Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 3.1 JPD 3 – Rozvoj počátečního vzdělávání Mgr. Kateřina Kalousková Tematický workshop 8.prosince 2005 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení „rozvoj kvalitního celoživotního učení s cílem připravit vysoce kvalifikovanou, flexibilní pracovní sílu, schopnou aplikovat princip trvale udržitelného rozvoje“  Opatření 3.1 : Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí  Opatření 3.2 : Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Implementace opatření 3.1 2 způsoby:  Přímé přidělení prostředků (systémové, národní a regionální projekty)  Odbor školství Magistrátu HMP  Grantové schéma  vyhlašované z úrovně odboru fondů EU MHMP

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Grantové schéma Specifické cíle:  1. Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ, včetně zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  2. Další vzdělání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků  3. Zkvalitnění vzdělávání na VŠ  4. Rozvoj distančních a kombinovaných forem studia

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  realizace programů a aktivit integrace znevýhodněných žáků do výuky v běžných třídách a prevence jejich předčasného opouštění vzdělávacího systému  individuální programy pro znevýhodněné žáky včetně zřízení míst osobních asistentů  rozvoj a rozšíření přípravných a vyrovnávacích tříd umožňujících žákům přechod ze speciálních škol na střední školy, ze zvláštních škol do normálních tříd  tvorba a realizace vzdělávacích programů pro mladé lidi a dospělé, kteří předčasně opustili vzdělávací systém

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ  rozvíjení metod, programů a forem výuky, jež podporují vnitřní diferenciaci a individualizaci vzdělávání na ZŠ (příprava a realizace pilotních vzdělávacích programů)  zkvalitňování praktického výcviku a odborné praxe  rozvoj oborů s širším odborným profilem

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Další vzdělání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků  zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti lektorů, konzultantů, učitelů, metodických a řídících pracovníků, pracovníků školní inspekce a veřejné správy ve školství

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zkvalitnění vzdělávání na VŠ  rozvoj a zkvalitňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů  zkvalitnění odborné i pedagogické přípravy budoucích učitelů  rozvoj spolupráce VŠ s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti  podpora internacionalizace studia  podpora konceptu tzv. corporate chairs  rozvoj kapacit pro řízení a realizaci mezinárodních projektů

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozvoj distančních a kombinovaných forem studia  rozvoj lidských zdrojů v oblasti infrastruktury distančního vzdělávání

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Kdo může žádat:  Základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy,  Organizace zřizované orgány veřejné správy  Městské části  Nestátní neziskové organizace

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Cílové skupiny  žáci, studenti  mladiství se zdravotním postižením, sociálně znevýhodnění, další mladí znevýhodnění  etnické minority, azylanti, cizinci  ředitelé a učitelé škol, pedagogičtí pracovníci  občané s nízkou kvalifikací  zájemci o studium na SŠ, VOŠ, VŠ  základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy  nestátní neziskové organizace  výzkumné ústavy  subjekty realizující programy ekologické výchovy  pedagogická centra

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Grantové schéma opatření 3.1 - rozpočet

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zaměření schválených žádostí

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Předkladatelé žádostí ve 2.výzvě

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozpočet výzvy: 195,8 mil. Kč Vyhlášení 25.10. 2005 Předkládání žádostí:  25.10. 2005 – 17. 2. 2006  pouze osobně na adrese Rytířská 10, Praha 1  1x písemně originál a elektronická verze (CD, disketa)  velikost projektu 1 – 10 mil. Kč  délka trvání projektu max. 24 měsíců Podmínky 3. výzvy pro GS 3.1

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty odboru školství Magistrátu hl. m. Prahy

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty odboru školství MHMP Schváleno:  Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji klíčových kompetencí žáků (HODINA)  Rozvoj jazykových dovedností pedagogických pracovníků ve školství (JARO)  Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných pražských gymnáziích (PILOT GP)  Podpora environmentálního vzdělávání na školách (Ekogramotnost) V procesu přípravy:  Rozvoj sítě inovujících škol v Praze (INOSKOP)  Vytvoření systému monitorování a hodnocení (KVALITA)

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahr. vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Kateřina.Kalousková@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google