Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha a fondy EU Programové období 2007 – 2013 Markéta Reedová náměstkyně primátora HMP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha a fondy EU Programové období 2007 – 2013 Markéta Reedová náměstkyně primátora HMP."— Transkript prezentace:

1 Praha a fondy EU Programové období 2007 – 2013 Markéta Reedová náměstkyně primátora HMP

2 Reforma Cílů politiky soudržnosti EU Cíl 2 Cíl 3 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 2000 - 20062007 - 2013

3 Praha v rámci programových období Operační program Praha – Konkurenceschopnost Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Operační program Praha - Adaptabilita Jednotný programový dokument pro Cíl 2 2004 - 20062007 - 2013

4 Rozdíly programových období JPD 2OPPKJPD 3OPPA pokryté územívybrané území celá Praha řídicí orgánMMRhl. m. PrahaMPSVhl. m. Praha míra kofinancování EU 50 %85 %50 %85 % územní přesahANO 10 %NEANO 10 %NE

5 Finanční rámec pražských programů Alokace ze strukturálních fondů pro 2007 – 2013 pro hl. m. Prahu:  Celkem 419 mil. EUR (12 mld. Kč)  Z toho 75,8 mil. EUR bylo poskytnuto do operačních programů MPSV, MŠMT a MMR na financování projektů s celonárodním dopadem – na systémové projekty  Pro pražské operační programy zůstalo k dispozici: 343,2 mil. EUR, 9,9 mld. Kč (tj. 1,4 mld. Kč na 1 rok)  85% z EU, 15% z národních zdrojů (7,5% ze státního rozpočtu a 7,5% z rozpočtu hl.m. Prahy) Pro porovnání: Alokace ze strukturálních fondů pro 2004 – 2006 pro hl. m. Prahu:  Celkem 122,2 mil. EUR, 3,5 mld. Kč (tj. 1,2 mld. na 1 rok)  50% z EU, 50% z národních zdrojů

6 Rozdělení ERDF : ESF Alokace z fondů EU pro období 2007 – 2013 pro hl. m. Prahu bude poskytnuta z:  Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)  Evropského sociálního fondu (ESF)

7 Zjednodušení procesu příjmu a administrace projektů pro OPPA a OPPK v období 2007 – 2013  Řídícím orgánem přímo hl.m. Praha  Princip „jedněch dveří“ : - Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK - Společné semináře a prezentace obou OP, jednotný vizuální styl - Obdobné implementační postupy  Prodloužení konzultací projektových záměrů v rámci jednotlivých výzev  Zjednodušené podávání projektových žádostí  Předkládání monitorovacích zpráv o průběhu realizace projektu 1x za 6 měsíců (oproti 1x za 3 měsíce v období 2004-2006)

8 OP Praha - Konkurenceschopnost Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města Specifický cíl 1 Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb Specifický cíl 3 Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu Specifický cíl 2 Zkvalitnění životního prostředí Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT Prioritní osa 3 Inovace a podnikání Prioritní osa 2 Životní prostředí

9 OP Praha – Konkurenceschopnost Platný pro celé území HMP Prioritní osy OPPK  PO 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT  PO 2 – Životní prostředí  PO 3 – Inovace a podnikání  PO 4 – Technická pomoc

10 Finanční rámec OPPK Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (cca 7,8 mld. Kč) Financování - podíl Ze zdrojů EU: 85 % Ze státního rozpočtu: 7,5 % Z rozpočtu HMP: 7,5 %

11 OP Praha - Adaptabilita Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce

12 OP Praha – Adaptabilita Platný pro celé území HMP Prioritní osy OPPA  PO 1 – Podpora rozvoje ekonomiky znalostí  PO 2 – Podpora vstupu na trh práce  PO 3 – Modernizace počátečního vzdělávání  PO 4 – Technická pomoc

13 Finanční rámec OPPA Celkový objem fin. prostředků: 127,5 mil. EUR (cca 3,5 mld. Kč) Financování - podíl Ze zdrojů EU: 85 % Ze státního rozpočtu: 7,5 % Z rozpočtu HMP: 7,5 %

14 OPPA a OPPK – příprava spuštění programů  Stav vyjednání s EU/EK: OPPA – očekávané schválení programu v nejbližších dnech OPPK - jednání s EK ještě probíhají, i tento program by mohl být schválen do konce roku  Vyhlášení prvních výzev: předpoklad konec roku 2007  Pro zájemce o informace a pro žadatele o podporu bude připravena již na podzim 2007 řada seminářů a workshopů  Oba 2 programy budou mít od konce října 2007 samostatné internetové stránky www.oppa.cz a www.oppk.czwww.oppa.czwww.oppk.cz

15 Děkuji za pozornost Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marketa.reedova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Praha a fondy EU Programové období 2007 – 2013 Markéta Reedová náměstkyně primátora HMP."

Podobné prezentace


Reklamy Google