Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace z oblasti NCTS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace z oblasti NCTS"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace z oblasti NCTS
Celní správa České republiky Aktuální informace z oblasti NCTS 18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs Generální ředitelství cel

2 Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP Verze NCTS 2013Q4
OBSAH Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP Verze NCTS 2013Q4 Dotazy deklarantské veřejnosti

3 Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP
Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP

4 Odbor Celní GŘC provedl analýzu ukončování režimu tranzitu v ČR
Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP Odbor Celní GŘC provedl analýzu ukončování režimu tranzitu v ČR Součástí analýzy byla rovněž analýza ukončených TCP držitelem povolení ZJP schválený příjemce Počty ukončených TCP v rámci ZJP: Rok Do 10 minut Do 5 minut Do 1 minuty 2011 38 522 14 770 139 2012 44 399 19 238 246 2013 (do ) 37 003 15 151 218

5 Nedostatky lze shrnout do následujících bodů:
Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP Nedostatky lze shrnout do následujících bodů: zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený odesílatel, aniž by bylo zboží na schváleném místě nakládky nebo až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno CÚ určení, zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený odesílatel až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno CÚ určení, držitelé povolení ZJP schválený příjemce akceptují faxové či ové kopie TDD/TBDD, držitelé povolení ZJP schválený příjemce ukončují TCP aniž je zboží předloženo na schváleném místě vykládky, držitelé povolení ZJP schválený příjemce neprovádí kontrolu zásilky (výsledky vykládky zboží jsou nahlašovány v řádu minut či vteřin od obdržení povolení vykládky).

6 CS ČR bude režim tranzitu z pohledu ZJP i nadále monitorovat
Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP Zjištěné nedostatky byly projednány s držiteli povolení ZJP schválený příjemce, přičemž jsou přijímána opatření k nápravě stavu Konkrétní zjištěné nedostatky u držiteli povolení ZJP schválený odesílatel budou projednány příslušnými CÚ CS ČR bude režim tranzitu z pohledu ZJP i nadále monitorovat

7 Verze NCTS 2013Q4

8 Pro výrobce komerčního softwaru vydán KEL v. 2.30
Verze NCTS 2013Q4 Instalace do provozu Pro výrobce komerčního softwaru vydán KEL v. 2.30 byl vydán upřesňující KEL v. 2.31 Upozorňujeme zejména na následující změny: Napojení NCTS na Centrální registr subjektů Zpřísnění uvádění celních závěr v TCP Rozšíření kontroly zpráv D_N_POD a D_N_UVSO pro funkčnost ukončení VCP propuštěním TCP Zpřísnění uvádění předchozích dokladů v TCP u TCP, u kterých je předchozí režim vývozu Uvádění čísla listu karnetu TIR při ukončení v rámci ZJP schválený příjemce na podkladě karnetu TIR Podrobnosti zveřejněny v informaci k nové verzi, která je zveřejněna na internetu CS ČR

9 Dotazy deklarantské veřejnosti
Dotazy deklarantské veřejnosti

10 Dotazy deklarantské veřejnosti
Dotaz: Můžete blíže specifikovat dopady nových kompetencí celní správy při kontrole mezinárodních přepravních povolení u silniční přepravy u zahraničních přepravních společností a to jak pro deklaranty – přímé zástupce, tak i do zjednodušených postupů v e-vývozu, popřípadě tranzitu?

11 Odpověď: Dotazy deklarantské veřejnosti
Odpověď: V souvislosti s celním řízením je prováděna kontrola přepravních povolení (jednorázové povolení, povolení CEMT (roční, měsíční)). Toto znamená, že každý řidič přepravující zboží nově předkládá celnímu úřadu povolení k mezinárodní přepravě (týká se především řidičů a dopravních prostředků registrovaných ve třetí zemi). Na průběh celního řízení nemá tato kontrola dopad, tzn. zboží bude propuštěno do režimu vývozu nebo tranzitu nebo režim tranzitu bude ukončen. V případě zjištění nesrovnalostí v předloženém povolení nebo v případě, že povolení nebude předloženo, nebude řidiči umožněna další přeprava a to až do uhrazení správního poplatku za vydání náhradního povolení (správní poplatek se pohybuje v rozmezí od ,- Kč do ,- Kč).

12 Odpověď (pokračování):
Dotazy deklarantské veřejnosti Odpověď (pokračování): Nejedná se o novou kompetenci, ale rozšíření kontrol mezinárodních přepravních povolení v silniční dopravě. Pravomoc Celní správy ČR vychází ze zákona č. 11/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. V současné době je kontrola v rámci celního řízení spuštěna v pilotním provozu (kontrola je prováděna namátkově). Spuštění ostrého provoz kontrol přepravních povolení se očekává v 1. čtvrtletí 2014 po vyhodnocení pilotního provozu.

13 Odpověď (pokračování):
Dotazy deklarantské veřejnosti Odpověď (pokračování): Dopady pro deklarantskou veřejnost: V rámci celního řízení bez využití ZJP budou kontrolována veškerá zahraniční vozidla, řidič bude předkládat v rámci celního řízení povolení k mezinárodní přepravě, přičemž při zjištění nesrovnalostí mu nebude umožněno pokračovat v přepravě až do uhrazení správního poplatku. V rámci celního řízení s využitím ZJP bude kontrola prováděna namátkově, přičemž při zjištění nesrovnalostí se bude postupovat obdobně.

14 Celní správa České republiky
Dotazy, připomínky?


Stáhnout ppt "Aktuální informace z oblasti NCTS"

Podobné prezentace


Reklamy Google