Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Dřevohostice 25. 6. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Dřevohostice 25. 6. 2013."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Dřevohostice 25. 6. 2013

2 Obsah: 1.Pokrok v realizaci ROP SM 2.Aktualizace podmínek administrace projektů 3.Harmonogram výzev na rok 2013 4.Změna č. 4 ROP Střední Morava

3 1. Pokrok v realizaci ROP SM

4 Stav a počet projektů ROP Střední Morava

5 Detail schválených projektů ROP Střední Morava

6 Věcné plnění vybraných monitorovacích indikátorů (z projektů v realizaci a projektů finančně ukončených) Délka nových silnic II. a III. třídy - reálné plnění 5 km (36% z cílové hodnoty) Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy - reálné plnění 106 km (76% z cílové hodnoty) Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras - reálné plnění 109 km (76% z cílové hodnoty) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) - reálné plnění 8 ha (41% z cílové hodnoty) Počet nově vytvořených pracovních míst celkem - reálné plnění 504 nových pracovních míst (59% z cílové hodnoty) Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cest. ruch - reálné plnění 39 produktů (72% z cílové hodnoty)

7

8

9 2. Aktualizace podmínek administrace projektů – základní východiska Aktualizace postupů administrace ROP Střední Morava - důvody:  nejzazšího termínu podpisu Smluv o poskytnutí dotace do 31. 12. 2013,  nejzazšího termínu pro ukončení fyzické realizace projektů do 30. 6. 2015,  rizik spojených s okamžikem posuzování veřejné podpory. Základní východiska a principy aktualizace podmínek administrace schválil Výbor Regionální rady na svém jednání dne 14. 1. 2013 a aktualizovaná dokumentace Výzvy platí od Výzvy č. 40/2013.

10 3. Harmonogram výzev na rok 2013 Oblast/Podoblast podpory Alokace mil. Kč 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy 40 2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 76,5 2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM Olomouc - Městské parky33,1 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu- IPRÚ Bouzovsko5,2 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu- IPRÚ Olomouc 32,48 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 30 Termín vyhlášení výzvy – 29. 4. 2013, termín pro podávání žádostí – 31.5.2013. VRR bude schvalovat projekty k dopracování dne 7.8.2013 Ukončené výzvy – 42. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje)

11 Aktuálně vyhlášené výzvy – 42. výzva Oblast/Podoblast podpory Alokace mil. Kč 1.1.1 Silnice II. a III. třídy285 Termín vyhlášení výzvy – 29. 4. 2013, termín pro podávání žádostí – 28.6.2013

12 Oblast/Podoblast podpory Alokace mil. Kč 2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty – Inovační vouchery 10 Termín vyhlášení výzvy – 18. 6. 2013, termín pro podávání žádostí – 19.7.2013 Aktuálně vyhlášené výzvy – 43. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje)

13 Plánované výzvy – 44. výzva Předpokládaný termín vyhlášení výzvy – 8.7.2013, předpokládaný termín pro podávání žádostí – 7.8.2013 Oblast/Podoblast podpory Plánovaná alokace mil. Kč 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury

14 Plánované výzvy – 45. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje) Předpokládaný termín vyhlášení výzvy – srpen 2013, předpokládaný termín pro podávání žádostí – září 2013 Oblast/Podoblast podpory Předpoklá- daná alokace v mil. Kč 1.1.1 Silnice II. a III. třídy – klasická výzva Bude upřesněno 1.1.1 Silnice II. a III. třídy – dodatečné finanční prostředky 1.2.3 Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje – realokace – viz Změna č. 4 ROP Střední Morava 194 mil. Kč 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy– realokace – viz Změna č. 4 ROP Střední Morava 2.3.1 Fyzická revitalizace území - venkov Bude upřesněno

15 Úprava výběrových kritérií pro 2.3.1 – Fyzická revitalizace území: -předložena Monitorovacímu výboru ke schválení Principy úpravy výběrových kritérií pro 2.3.1:  sběr projektových námětů s bodováním vyváženého rozvoje území (cílem je omezit výdaje na nepodpořené projekty z důvodu omezené finanční alokace), a  minimální změny vůči schválených kritériím pro výběr projektových žádostí, zejména odstranění eliminační podmínky zisku minimálně 50% bodového hodnocení v části 4.2.B Efektivita a hospodárnost projektu.

16 Plánované výzvy – 46. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje) Předpokládaný termín vyhlášení výzvy – podzim 2013 Oblast/Podoblast podpory Předpoklá- daná alokace v mil. Kč 1.1.1 Silnice II. a III. třídy – realokace - viz Změna č. 4 ROP Střední Morava 312 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace – viz Změna č. 4 ROP Střední Morava 140

17 4. Změna č. 4 ROP Střední Morava  Dodatečná realokace finančních prostředků ve výši 646 mil. Kč z ROP Severozápad a OP Technická pomoc.  Využití realokovaných prostředků: –vzdělávací infrastrukturu v podobě vybavení škol technického a přírodovědného charakteru - 140 mil. Kč –udržitelná a ekologická městská doprava – 194 mil. Kč (tramvaje, trolejbusy a autobusy) –silnice II. a III. třídy – 312 mil. Kč Monitorovací výbor ROP Střední Morava bude změnu programu schvalovat v červenci 2013 a Evropská komise musí tuto změnu schválit do 31.12.2013. Veškeré výzvy budou vyhlášeny před schválením změny č. 4 ROP Střední Morava Evropskou komisí – jejich vyhlášení bude podmínečné.

18 Rizika schvalování změny č. 4 ROP Střední Morava  Časové hledisko – požadavek na posouzení vlivu změny č. 4 ROP Střední Morava na životní prostředí, nezbytnost schválení změny č. 4 ROP Střední Morava nejpozději do 31. 12. 2013 Evropskou komisí.  Monitorovací výbor ROP Severozápad dosud neschválil převod finančních prostředků z ROP Severozápad. Jednání Monitorovacího výboru je plánováno na 8. 7. 2013.  značné zúžení témat, které je možné v rámci realokovaných finančních prostředků podporovat (ve vztahu k problematice veřejné podpory anebo krátkého termínu pro zajištění přípravy odpovídajících projektů).

19 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru metodiky a monitoringu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Dřevohostice 25. 6. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google