Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 3.2 JPD 3 Rozvoj dalšího vzdělávání Mgr. Petra Drahoňovská Tematický workshop Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 2. prosince 2004 Praha, Mariánské nám. 2

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 JPD 3 - priorita 3 Rozvoj celoživotního učení Cíl:  příprava pracovní síly kvalifikované, flexibilní, informované  příprava pracovní síly schopné aplikovat princip udržitelného rozvoje

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Celoživotní učení - graf celoživotní učení vzdělávání (učení) dětí a mládeže vzdělávání (učení) dospělých vzdělávání dospělých ve školách další vzdělávání občanské vzdělávání zájmové vzdělávání další profesní vzdělávání kvalifikační vzdělávání rekvalifikační vzdělávání normativní školení

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Činnosti podporované v GS 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání prostřednictvím: 1.dobudování a rozvoje infrastruktury 2.vytvoření a rozvoje informačního sytému 3.vytvoření a rozvoje systému spolupráce sociálních partnerů 4.vytvoření a rozvoje systému podpory inovací 5.rozšiřování nabídky 6.vzdělávání a profesního rozvoje poskytovatelů

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 1. dobudování a rozvoj infrastruktury  výcviková centra a metodiky pro vzdělávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce  centra excelence pro výzkum a rozvoj nových technologií  metodologie vzdělávání a poradenství dospělých

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 2. vytvoření a rozvoj informačního sytému  přehled o nabídce a poptávce  bilancování kvalifikačního potenciálu regionu  poradenství

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 3. vytvoření a rozvoj systému spolupráce sociálních partnerů  model nefinančních pobídek  implementace vzdělávacích a rozvojových programů pro sociální partnery a další aktéry

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 4. vytvoření a rozvoj systému podpory inovací  síť institucí pro inovace a výzkum  analýza a zhodnocení inovačního potenciálu vzdělavatelů a dalších relevantních organizací  model spolupráce zainteresovaných aktérů  podpora stáží a rozvojových programů zaměřených na výzkum, vývoj a inovační aktivity  informační systém pro šíření inovačních aktivit  model finančních a nefinančních pobídek

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 5. rozšiřování nabídky  nové programy a jejich pilotní ověření (hl. programy v oblastech druhé šance, ICT)  nové a progresivní formy vzdělávání (distanční, kombinované formy, e-learning, …)  spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při přípravě a realizaci nových programů  modularizace programů při spolupráci s podnikovou sférou

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 6. vzdělávání a profesní rozvoj poskytovatelů  vzdělávací programy  transfer know-how  asociace vzdělávacích a poradenských institucí  certifikace kvalifikace  školení Poskytovatelé dalšího vzdělávání: - lektoři - učitelé - konzultanti - metodici - řídicí pracovníci- zkoušející

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny A) Instituce:  instituce vzdělávající dospělé (vč. NNO)  profesní asociace a komory  subjekty realizující státní program ekologické výchovy a osvěty  vzdělávací a poradenské instituce Ty, které se následně podílejí na tvorbě, realizaci či poradenství v oblasti dalšího vzdělávání.

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny B) Jednotlivci:  vyučující (lektoři, učitelé, konzultanti)  pracovníci v oblasti poradenství  metodičtí a řídicí pracovníci  účastníci doktorských programů  pracovníci veřejné správy hl. m. Prahy  personalisté  podnikatelé a zaměstnavatelé v Praze  odborníci pražských zaměstnavatelských a odborových svazů Ti, kteří se následně podílejí na tvorbě, realizaci či poradenství v oblasti dalšího vzdělávání.

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Oprávnění předkladatelé žádostí Instituce poskytující další vzdělávání včetně:  škol středních, vyšších odborných, vysokých  poradenských institucí  výzkumných pracovišť  organizací zřizovaných orgány veřejné správy  městských částí a jimi zřizovaných organizací  zaměstnavatelských a odborových svazů  profesních sdružení  nestátních neziskových organizací

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Implementační uspořádání v opatření 3.2 A)systémové projekty - realizuje konečný příjemce určený řídicím orgánem (MPSV) = Odbor školství MHMP B)projekty vybrané na základě výzvy k podávání žádostí (grantové schéma) - vyhlašuje FEU MHMP - realizuje konečný příjemce vybraný na základě výzvy (GS) = hl. instituce dalšího vzdělávání, městské části a jimi zřizované organizace, školy (SŠ, VOŠ, VŠ), organizace zřizované orgány veřejné správy, zaměstnavatelské a odborové svazy, profesní sdružení, poradenská a výzkumná pracoviště

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Systémový projekt SKU MPMP specifické cíle 2, 3: „Tvorba informačního systému, nabídky a poptávky v oblasti dalšího vzdělávání“ je složen ze tří vzájemně propojených oblastí: Integrovaný systém nabídky a poptávky trhu práce zajistí program JobMan Hospodářské komory ČR, který usnadní vstup na trh práce různým skupinám zájemců (absolventům, nezaměstnaným, zaměstnaným hledajícím změnu pracovního místa atd.). Vstupem absolventů do praktického života se zabývá program RISA tj. Regionální informační systém o uplatnění absolventů, kterou pilotně připravil NÚOV. Nabídku rekvalifikací v širokých souvislostech bude tvořit Systém integrovaných typových pozic a program DAT CZ. firmy TREXIMA Zlín.

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podmínky 1. výzvy pro GS 3.2 Vyhlášení 25. 10. 2004 Předkládání žádostí:  1. 11. 2004 – 7. 1. 2005  pouze osobně na adrese Rytířská 10, Praha 1  1x písemně originál a elektronická verze (CD, disketa)  velikost projektu GS 1 – 15 mil. Kč  délka trvání projektu max. 24 měsíců další výzvy: březen 2005, září 2005, březen 2006, (září 2006)

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Grantové schéma opatření 3.2 - rozpočet

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozpočet výzev grantového schématu 3.2

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Petra.Drahonovska@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google