Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond v ČR"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond v ČR
Programovací období Mezinárodní konference HIV – práce a sociální aspekty Praha 9. března 2007

2 Strukturální fondy EU Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti je uváděna v život prostřednictvím strukturálních fondů 3 cíle politiky EU

3 Strukturální fondy EU 3 cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou realizovány prostřednictvím fondů EU: 1. ERDF = Evropský fond regionálního rozvoje 2. ESF = Evropský sociální fond (1960) Fond soudržnosti – je doplňkovým fondem, který stojí vedle SF, je určen na velké investiční projekty v oblasti životního prostředí

4 Reforma Cílů politiky soudržnosti EU
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Cíl 1 Cíl Konvergence Cíl 2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl 3 Iniciativy ES (Equal, Interreg atd.) Cíl Evropská územní spolupráce

5 Klíčové dokumenty Nařízení EU
Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ESF – č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 Nařízení k jednotlivým fondům Evropského parlamentu a Rady (ES) Prováděcí nařízení EK Strategické dokumenty EU a ČR Strategické obecné zásady Společenství (CSG) Národní rozvojový plán (NRP) Národní strategický referenční rámec (NSRR/NSRF)

6 Evropský sociální fond
Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Evropský sociální fond podporuje: - Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce - Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce - Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce - Celoživotní vzdělávání - Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly - Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání - Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce - Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce  

7 Programové období 2007 - 2013 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Operační program Rozvoj lidských zdrojů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - MPSV Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - MŠMT Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Operační program Praha - Adaptabilita Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Operační program Praha - Konkurenceschopnost

8 Alokace na obyvatele a rok 2007 -2013
ČR bez Prahy Praha

9 ESF - příspěvek EU Operační program Příspěvek EU v € 1
Míra kofinancování 1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2,6 mld. 85 % 2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1,8 mld. 3 Praha - Adaptabilita 121 mil.

10 Rozpočet - OPPA Prioritní osa Příspěvek EU v € Národní zdroje v €
Celkové zdroje v € Míra kofinancování 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 46,00 8,12 54,12 85 % 2 Podpora vstupu na trh práce 35,10 6,19 41,30 3 Modernizace počátečního vzdělávání 4 Technická pomoc 4,84 0,85 5,69 Celkem 121,05 21,36 142,41

11 OPPA - 1. Prioritní osa Podpora rozvoje znalostní ekonomiky
Oblasti podpory Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí Inovace organizace práce Efektivní veřejná správa města Uznatelné cílové skupiny Zaměstnanci Zájemci o podnikání Zaměstnavatelé Sebezaměstnaní Profesní a zájmová sdružení Studenti Příjemci Podnikatelské subjekty Veřejná správa Nestátní neziskové organizace Školy

12 OPPA - 2. Prioritní osa Podpora vstupu na trh práce Oblasti podpory
Začleňování znevýhodněných osob Zvýšení dostupnosti zaměstnání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a nečinné osoby Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob Spolupráce se zaměstnavateli Podpora rozvoje sociální ekonomiky Globální grant Uznatelné cílové skupiny Znevýhodněné osoby Nezaměstnaní Pracovníci v sociálních službách Poskytovatelé sociálních služeb Zaměstnavatelé Příjemci Nestátní neziskové organizace Veřejná správa Podnikatelské subjekty

13 PO 2: „Podpora vstupu na trh práce“
Začleňování znevýhodněných osob poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace, služby následné péče atd.) dalších aktivit, které přispívají k integraci znevýhodněných osob Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob podpora dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách rozvoj a inovace metod práce s klienty podpora organizací související s transformací sociálních služeb Spolupráce se zaměstnavateli nové formy zaměstnávání (např. sdílená místa, práce z domova) podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám (aktivity umožňující návrat na trh práce rodičům pečujícím o děti) opatření pro podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce Podpora rozvoje sociální ekonomiky podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální ekonomiky.

14 OPPA - 3. Prioritní osa Modernizace počátečního vzdělávání
Oblasti podpory Zkvalitnění vzdělávání na SŠ a VOŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Uznatelné cílové skupiny Žáci Studenti Pedagogičtí pracovníci Odborní pracovníci ve školství Osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém Příjemci Školy Veřejná správa Nestátní neziskové organizace

15 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor fondů EU
Jungmannova 29/35 Praha 1


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google