Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora inovací v rámci kohezní politiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora inovací v rámci kohezní politiky"— Transkript prezentace:

1 Podpora inovací v rámci kohezní politiky
JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Inovační potenciál ČR, Praha, 5. září 2012

2 Podpora inovací v programovém období 2007–2013
OP Podnikání a inovace (prioritní osa „Inovace“) Alokace na prioritní osu: 23,2 mld. Kč 90,4 % alokace v projektech s vydaným Rozhodnutím 29,6 % alokace proplaceno OP Výzkum a vývoj pro inovace Alokace na OP: 61,5 mld. Kč 91,5 % alokace v projektech s vydaným Rozhodnutím 27,8 % alokace proplaceno Cílem podpory je: stimulovat inovační aktivity zejména u MSP zlepšit finanční stabilitu podniků realizujících inovace výrobků, technologií a služeb zlepšit podmínky pro transfer výsledků VaV do praxe

3 Nařízení EU Intervence politiky soudržnosti musí přispívat k plnění cílů strategie Evropa 2020. Nástroj EK pro zefektivnění čerpání – ex-ante kondicionality. Při jejich nesplnění intervence nebude podpořena. Intervence fondů SSR musí prokázat příspěvek k 11 tematickým cílům. Princip tematické koncentrace – intervence musí být užšího a soustředěnějšího charakteru.

4 Důraz na inovace a strategii Evropa 2020
Programové období 2014+ Strategie Evropa 2020 – velký důraz na inteligentní a udržitelný růst Inovace a inovativní podnikání mají být motorem evropského růstu a konkurenceschopnosti S podporou inovací souvisí většina z jedenácti tematických cílů EK Předně potom cíle: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (cíl týkající se výzkumu a vývoje) 2. Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií (cíl týkající se širokopásmových sítí) 3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP)

5 Vyjednávání na úrovni EU
Vyjednávání na úrovni EU probíhá paralelně s národní přípravou MMR zastupuje ČR při vyjednávání s Evropskou komisí a na úrovni pracovní skupiny Rady EU V první polovině roku 2012 dosáhlo Dánské předsednictví dohody nad kompromisním textem k obecnému nařízení Úspěch členských států v jednání s EK: dosažení zjednodušení administrativních nákladů, jednoduší systém řízení intervencí, flexibilnější tematická koncentrace, flexibilnější nastavení struktury OP Kompromisní text dostupný na stránkách MMR: kohezni-politiky-pro-obdobi

6 Příprava na národní úrovni
Důvody odlišného nastavení budoucího období: Prostředky. EU priority. Tematická koncentrace. Zkušenosti – široká strategie, složitý systém. Důsledky odlišného nastavení: Zvýšení dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti ČR a prevence sociálního vyčlenění. Základna - celková strategie a priority ČR, zaměření na hlavní problémy. Zdůvodnění: Co se má řešit, jakou ZMĚNU to přinese, jaký CÍL bude dosažen; měřitelné výsledky. (Spolufinancování z národních zdrojů.)

7 Vazby strategií Strategie Evropa 2020 a Národní program reforem
Cíle Strategie Evropa 2020 nejsou zcela adekvátní potřebám ČR. Přizpůsobení – Národní program reforem. Komplexní identifikace potřeb ČR včetně implementačního plánu. Nezahrnuje explicitně životní prostředí a regionální rozvoj. Nutný převodní mechanismus mezi Strategií Evropa 2020, Národním programem reforem a potřebami identifikovanými v rámci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. Strategie Evropa 2020 a Národní program reforem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Strategie regionálního rozvoje Tematické okruhy

8

9 Základní principy přípravy období 2014 - 2020
Princip strategického zaměření a propojování Princip podpory fungujícího trhu Princip podpory kvalitních projektů Princip snadnější přípravy a realizace projektů

10 Faktory efektivního systému implementace a administrace
Jednotné metodické prostředí Nastavení operačních programů Systém implementace a administrace Legislativní rámec 10

11 Jednotné metodické prostředí
Předpoklady : Jasně vymezená implementační struktura Dostatečné kompetence a svrchovanost centrálních institucí v rámci nastavování metodického prostředí Funkční monitorovací systém – plná elektronizace všech procesů Kompetentní a stabilní administrativní kapacita Závaznost metodického prostředí i ve vztahu k horizontálním institucím (NOK, PCO, AO) Vymahatelnost nastavených pravidel Postupné odstraňování legislativních bariér

12 Děkuji za pozornost Olga.Letackova@mmr.cz www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Podpora inovací v rámci kohezní politiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google