Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM PŘEDVSTUPNÍ POMOCI EU PHARE / ISPA Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc Ing. Ludmila LEFNEROVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM PŘEDVSTUPNÍ POMOCI EU PHARE / ISPA Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc Ing. Ludmila LEFNEROVÁ."— Transkript prezentace:

1 ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM PŘEDVSTUPNÍ POMOCI EU PHARE / ISPA Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc http://phare.mfcr.cz Ing. Ludmila LEFNEROVÁ

2 Programy pomoci EU Předvstupní:Phare (cca 110,0 mil. €/rok) Ispa (70,0 – 80,0 mil. €/rok) Sapard (22,2 mil €/rok) FSEU – povodně 2002 (128 mil. €) Po vstupu: od 1.5.2004  Strukturální fondy / Fond soudržnosti (729,5 mil. €/rok)  Přechodná opatření - Transition Facility (36,1 mil. € 2004 – 2006)  Finanční mechanismus EEA (cca 20,0 mil. €/rok 2004 – 2009)

3 Příprava na ESC v rámci Phare Phare – posilování institucí (např. interní audit pro krajské úřady, příprava administrativních struktur pro ESC) příprava administrativních struktur pro ESC) Phare 2003 Ekonomická a sociální soudržnost – 85,68 mil. €  Phare CBC – rozvoj přeshraniční spolupráce – 19,0 mil. €  Národní program Phare 1. část: 10,0 mil. € - Infrastruktura pro podnikání 2. část: 56,68 mil. € - Rozvoj lidských zdrojů – 16,0 mil. € - Podpora MSP (SME) – 13,0 mil. € - Podpora MSP (SME) – 13,0 mil. € - Podpora infrastruktury pro podnikání v regionech - Podpora infrastruktury pro podnikání v regionech (dopravní a pro rozvoj turismu) – 20,5 mil. € (dopravní a pro rozvoj turismu) – 20,5 mil. €

4 Porovnání alokace předvstupní pomoci a pomoci po vstupu do EU Společný rámec podpory společenství 2004 (průměr alokace v mil. €) (průměr alokace v mil. €) Předvstupní pomoc Phare / Ispa 2003 Strukturální fondy (ERDF/ESF/EAAGF) 410,05585,680 Cíl 1 – podpora regionálního rozvoje 338,952 Cíl 2 – podpora hospodářské a sociální konverze regionů, které čelí strukturálním obtížím 23,296 Cíl 3 – podpora adaptace a modernizace strategie systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti 19,211 Iniciativy Interreg20,977 Equal7,618 Kohezní fond (CF) 319,302 70,0 – 80,0

5 Alokace podle operačních programů MF centrální platební orgán MMR celková koordinace Rámce podpory společenství Řídící orgán CÍL 1 100 % OP Průmysl a podnikání 17,94 % MPO OP Infrastruktura 16,94 % MŽP OP Rozvoj lidských zdrojů 21,92 % MPSV OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 11,96 % MZe SROP – Společný regionální program 31,24 % MMR

6 Zkušenosti s realizací předvstupní pomoci (1)  Nedostatečná kapacita při přípravě žádosti o grant / nedostatečně připravená žádost (EIA, ekonomická a finanční analýza, analýza nákladů a přínosů, jasná informace o zajištění provozu a krytí nákladů, riziko neprůhledného právního prostředí)  Doba přípravy realizace (zejména pro infrastrukturální projekty) – minimální doba 1-2 roky  Nedostatečná kapacita příjemce grantu – nedostatečná podpora z centrální úrovně  Podcenění náročnosti přípravy velkých projektů – zejména v životním prostředí (města / obce)

7 Zkušenosti s realizací předvstupní pomoci (2)  Nedostatečné zajištění finančních prostředků na spolufinancování z vlastních veřejných zdrojů (Ispa – max. grant 75 % / skutečnost max. 65 %); vliv nákladů, které není možné zahrnout do projektu – např. pro budoucí komerční využívání  Nezajištění provozu vybudované infrastruktury a krytí provozních nákladů a údržby  Podmínky zadávání veřejných zakázek (zákon / pravidla / změna nebo nedodržení podmínek)

8 Děkuji za pozornost ludmila.lefnerova@mfcr.cz


Stáhnout ppt "ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM PŘEDVSTUPNÍ POMOCI EU PHARE / ISPA Ministerstvo financí Centrum pro zahraniční pomoc Ing. Ludmila LEFNEROVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google