínky smluvní volnost stran

14 Formy spolupráce Čestné ujednání neformální dohoda o „nekonkurenci“
Námořní konference druh kartelu, členové se zavazují dodržovat předem stanovená určitá pravidla Integrace POOL nejužší forma provozovatelů liniové námořní přepravy Konsorcia kontejnerová přeprava (řeka-moře-řeka) Přepravní smlouva vzniká knihováním (booking) lodního prostoru na určité lodi a na určitou dobu. Pevné knihování – dopisem (booking note, booking letter) Stornovací poplatky při zrušení knihování (rezervace) Cena za přepravu – podle měřících jednotek Hmotnost Objemová jednotka Hodnotová jednotka Ad valorem např. 3% z ceny FOB Pevná sazba do určité míry hmotnosti

15 Dopravní podmínky DOKUMENTY konosamenty pro kusovou
Cestovní charter rejdař se zavazuje přepravit zásilku Časový charter sjednává se na určitou dobu Smluvní typy pro ČR - o provozu lodi - o nájmu lodi Dopravní parity a podmínky FIOS/T - rejdař neplatí nakládku nebo vykládku FIO - free in/and out tj. volně Line terms - rejdař platí výlohy s nakládáním a vykládáním od zábradlí a k zábradlí lodi DOKUMENTY konosamenty pro kusovou Palubní sběrný pro trampovou Přejímací celní PŘEPRAVU Pro kombinovanou dopravu


Stáhnout ppt "Mezinárodní doprava přemisťování zboží z místa výroby na místo obchodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google