Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání Petr Holan Tematický workshop Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 6. prosince 2005 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení 29% rozpočtu JPD 3 (1mld 57mil Kč) Cíl:  příprava pracovní síly kvalifikované, flexibilní, informované  příprava pracovní síly schopné aplikovat princip udržitelného rozvoje Opatření:  3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí  3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Grantové schéma opatření 3.2 - rozpočet

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Celoživotní učení - graf celoživotní učení vzdělávání (učení) dětí a mládeže vzdělávání (učení) dospělých vzdělávání dospělých ve školách další vzdělávání občanské vzdělávání zájmové vzdělávání další profesní vzdělávání kvalifikační vzdělávání rekvalifikační vzdělávání normativní školení

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické cíle opatření 3.2 Finančně lze v oblasti rozvoje dalšího vzdělávání podpořit: 1.dobudování a rozvoj infrastruktury 2.vytvoření a rozvoj informačního systému 3.vytvoření a rozvoj systému spolupráce sociálních partnerů 4.vytvoření a rozvoj systému podpory inovací 5.rozšiřování nabídky 6.vzdělávání a profesní rozvoj poskytovatelů

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické cíle opatření 3.2 1.dobudování a rozvoj infrastruktury výcviková centra a metodiky pro vzdělávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce centra excelence pro výzkum a rozvoj nových technologií metodologie vzdělávání a poradenství dospělých

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické cíle opatření 3.2 2.vytvoření a rozvoj informačního systému přehled o nabídce a poptávce bilancování kvalifikačního potenciálu regionu poradenství

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické cíle opatření 3.2 3.vytvoření a rozvoj systému spolupráce sociálních partnerů model nefinančních pobídek implementace vzdělávacích a rozvojových programů pro sociální partnery a další aktéry

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické cíle opatření 3.2 4.vytvoření a rozvoj systému podpory inovací síť institucí pro inovace a výzkum analýza a zhodnocení inovačního potenciálu vzdělavatelů a dalších relevantních organizací model spolupráce zainteresovaných aktérů podpora stáží a rozvojových programů zaměřených na výzkum, vývoj a inovační aktivity informační systém pro šíření inovačních aktivit model finančních a nefinančních pobídek

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické cíle opatření 3.2 5.rozšiřování nabídky nové programy a jejich pilotní ověření (hl. programy v oblastech druhé šance, ICT) nové a progresivní formy vzdělávání (distanční, kombinované formy, e-learning, …) spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při přípravě a realizaci nových programů modularizace programů při spolupráci s podnikovou sférou

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické cíle opatření 3.2 6.vzdělávání a profesní rozvoj poskytovatelů vzdělávací programy transfer know-how asociace vzdělávacích a poradenských institucí certifikace kvalifikace školení Poskytovatelé dalšího vzdělávání: lektořiučitelé konzultantimetodici zkoušejícířídicí pracovníci

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Implementační uspořádání v opatření 3.2 A)systémové projekty - realizuje konečný příjemce určený řídicím orgánem (MPSV) =Odbor školství MHMP B)projekty vybrané na základě výzvy k podávání žádostí (grantové schéma) - realizuje konečný příjemce vybraný na základě výzvy (GS) =instituce dalšího vzdělávání, městské části a jimi zřizované organizace, školy (SŠ, VOŠ, VŠ), organizace zřizované orgány veřejné správy, zaměstnavatelské a odborové svazy, profesní sdružení, poradenská a výzkumná pracoviště a další subjekty (podnikatelské či nepodnikatelské), které realizují nebo v rámci projektu budou realizovat další vzdělávání

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Systémový projekt SKU MHMP „JOBHELP“ specifické cíle 2, 3: „Tvorba informačního systému, nabídky a poptávky v oblasti dalšího vzdělávání“  partneři: HK ČR + NÚOV  integrovaný systém shromažďující a analyzující informace o nabídce/poptávce DV  poskytovatelé DV zde budou moci prezentovat svou nabídku  na základě info systému poskytování kariérového poradenství a personalistiky i osobám obtížně uplatnitelných na TP  mechanismus umožňující řetězení aktivit personálních a poradenských agentur a propojení jejich činnosti s úřady práce

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 právnická nebo fyzická osoba se sídlem v ČR přímá zodpovědnost za přípravu a řízení projektu realizace projektu s dopadem na cílovou skupinu v hl. m. Praze typ žadatele dle specifikace v opatření 3.2 Oprávněnost žadatelů opatření 3.2

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Koneční příjemci opatření 3.2 Oprávnění předkladatelé žádostí:  podnikatelské i nepodnikatelské subjekty  participující nebo které v rámci projektu budou participovat na rozvoji dalšího vzdělávání alespoň jednou z těchto forem: příprava a realizace dalšího profesního vzdělávání poskytování dalšího profesního vzdělávání poskytování poradenství v oblasti dalšího profesního vzdělávání

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Cílové skupiny opatření 3.2 A) Instituce:  instituce vzdělávající dospělé  jiné vzdělávací instituce  instituce poskytující poradenství v oblasti dalšího vzdělávání  profesní asociace a komory  subjekty realizující státní program ekologické výchovy a osvěty - instituce mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Cílové skupiny opatření 3.2 B) Jednotlivci:  vyučující (lektoři, učitelé, konzultanti)  pracovníci v oblasti poradenství  metodičtí a řídicí pracovníci  účastníci doktorských programů  pracovníci veřejné správy hl. m. Prahy  personalisté  podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze  odborníci pražských zaměstnavatelských a odborových svazů - jednotlivci jsou cílovými skupinami opatření 3.2 pouze v případě, pokud participují nebo v rámci projektu budou participovat na rozvoji dalšího vzdělávání

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hlavního města Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení pro implementaci JPD 3 Rytířská 10 110 01 Praha 1 www.praha-mesto.cz/jpd3 petr.holan@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google