Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled realizovaných plateb a opatření k urychlení proplácení projektů financovaných z ROP Střední Morava 2. září 2009 Olomouc 8. září 2009 Zlín Výroční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled realizovaných plateb a opatření k urychlení proplácení projektů financovaných z ROP Střední Morava 2. září 2009 Olomouc 8. září 2009 Zlín Výroční."— Transkript prezentace:

1 Přehled realizovaných plateb a opatření k urychlení proplácení projektů financovaných z ROP Střední Morava 2. září 2009 Olomouc 8. září 2009 Zlín Výroční konference ROP Střední Morava

2 Hlavní podmínky předložení ŽoP - dnešní stav: Dotaci příjemce dostává průběžně, avšak za splnění těchto základních podmínek: Ještě před podáním žádosti o platbu musí být provedena úhrada ve výši 100% žádosti, minimální výše žádosti o platbu musí být rovna nebo vyšší než 300.000,- Kč ve vztahu k poskytnuté dotaci, žádosti o platbu může příjemce předložit maximálně 4x ročně (bude specifikováno ve Smlouvě o poskytnutí dotace); první žádost o platbu může příjemce předložit nejdříve za 22 pracovních dnů po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace; celkový finanční rozsah průběžných plateb bude poskytnut ve výši 90 % z objemu dotace, zbývajících 10 % z objemu dotace uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace bude příjemci vyplaceno až po předložení závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu, závěrečné žádosti o platbu a po provedení celkové kontroly realizovaného projektu

3 Hlavní východiska pro administraci žádostí o platbu Počet podaných plateb patří k nejvyššímu počtu v rámci jednotlivých ROP, současně jde o nejmenší průměrnou výši plateb Stávající lhůty pro administraci žádostí jsou nejkratší v rámci všech ROP Z hlediska % čerpání dotací ve vztahu k objemu celého programu patří RR SM třetí místo ze všech RR a čtvrté místo z hlediska celkového objemu provedených plateb (k 31. 8. 2009) Nerovnoměrné vytížení v rámci pracovišť - z celkového počtu 433 projektů, schválených Výborem regionální rady k financování, náleží 248 ( tj. 57 %) pracovišti OKP v Olomouci a 175 ( 43 %) pracovišti ve Zlíně

4 Počet žádostí o platbu – pracoviště Olomouc

5 Přijatá opatření k urychlení proplácení projektů financovaných z ROP SM Personální posílení kapacit odboru – pracoviště Olomouc o 40 % Aktivní práce s příjemci - předcházení následným nesrovnalostem Využití externích kapacit – výpomoc při administraci ŽoP a kontrole výběrových řízení Vydání Metodického oznámení č. 26 – prodloužení doby administrace na úroveň danou Metodikou finančních toků Nové termíny pro administraci v rámci metodiky ROP Od 1.11.2009 předpoklad administrace plateb ve standardních termínech

6 Nový systém plateb přijatý od 15. výzvy Možnost využití stávajícího systému ( platby A) anebo nového systému (platby B), zůstávají v platnosti max. 4 platby ročně Předložení platby typu B bez předběžné úhrady příjemcem Omezení výše plateb na jeden doklad ( fakturu) : u projektů do 10 mil.Kč dotace – min. 3,5 mil. Kč u projektů nad 10 mil. Kč dotace – min. 7,5 mil. Kč Zřízení specifického účtu příjemce – vázaný účet Termín pro kontrolu žádosti – 40 pracovních dnů Nutnost nastavení splatnosti faktur u příjemce o dalších 5-10 pracovních dnů nad termíny dané pro administraci – pro provedení úhrady podílu spolufinancování příjemcem a připsáním částky na účet dodavatele Podrobné dopracování nového systému plateb bude realizováno do doby schválení dalších projektů k financování (leden 2010)

7 Děkuji Vám za pozornost Ing. Karel Holoubek vedoucí Odboru kontroly a plateb Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava karel.holoubek@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Přehled realizovaných plateb a opatření k urychlení proplácení projektů financovaných z ROP Střední Morava 2. září 2009 Olomouc 8. září 2009 Zlín Výroční."

Podobné prezentace


Reklamy Google