Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Import vozové zásilky kamionovou dopravou z ISTANBULU do OSTRAVY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Import vozové zásilky kamionovou dopravou z ISTANBULU do OSTRAVY"— Transkript prezentace:

1 Import vozové zásilky kamionovou dopravou z ISTANBULU do OSTRAVY
Ondřej Veselý DZ4 Školní rok: 2011/2012 Úvodní slide: Pozdrav, představení tématu MP, zmínit, že je řešený tak, jak by ho v praxi řešila společnost LAGERMAX spedice a logistika.

2 Lagermax spedice a logistika s.r.o.
Založena roku 1920 původně jako sklad a rozvážka podnikaní v Salcburku. Dnes největší společností v oblasti spedice, autodopravy a logistiky v Salcburku. Motto: „Together in motion“. Pobočky v České republice, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Maďarsku Všechny pobočky dohromady zaměstnávají lidí. Členem ve sdruženích: SSL, IATA, FIATA, WIN LOGISTICS GROUP

3 Základní informace o přepravě
Předmět přepravy: Textilní podlahové krytiny v rolích. Hmotnost: kg. Místo nakládky: Istanbul Místo vykládky: Ostrava Zajištění přepravy podle FCA Istanbul INCOTERMS V našem případě se přepravy účastní 4 strany – Kupující+příjemce (VEGA OSTRAVA); Zasilatel (LAGERMAX); Prodávající (REYYAN Istanbul); DOPRAVCE (AUTOHOF CZ) PŘIBLÍŽENÍ STRAN FIGURUJÍCÍ V TÉTO PŘEPRAVĚ

4 Smluvní strany Prodávající+odesílatel= REYYAN Istanbul
Kupující+příjemce= VEGA Ostrava Zasilatel= LAGERMAX spedice a logistika s.r.o. Dopravce= AUTOHOF CZ

5 Poptávka VEGA OSTRAVA se poptává po přepravě 26 ks EUR palet o celkové hmotnosti kg. Přeprava se má uskutečnit ze skladu jejího obchodního partnera v Istanbulu Po odeslání poptávky zasilateli čeká příkazce na nabídku. Vega Ostrava se poptává po přepravě 26x Eur Pal o celkové hmotnosti kg. Přeprava ze skladu Reyyan (její obchodní partner) v Istanbulu. Po odeslání poptávky (Možno em, telefonem…), čeká na nabídku od zasilatele. Zasilatel odesílá nabídku a pokud s ní příkazce souhlasí, vyplňuje zasilatelský příkaz.

6 Poptávka

7 Cenová nabídka

8 Zasilatelský příkaz Zasilatelský příkaz od VEGA OSTRAVA společnosti LAGERMAX spedice a logistika. Údaje: Odesílatel, příjemce, dodací podmínka, plátce přepravy, údaje o zásilce (množství, rozměry, váha, předmět přepravy a kombinovaná nomenklatura zboží) a hodnota zboží. Volba pojištění a dalších služeb ( vyzvednutí a další krátké převezení zboží na přesnou adresu)…

9 Dopravce Po potvrzení objednávky začíná zasilatel organizovat samotnou přepravu. Nutné je vybrat vhodného dopravce na základě požadavků příkazce. Vybírání vhodného dopravce za pomocí programu RaalTrans nebo se kontaktuje dopravce prověřený na základě předchozích zkušeností. AUTOHOF CZ – specialista na oblasti Turecka, Bulharska a Rumunska Po domluvě s dopravcem, vyplní zasilatel objednávku přepravy, kterou zašle dopravci Po potvrzení objednávky začíná zasilatel organizovat samotnou přepravu. Podle požadavků příkazce vybírá nejvhodnějšího dopravce. Často se používá program RaalTrans, tzv. spediční databanka, a nebo se kontaktuje dopravce, který pro zasilatele v minulosti již nějakou zásilku převážel. V tomto případě byla jako nejvhodnější dopravce vybrána firma AUTOHOF CZ, která se specializuje na oblasti Turecka, Bulharska a Rumunska. Po domluvě s dopravcem, vyplní zasilatel objednávku přepravy, kterou zašle dopravci.

10 Objednávka přepravy Po domluvě s dopravcem na podmínkách přepravy vyplňuje zasilatel závaznou objednávku přepravy, kterou odesílá dopravci. Objednávka obsahuje: Číslo objednávky, místo nakládky a vykládky, předmět přepravy a další poznámky a ustanovení.

11 Nákladní list CMR Na základě informací od zasilatele dopravce vystavuje mezinárodní nákladní list CMR na relaci: Istanbul- Ostrava. Zasilatel požaduje přiložení dokladu CMR potvrzeného příjemcem k faktuře za silniční přepravu, jinak faktura nebude dopravci uhrazena. Na základě informací od zasilatele dopravce vystavuje mezinárodní nákladní list CMR na přepravní relaci: Istanbul – Ostrava Nákladní list CMR obsahuje údaje o odesílateli, příjemci a dopravci. Místo nakládky a vykládky, údaje o přepravovaném zboží a SPZ vozidla a přívěsu nebo návěsu. Pokud jsou přiloženy k nákladnímu listu nějaké dokumenty, musí v něm být uvedeny. Nákladní list musí být potvrzen všemi smluvními stranami. (Odesílatel, příjemce a dopravce) Zasilatel požaduje přiložení potvrzeného nákladního listu k faktuře za silniční přepravu, jinak faktura nebude dopravci uhrazena.

12 Optimalizace přepravní cesty
Vybraná trasa závisí na dopravci, který zvažuje nejen kilometrickou vzdálenost, ale celkovou „schůdnost“ přepravní cesty. Dopravci mají často k dispozici i software, který pomáhá k co možná nejlepšímu naplánovaní trasy. Například program TRACKROAD. Přepravní cesta byla stanovena z Turecka přes: Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko až do České republiky. Celkem 1920 km. Přepravní cesta je vedena evropskými tahy E-80 a E-75 a z malé části E- 85 Kilometricky kratší (1875km), nevyužívaná alternativa přes Srbsko: Horší kvalita silnic + vysoká kriminalita Prevence: Připojištění zásilek + proškolení řidičů E-80 ( Transevropská cesta spojující východní a západní Evropu) E-75 ( Transevropská cesta spojující jižní a severní Evropu) E-85 ( Cesta vedoucí z Turecka do Litvy přes Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a Bělorusko) Roli ve výběru trasy přes Rumunsko sehrálo i to, že dopravce je specialista na přepravy Rumunska. Srbsko se nevyužívá zejména kvůli nekvalitním silnicím a vysoké kriminalitě. Tím neříkám, že by kriminalita nehrozila v Rumunsku. Naopak, přepadávání kamionů a krádeže jsou velmi časté na všech balkánských cestách. Jako prevence je možné připojištění zásilek nad rámec mezinárodní úmluvy CMR a také školení řidičů, jak se mají chovat v krizových situacích.

13 E-85 malá část na výjezd z Turecka, poté E75, ale uhnout na E80 přes Rumunsko a na E75 se vrátit až v Maďarsku. V Bratislavě na D2 do Brna a poté na D1 do Ostravy

14 FCA Istanbul INCOTERMS 2010
FCA = Free Carrier (Vyplaceně dopravci) „Vyplaceně dopravci“ znamená, že Reyyan Istanbul (prodávající), dodá zboží dopravci tj. Autohof CZ, kterou jmenuje VEGA OSTRAVA (kupující) v objektu společnosti Reyyan. Přechod rizik: Bod dodání dopravci (objekt společnosti Reyyan). Celní odbavení pro vývoz zajišťuje prodávající (Reyyan). Celní odbavení v dovozu, úhrada dovozního cla zajišťuje kupující (VEGA OSTRAVA) FCA = FREE CARRIER neboli Vyplacené dopravci. Vyplaceně dopravci znamená že: Reyyan Istanbul (prodávající), dodá zboží dopravci tj. Autohof CZ, kterou jmenuje VEGA OSTRAVA (kupující) v objektu společnosti Reyyan. Rizika přechází po předání v objektu podávajícího, společnosti REYYAN dopravci Autohof CZ na kupujícího (Vega Ostrava) Předání zboží dopravci Rizika z prodávajícího na kupujícího

15 Celní proces V Istanbulu se vystaví vývozní celní doklad (VDD).
VDD se ukončí a „TIR se otevře“. (VDD zpět do Istanbulu) Vystavuje se TDD TIR (TIR s čárovým kódem) Probíhá zaplombování kamionu (zboží pod celním dohledem). Přeprava přes hranice jednotlivých států (celníci si odtrhávají útržkové listy). V Ostravě ukončení TDD TIR předložením JSD. Na základě JSD vyměřen celní dluh. Celní proces obstarává celní oddělení společnosti Lagermax. Zde budu uvádět výstupní celní úřad město Istanbul a konečný celní úřad Ostravu. 1+2. V Istanbulu se vystaví vývozní celní doklad, který se však hned na hranicích Turecka ukončí a to tak, že se předloží karnet TIR (TIR se tzv. otevře). 3. K tomu navíc TIR s čárovým kódem (jinak též Tranzitní celní doklad TIR sloužící k tranzitu) 4. Kamion se plombuje a zboží je tak pod celním dohledem 5. S tímto se přejíždějí hranice. Celníci si z karnetu TIR odtrhávají útržkové listy. 6. V Ostravě se předloží TDD TIR a doklady se ukončí tak, že příjemce zboží předá jednotný správní doklad (JSD) celnímu úřadu. 7. Na základě JSD je vyměřen celní dluh, který je povinen příjemce zboží uhradit.

16 Kalkulace ceny za přepravu
Cena stanovena na Kč (Dopravné + zasilatelské provize) Dopravné: Stanoveno na základě kalkulace nákladů: 1. Pohonné hmoty 2. Mzda osádky 3. Přímý materiál (pneumatiky..) 4. Cestovné (stravné..) 5. Dálniční poplatky (mýtné..) Přepočet ceny na KM = Kč / 1920 Km = 31 Kč/Km Lagermax jako celní deklarant – poplatek 600 Kč Celková cena: Kč (bez DPH) DPH 20% = Kč Cena včetně DPH = Kč Cena byla stanovena na Kč -> Celková cena včetně zasilatelské provize. Dopravné stanovuje dopravce na základě kalkulace nákladů spojených s přepravou (NA KM – celkový přepočet všech nákladů na 1 km nebo Tun/km)----- Pohonné hmoty, mzda osádky, spotřeba přímého materiálu – nejčastější jsou například pneumatiky, cestovné – stravné osádky a dálniční poplatky Cena za kilometr je 31 Kč po vydělení celkové částky celkovým počtem kilometrů. Lagermax bude na přání vystupovat jako celní deklarant, za to si navíc účtuje 600 Kč. Celková cena bez DPH je Kč, Včetně DPH je Kč.

17 Fakturace Po uskutečnění přepravy zasilatel vystavuje fakturu.
Zákonná lhůta pro vystavení 14 dní. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti: 1. Označení Faktura 2. Jméno a adresa dodavatele a plátce 3. Datum vydání a datum splatnosti Zasilatel navíc přikládá k faktuře i kopii potvrzeného nákladního listu CMR. Po uskutečnění přepravy zasilatel vystavuje fakturu. Zasilatel čeká, až mu příkazce zaplatí a teprve poté uhradí dovozné dopravci. Zákonná lhůta pro vystavení 14 dní. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti. Mezi nejdůležitější patří: označení faktura, jméno a adresa dodavatele a plátce, datum vydání a datum splatnosti, pokud je faktura určena plátci DPH, musí obsahovat datum zdanitelného plnění, pořadové číslo.. Zasilatel také přikládá kopii nákladního listu k faktuře, kterou odesílá příkazci.

18 Faktura za přepravu Zde je možno vidět všechny náležitosti, které jsem zmínil v předchozím slidu. Máme tu smluvní strany. Datum vystavení a datum splatnosti. Celková fakturovaná částka. Na přání zde bývá uvedeno i číslo objednávky atd..

19 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Import vozové zásilky kamionovou dopravou z ISTANBULU do OSTRAVY"

Podobné prezentace


Reklamy Google