Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba OP pro programovací období 2007 - 2013. Kontext a vazby OP •EU jako ek. nejrozvinutější společenství na světě – charakterzované sociálním smírem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba OP pro programovací období 2007 - 2013. Kontext a vazby OP •EU jako ek. nejrozvinutější společenství na světě – charakterzované sociálním smírem."— Transkript prezentace:

1 Tvorba OP pro programovací období 2007 - 2013

2 Kontext a vazby OP •EU jako ek. nejrozvinutější společenství na světě – charakterzované sociálním smírem a rozvoměrným rozprostřením bohatství •K plnění tohoto cíle vydány strategické dokumenty na úrovni EU – např. Lisabonská strategie, Strategické obecné zásady Společenství 2007-2013, Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Integrované směry pro růst a zaměstnanost a návrh Nařízení o Evropském sociálním fondu •Následně vytvářeny strategické dokumenty na národní úrovni – Národní strategický rozvojový rámec, Národní rozvojový plán •Kromě těchto strategických dokumentů však existuje řada jiných národních strategií a dlouhodobých programů bez přímé vazby na procesy spojené s čerpáním Strukturálních fondů, např. Národní program reforem, Strategie hospodářského růstu, Národní inovační politika, Strategie rozvoje lidských zdrojů apod. •Na podobu OP mají vliv i zkušenosti z předcházejícího programovacího období, ovlivňují především implmentační struktury •O administraci OP nebo zapojení do implementačních struktur usiluje řada veřejných institucí

3 Proces tvorby a struktura OP •I přes svůj název mají operační programy blíže ke strategickému dokumentu •Tvoří ji analytická část, SWOT analýza, strategická část, implementace •Doprovází další typy dokumentů – prováděcí, implementační •Přípravou jsou pověřeni externí zpracovatelé – např. Ernst&Young, DHV, Finesta •Tvorbu OP řídí MMR, příklady vznikajících OP: Výzkum a vývoj pro inovace, Podnikání a inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, Životní prostředí, Integrovaný operační program, Praha Adaptabilita apod. •Proces provází mnoho vyjednávání a lobbing za zájmy mnoha zájmových skupin

4 Prioritní osy •Počáteční vzdělávání •Terciární vzdělávání •Další vzdělávání

5 Prioritní osy OP VK –Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení –Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Vyšší odborné vzdělávání Vysokoškolské vzdělávání Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, Partnerství a sítě –Další vzdělávání Systémový rámec dalšího vzdělávání Individuální další vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání Technická pomoc Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Informovanost a publicita programu Absorpční kapacita regionálních aktérů

6 Indikátory •kontextu •dopadu •výsledku •výstupu

7 Specifika procesu tvorby OP •OP obsahuje obecný popis implementace •Ax ante hodnocení •Schvalovací proces – na národní úrovni, na úrovni EU


Stáhnout ppt "Tvorba OP pro programovací období 2007 - 2013. Kontext a vazby OP •EU jako ek. nejrozvinutější společenství na světě – charakterzované sociálním smírem."

Podobné prezentace


Reklamy Google