Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Kontrola operací v rámci finanční kontroly EU Informační akce pro projektové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Kontrola operací v rámci finanční kontroly EU Informační akce pro projektové."— Transkript prezentace:

1 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Kontrola operací v rámci finanční kontroly EU Informační akce pro projektové partnery dne 15. ledna 2013 Heiko Fiedler (referent na Saském státním ministerstvu financí)

2 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Úkoly Auditního orgánu v rámci finanční kontroly EU

3 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Úkoly Auditního orgánu případně národních kontrolních orgánů ( = „skupina auditorů“) Kontrola operací Systémové kontroly Lead partneři a projektoví partneři Národní orgány Roční kontrolní zpráva a stanovisko k 31. prosinci Evropské komisi

4 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Kontrola operací Kdo? Jak dlouho? Co? Kde? Kdy? Koho?

5 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Kdo? Ministerstvo financí ČRSaské státní ministerstvo financí

6 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Koho? Lead partnery a partnery projektů, vybraných v rámci vzorku operací vybraných v rámci vzorku operací (vzorek z projektů, jejichž výdaje byly v předchozím roce hlášeny Evropské komisi

7 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Kdy? 1. kalendářního pololetí Zásadně během 1. kalendářního pololetí (společné každoroční určení vzorku českým a saským ministerstvem financí na počátku roku )

8 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Kde? Na místě u lead partnera a projektových partnerů

9 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Co? Kompletní kontrola všech originálů dokladů, které mají s výdaji souvislost které mají s výdaji souvislost

10 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Jak dlouho? Podle rozsahu projektu cca 1 až 3 dny

11 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Časté chyby

12 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds „POROVNÁNÍ PLÁN - SKUTEČNOST“ Byla pravidla / dohody (= „PLÁN“), vyplývající z následujících dokumentů, skutečně dodržena (=„SKUTEČNOST“)?: Realizační dokument Smlouva o poskytnutí dotace Kooperační smlouva

13 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Podklady ke Smlouvě Smlouva o poskytnutí dotace Realizační dokument (RD) Povinnost dodržovat RD je zakotvena v § 22 Smlouvy o poskytnutí dotace •Způsobilé výdaje: Bod 5.4 obecné části RD Sasko: národní část RDII body 1.1 bis 1.3 ČR: Národní část RD III bod 2 •Nezpůsobilé výdaje:: Bod. 5.5 5.4 obecné části RD Sasko: národní část RD II bod 1.4 ČR: Národní část RD III bod 2.1

14 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Podklady ke Smlouvě Smlouva o poskytnutí dotace Realizační dokument (RD) Zadávání veřejných zakázek § 11 Smlouvy o poskytnutí dotace Příloha pro české kooperační partnery Bod 5.3.7 obecné části RD, národní části vždy bod 1.2 RD a Příloha k RD •Lhůta účelového vázání prostředků § 6 Smlouvy o poskytnutí dotace •Informační a publikační povinnosti: § 13 Smlouvy o poskytnutí dotace a Příloha ke Smlouvě o poskytnutí dotace •Archivační povinnosti: § 15 Smlouvy o poskytnutí dotace

15 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Zkušenosti z programového obodbí 2000 - 2006 a 2007 - 2013: 2000 - 2006 a 2007 - 2013: Většina chyb spočívá v porušení národních předpisů ! porušení národních předpisů Porušení předpisů EU

16 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Časté chyby •Nepředložení, případně chybějící dokumentace klíče výpočtu podílu na režijních nákladech (například telefonní poplatky, kancelářský materiál) Režijní náklady, stanované na základě paušálních částek nejsou způsobilé (bod 5.4.8 obecná část RD) ! •Nedoložené náklady, případně chybějící výlučný vztah nákladů na telefonní poplatky, kancelářský materiál, cestovních náhrad k projektu •Vyúčtování personálních nákladů, které nesouvisejí s projektem (například v případě podílové činnosti), chybějící doklady činnosti,

17 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Časté chyby •Porušení předpisů o zadávání veřejných zakázek (např. chybějící dokumentace zadávacího řízení, chybějící doklad o předložení minimálně tří nabídek) Velmi závažnými chybami jsou například chybějící výběrové řízení nebo špatný druh zadávacího řízení •Nezohlednění odpočtu DPH •Nezohlednění příjmů (poručení informačních povinností dle §9 Smlouvy o poskytnutí dotace) •Porušení informačních a publikačních předpisů

18 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Časté chyby •Výdaje před datem oficiální registrace žádosti, tzn. mimo schváleného období – v tomto případě se nejedná o náklady na přípravu projektu (srv. § 4 Smlouvy o poskytnutí dotace) •Materiální chyby ve vyúčtování (například dvojí zaúčtování, překlepy) •Chybějící doklad skutečného vydání finančních prostředků (výpisy z účtů, pokladní kniha) •Nedodržení lhůty účelového vázání prostředků v délce 5 let v případě investic •Neuskutečněné výdaje, vyúčtování bezpečnostních jistin •Nezohlednění poskytnutých skont (srv. Příloha Smlouvy o poskytnutí dotace)

19 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Časté chyby (obecná poznámka) Pečlivá dokumentace všech kroků, která umožní bezproblémovou a průběžnou přehlednost realizace dotace a přijatých rozhodnutí včetně hlavních důvodů „Co není dokumentováno, to nebylo“

20 Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Referat 17 – Kontrolle EU-Fonds Kontrola operací v rámci finanční kontroly EU Informační akce pro projektové."

Podobné prezentace


Reklamy Google