Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav čerpání evropských fondů Příprava na další programovací období z pohledu regionů Mgr. Radko Martínek hejtman Pardubického kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav čerpání evropských fondů Příprava na další programovací období z pohledu regionů Mgr. Radko Martínek hejtman Pardubického kraje."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav čerpání evropských fondů Příprava na další programovací období z pohledu regionů Mgr. Radko Martínek hejtman Pardubického kraje

2 Regionální operační programy patří mezi nejlepší a nejrychleji čerpající operační programy v České republiky. Devět z deseti nejrychleji čerpajících programů jsou ROPy a OP Prahy. Regionální operační programy dokázaly, že přes menší zkušenost s předcházejícím programovacím obdobím 2004 – 2006 dokážou odrážet a reagovat na konkrétní potřeby v území. Ve všech ROP byla zaznamenána velká poptávka po investicích do rozvoje měst a obcí; bohužel poptávka převyšuje mnohonásobně disponibilní finanční zdroje ROPů, přičemž existuje značná neochota přesunout na tyto investice více finančních prostředků z málo čerpajících centrálních programů.

3 Aktuální stav čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU

4 V následujícím období bude Česká republika stále příjemcem finančních prostředků ze strukturálních fondů – prostředků však bude méně. Půjde však také o poslední období významného čerpání unijních dotací. Vzroste úloha finančních nástrojů (úvěry, záruky apod.) na úkor dotací. Ještě významnější podporu dostanou inovace, vzdělávání, věda a výzkum příp. opatření pro boj se změnami klimatu či boj proti chudobě na „klasickou“ obecní infrastrukturu (silnice, chodníky, osvětlení, hřiště, revitalizace center obcí apod.) financí významně ubude. Větší šanci dostanou projekty provázané (integrované) s jasnými a kvantifikovanými výstupy, nikoliv izolované projekty. Nutnou podmínkou bude provázanost projektů s regionálními, národními či tematickými strategiemi. Budoucnost kohezní politiky EU (2014 – 2020)

5 Základním cílem krajů pro nadcházející programovací období je čerpání finančních prostředků fondů na aktivity podporující zvýšení konkurenceschopnosti regionů, měst a obcí. Konkurenceschopnost je definována Světovým ekonomickým fórem a následně Evropskou komisí prostřednictvím indikátorů sledující: stupeň rozvinutosti základní infrastruktury – základní skupina, rozvoj vzdělávání a trhu práce – tzv. skupina efektivity, skupinu inovací podpora sofistikovaného podnikání a inovací. Pokud chtějí regiony a obce zvýšit svoji konkurenceschopnost, musí investovat do těchto třech oblastí – podpora však musí být „šitá na míru“ konkrétnímu území Budoucnost kohezní politiky EU (2014 – 2020) – příprava regionů

6

7

8

9 Typ regionu Méně rozvinuté regiony Středně rozvinuté regiony Vysoce rozvinuté regiony Základní skupina (%) 504030 Efektivita (%) 40 Inovace (%) 102030 Tabulka popisuje významnost územního přístupu, tj. zohlednění specifik a potřeb krajů a měst a obcí při řešení tématických oblastí. Finanční alokace v % je pracovním návrhem. Tabulka rozdělení regionů do skupiny dle indexu konkurenceschopnosti

10 Pokud má být Česká republika úspěšná ve využití evropských finančních zdrojů, které jí pomohou v ekonomickém rozvoji, musí v nadcházejícím období zacílit pomoc na konkrétní problémy v rámci konkrétních regionů s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost. Na centrální úrovni by měly existovat tedy pouze takové programy, které ze své podstaty je efektivní řešit centrálně: hlavní dopravní projekty a významné projekty v oblasti životního prostředí (Fond soudržnosti), vzdělávání a aktivní politika zaměstnanosti, inovace (vč. podpory vysokých škol a průmyslu). Ostatní aktivity by měly být podporovány prostřednictvím regionálních operačních programů při spolupráci krajů, měst a obcí, které mohou nastavit a realizovat takovou investiční strategii, která bude odpovídat možnostem a předpokladům daného území, rozhodovat se tedy bude na regionální či místní úrovni, nikoliv v centru. Budoucnost kohezní politiky EU (2014 – 2020) – příprava regionů

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální stav čerpání evropských fondů Příprava na další programovací období z pohledu regionů Mgr. Radko Martínek hejtman Pardubického kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google