Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JPD 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JPD 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha."— Transkript prezentace:

1 JPD 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha.

2 Cíle programu: Hlavním cílem programu je efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje.

3 PRIORITA 1 – AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1- Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti

4 PRIORITA 2 – SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 - Sladění rodinného a pracovního života Opatření 2.3 - Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (Globální grant)

5 PRIORITA 3 – ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 - Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí Opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání

6 PRIORITA 4 – ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 - Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Opatření 4.3 - Rozvoj cestovního ruchu

7 Cílové skupiny 1.Občané Uchazeči o zaměstnání, osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené nezaměstnaností; Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce; Osoby pečující o závislého člena rodiny; Zaměstnanci, zaměstnavatelé a zájemci o zahájení podnikání; Lektoři, konzultanti, pracovníci v oblasti poradenství; Studenti, absolventi škol a mladí vědečtí pracovníci; Zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy.

8 Cílové skupiny 2.Organizace, firmy, instituce Úřady práce a spolupracující organizace; Nevládní neziskového organizace; Základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy; Vzdělávací a poradenské instituce; Pedagogická centra, subjekty realizující programy ekologické výchovy; Personalisté, podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze; Veřejná správa a pracovníci služeb zaměstnanosti hlavního města Prahy; Profesní asociace a komory, sdružení zaměstnanců; Podnikatelské subjekty působící v cestovním ruchu.

9 Implementační struktura: Řídící orgán - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) Zprostředkující subjekty (ZS), kterými jsou pro vybraná Opatření: Správa služeb zaměstnanosti MPSV, hlavní město Praha (MHMP) a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Koneční příjemci (KP) - Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP. Městské centrum sociálních služeb a prevence, Odbor školství MHMP a Úřad práce hl. m. Prahy. Koneční uživatelé ( příjemci pomoci).

10 Celkový objem finančních prostředků určených na program JPD 3 pro období 2004-2006 je 117,6 mil Euro. Program JPD3 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu: 50% z ESF, dofinancování z národních veřejných zdrojů - státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Forma podpory – až do výše 100% u.n.

11 Informace na internetu www.esfcr.cz www.praha-mesto.cz www.nvf.cz/ www.mpsv.cz/


Stáhnout ppt "JPD 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google