Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola podle čl. 16 Kontrolor podle čl. 16 Oddělení kontroly dotací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola podle čl. 16 Kontrolor podle čl. 16 Oddělení kontroly dotací."— Transkript prezentace:

1 Kontrola podle čl. 16 Kontrolor podle čl. 16 Oddělení kontroly dotací

2 Kontrola podle čl. 16 Obsah 1.Postup kontroly účetních dokladů 2.Soupiska výdajů pro německé kooperační partnery 3.Zpráva o průběhu projektu

3 Kontrola podle čl. 16 1. Postup kontroly účetních dokladů

4 Kooperační partner předloží kontrolorům podle článku 16 následující podklady (Download pro stále aktualizované verze dokumentů www.ziel3-cil3.eu): + Soupiska výdajů v tiskopise s aktuálním datumem, razítkem a právoplatným podpisem + Soupiska výdajů v elektronické podobě (Excel) s aktuálním datumem + Zpráva o průběhu projektu v tiskopise s aktuálním datumem, razítkem a právoplatným podpisem + popř. doložení propagačních opatření uvedených v bodě 5.1 Zprávy o průběhu projektu + pokud se podílí i instituce jako OFD (Vrchní finanční ředitelství) / SIB – předložení stavebního odborného stanoviska k příslušným výdajům Kooperační partner D Kontrolor podle čl. 16 D Podklady v tiskopise: Sächsische Aufbaubank – Förderbank Bestandsverwaltung EFRE/ELER Artikel-16-Prüfung Pirnaische Straße 9 01069 Dresden elektronická forma Soupisky výdajů: beleglisten@ziel3-cil3.eu 1. Krok

5 Kontrola podle čl. 16 1. Postup kontroly účetních dokladů Kontrolor podle čl. 16 D Kooperační partner dodá vyžádané podklady k namátkové kontrole během stanovené lhůty. Kooperační partner D Kontrolor podle čl. 16 D Na základě dodaných podkladů probíhá kontrola podle článku 16 následovně: - formální kontrola Soupisky výdajů - formální kontrola Zprávy o průběhu projektu - písemné sdělení kooperačnímu partnerovi s požadavkem předložení podkladů k namátkové kontrole 2. Krok 3. Krok

6 Kontrola podle čl. 16 1. Postup kontroly účetních dokladů Kontrolor podle čl. 16 D Kooperační partner D Kontrola podle článku 16 proběhne ve lhůtě 3 měsíců po dodání všech vyžádaných podkladů k namátkové kontrole. Po ukončení kontroly obdrží kooperační partner následující podklady: - odkontrolovaná, kumulovaná soupiska výdajů v elektronické podobě - odkontrolovaná, kumulovaná soupiska výdajů v tiskopise - Osvědčení o kontrole podle článku 16 v tiskopise - originální podklady předložené v rámci namátkové kontroly

7 Kontrola podle čl. 16 2. Soupiska výdajů pro německé kooperační partnery

8 Kontrola podle čl. 16 2. Soupiska pro německé kooperační partnery

9 + aktuální verze Soupisky výdajů: www.ziel-cil3.euwww.ziel-cil3.eu + pokyny k vyplnění Soupisky výdajů viz „Pokyny k vyplnění soupisky“, aktuální verze: www.ziel3-cil3-eu www.ziel3-cil3-eu + pokyny k vyplnění Soupisky výdajů viz Soupiska výdajů v tiskopise s uvedením příkladů + pro všechny pracovníky, kteří se jen částečně podílí na projektu, je nutno vést evidenci odpracovaných hodin (Timesheets) a dodat vyplněnou tabulku „Výpočet mzdových nákladů připadajících na projekt v rámci kontroly podle článku 16“ + není možno účtovat paušály + je možno účtovat jen takové výdaje, které jsou dle projektové žádosti plánovány popř. dle Smlouvy o poskytnutí dotace schváleny + zásadně platí: neúplně či chybně vyplněná Soupiska výdajů musí být kooperačním partnerem přepracována

10 Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu

11 Zpráva o průběhu projektu podle vzorového formuláře SAB download: www.ziel3-cil3.eu  Nutno vyplnit: bod 1 - Údaje o projektu bod 2 - Údaje o žadateli bod 3 - Označení druhu zprávy bod 4 - Dosažené kvantitativní výsledky * bod 5 - Propagační opatření bod 6 - Zpráva o realizovaných opatřeních bod 7 - Údaje o průběhu projektu přeshraničního charakteru bod 8 - Zadávání zakázek třetím subjektům bod 9 - Financování * bod 10 - Prohlášení žadatele bod 11 - Podpis * vyplňuje pouze Lead partner, pokud se jedná o zprávu k žádosti o platbu Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu

12 Údaje o projektu a žadateli Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu - Období, za které se zpráva podává musí být kooperačními partnery odsouhlaseno a musí být totožné. - Období, za které se zpráva podává musí odpovídat výdajům uvedených v Soupisce výdajů, přičemž rozhodující je datum úhrady.

13 Označení druhu zprávy Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu

14 Propagační opatření Prosím přiložte kopii nebo jiným způsobem doložte (viz poznámka pod čarou č.7). Tabulku je možno doplnit o další řádky, umístěním kurzoru v posledním řádku a sloupci české verze a kliknutím na tabelátor.

15 Vyplňte prosím jen tehdy, pokud jsou současně splněny následují podmínky: a) celková výše dotace na projekt překročila 500.000,00 EUR b) projekt se vztahuje na financování infrastruktury nebo stavebních prací (viz poznámka pod čarou č.8) Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu Propagační opatření

16 Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu – Dílčí zpráva Zpráva o realizovaných opatřeních zařazení realizovaných opatření do příslušných pracovních celků dle projektové žádosti

17 Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu Údaje o průběhu projektu přeshraničního charakteru Vyplňuje kooperační partner v rámci kontroly podle článku 16 a zároveň vyplňuje Lead partner při podání žádosti o platbu Vyplňuje Lead partner při podání žádosti o platbu Vyplňuje kooperační partner v rámci kontroly podle článku 16

18 Kontrola podle čl. 16 3. Zpráva o průběhu projektu Zadávání zakázek třetím subjektům (německými kooperačními partnery) Opatření 3 srovnatelných nabídek, výběr nejhospodárnější nabídky Upozornění na uvedené předpisy

19 Kontrola podle čl. 16 Další důležité informace k předkládaným podkladům, jejich přípravě a obsahu naleznete v Příručce, která je k dispozici na webových stránkách Programu: http://www.ziel3-cil3.eu/media/de/11-09-30_Leitfaden_Belegpruefung.pdf V případě, že dodané podklady nebudou úplné, příslušné výdaje nebudou uznány.

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Kontrola podle čl. 16 Kontrolor podle čl. 16 Oddělení kontroly dotací."

Podobné prezentace


Reklamy Google