Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje. Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje. Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje. Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem Přeshraniční spolupráce SR a ČR „partnerství-rozvoj-příležitosti“.

2

3 "Životní prostředí - rozhodující oblast spolupráce euroregionu" Ekonomické fórum ČR-SR 2010 Ostrava, 29.4.2010 Rut Bízková Ministerstvo životního prostředí

4 Euroregion Proč si zaslouží zvýšenou pozornost?

5  Hospodářsko průmyslový region evropského významu  Turisticky atraktivní region  Z hlediska znečištění životního prostředí velmi exponovaný region  Region s velkým ekonomickým potenciálem Euroregion Proč si zaslouží zvýšenou pozornost?

6 Potenciálně zajímavé společné aktivity v oblastech:  ochrany a tvorby životního prostředí  rozvoje udržitelné turistiky a dopravy  rozvoje udržitelného zemědělství a využívání krajiny  podpory produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou  podpory rozvoje vysoce účinných a šetrných technologií Životní prostředí Rozhodující oblast spolupráce Euroregionu

7 Cíl 3 - Evropská územní spolupráce  je třetím cílem politiky soudržnosti Evropské unie v letech 2007-2013  smyslem je posilování přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ  navazuje na iniciativy Společenství INTERREG, realizované v ČR v programovacím období 2004-2006 Životní prostředí Možnosti spolupráce

8 Operační program přeshraniční spolupráce ČR - SR 2007-2013  financován z ERDF  navazuje na úspěšnou Iniciativu Společenství Interreg IIIA ČR - Slovensko v minulém programovacím období  určen v rámci ČR pro kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj  Alokace = 92,7 mil. EUR - pro ČR je z fondů EU plánováno 56,55 mil. € (cca 1,59 mld. Kč) Životní prostředí Možnosti spolupráce

9 Prioritní osy: 1.Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce Alokace = 50,1 mil. € (54,0 %) 2.Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí Alokace = 37,1 mil. € (40,0 %) 3.Technická pomoc Alokace = 5,6 mil. € (6,0 %) Přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice OP přeshraniční spolupráce ČR - SR 2007-2013

10 PO 2 Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a ŽP Možnosti podpory:  budování přeshraniční dopravní infrastruktury regionálního a místního významu  rozvoj systémů na zlepšování kvality a efektivnosti veřejné dopravy  budování přeshraniční infrastruktury ŽP, přírodních zdrojů, OZE a systémů na zvyšování jejich kvality  podpora rozvoje digitálního obsahu  rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami apod. OP přeshraniční spolupráce ČR - SR 2007-2013

11 Opatření II.2 Zachování ŽP a rozvoj krajiny  Dosud schváleno 7 projektů s výší podpory cca 3,4 mil. € (v rámci Euroregionu projekt „Návrat orla skalního do ČR“)  Celková alokace na toto opatření = 11,1 mil. €  Aktuálně k dispozici 70 % zdrojů na toto opatření  Aktuálně je předloženo 23 projektů s alokací 14,1 mil. € (výzva byla ukončena 5.2.2010) – Monitorovací výbor zasedá v červnu 2010  Další výzva dle úspěšnosti aktuálně předložených projektů OP přeshraniční spolupráce ČR - SR 2007-2013

12 Děkuji za pozornost

13


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje. Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem."

Podobné prezentace


Reklamy Google