Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Grantové schéma 4.2.01 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Národní vzdělávací fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Grantové schéma 4.2.01 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Národní vzdělávací fond."— Transkript prezentace:

1 1 Grantové schéma 4.2.01 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Národní vzdělávací fond

2 2 Opatření 4.2 Globální cíl: Zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy a výzkumu a podnikatelské sféry. Zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy a výzkumu a podnikatelské sféry.

3 3 Opatření 4.2 Specifické cíle: 1. Poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům znalosti, které jim umožní vyrovnat se s problémy při zavádění nových technologií, a přispět tak k jejich konkurenceschopnosti; 2. Vybudovat základ systému vzdělávání zejména studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, který jim poskytne nezbytné znalosti pro zakládání nových technologicky orientovaných firem; 3. Vytvořit základ systému vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vědy a výzkumu, průmyslových podniků a profesních organizací, který jim poskytne odborné znalosti pro řízení inovačního procesu;

4 4 Opatření 4.2 Specifické cíle: 4. Vytvořit a dále rozvíjet informační systém pro urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe; 5. Rozvíjet společné inovační programy vysokých škol, výzkumných pracovišť a podnikatelské sféry, včetně mechanismů transferu technologií, know-how i odborníků; 6. Vytvořit v Praze základ fungujícího systému školicích a poradenských center a podnikatelských inkubátorů, které přispějí k naplnění výše zmíněných cílů 6. Vytvořit v Praze základ fungujícího systému školicích a poradenských center a podnikatelských inkubátorů, které přispějí k naplnění výše zmíněných cílů.

5 5 Grantové schéma 4.2.01 GS není členěno na více programů podpory (Pp) možnost průběžného podávání žádostí možnost průběžného podávání žádostí variabilita velikosti projektů variabilita velikosti projektů financování od 1 do 30 mil. Kč financování od 1 do 30 mil. Kč (horní pásmo pro komplexní projekty naplňující minimálně 3 specifické cíle opatření) (horní pásmo pro komplexní projekty naplňující minimálně 3 specifické cíle opatření)

6 6 GS 4.2 – cílové skupiny studenti,studenti, doktorandi a mladí vědečtí pracovníci,doktorandi a mladí vědečtí pracovníci, řídící pracovníci (např. VŠ a Akademie věd)řídící pracovníci (např. VŠ a Akademie věd) zaměstnancizaměstnanci zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy (zejména MSP)zájemci plánující založení nové technologicky orientované firmy (zejména MSP) NNO (např. Hospodářská komora Prahy, inovační asociace, asociace vysokých škol, asociace malých a středních podniků, profesní asociace aj.)NNO (např. Hospodářská komora Prahy, inovační asociace, asociace vysokých škol, asociace malých a středních podniků, profesní asociace aj.)

7 7 GS 4.2 – Možní žadatelé vysoké školy vysoké školy vědecká pracoviště vědecká pracoviště školicí instituce školicí instituce profesní sdružení profesní sdružení NNO NNO zaměstnavatelé zaměstnavatelé malé a střední podniky malé a střední podniky orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace

8 8 GS 4.2 - Činnosti(1) Zapojit zaměstnavatele do zvyšovaní vlastní kvalifikace a kvalifikace svých zaměstnanců pro zavádění nových technologií. Zapojit zaměstnavatele do zvyšovaní vlastní kvalifikace a kvalifikace svých zaměstnanců pro zavádění nových technologií. Podpořit: Podpořit: vzdělávací aktivity na všech podnikových úrovních, včetně státní správy a samosprávy, které jsou odpovědné za zavádění inovací, nových techno- logických postupů a metod řízení vzdělávací aktivity na všech podnikových úrovních, včetně státní správy a samosprávy, které jsou odpovědné za zavádění inovací, nových techno- logických postupů a metod řízení systémy školení pro pracovníky ze sektoru nových technologií (včetně IT), v oblasti využívání výsledků VaV v praxi systémy školení pro pracovníky ze sektoru nových technologií (včetně IT), v oblasti využívání výsledků VaV v praxi účast vybraných pracovníků (zejména MSP) v národních a mezinárodních školicích programech účast vybraných pracovníků (zejména MSP) v národních a mezinárodních školicích programech

9 9 GS 4.2 – Činnosti (2) Motivovat vysoké školy a vědeckých pracovišť k vytvoření komplexního systému podpory vytvářením spin-off firem. Motivovat vysoké školy a vědeckých pracovišť k vytvoření komplexního systému podpory vytvářením spin-off firem. Vytvářet fungující informační systém nabídky a poptávky v oblasti moderních technologií, podpořit vytváření nových pracovních míst zejména v MSP. Vytvářet fungující informační systém nabídky a poptávky v oblasti moderních technologií, podpořit vytváření nových pracovních míst zejména v MSP. Propagovat nové technologie zejména ve vztahu k MSP v regionu. Propagovat nové technologie zejména ve vztahu k MSP v regionu. Podpořit existující i nové konzultační firmy v oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi, včetně ochrany duševního vlastnictví. Podpořit existující i nové konzultační firmy v oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi, včetně ochrany duševního vlastnictví.

10 10 GS 4.2 – Činnosti (3) Organizovat stáže a odbornou přípravu personálu na podporu proinovačního chování. Organizovat stáže a odbornou přípravu personálu na podporu proinovačního chování. Vytvářet komplexní programy na pracovištích vědy a výzkumu zavádějící výchovu k podnikání, včetně zakládání spin-off firem. Vytvářet komplexní programy na pracovištích vědy a výzkumu zavádějící výchovu k podnikání, včetně zakládání spin-off firem. Vytvářet partnerství pracovišť výzkumu a vývoje a podnikatelských subjektů pořádáním společných konferencí, seminářů a workshopů, podpora studijních pobytů, výzkumných partnerství atd. Vytvářet partnerství pracovišť výzkumu a vývoje a podnikatelských subjektů pořádáním společných konferencí, seminářů a workshopů, podpora studijních pobytů, výzkumných partnerství atd.

11 11 Subkritérium 7.1 - PARTNERSTVÍ nadstandardní komunikace, participace a zpětná vazba řešitelů na organizace odlišných typů (profitní organizace, neziskové organizace, veřejná správa) s odlišnými rolemi a zájmy v procesu VaV a inovací.nadstandardní komunikace, participace a zpětná vazba řešitelů na organizace odlišných typů (profitní organizace, neziskové organizace, veřejná správa) s odlišnými rolemi a zájmy v procesu VaV a inovací. max. 2 bodymax. 2 body

12 12 Subkriterium 7.2 – Přenos zkušeností přenos nejlepších tuzemských nebo zahraničních zkušeností podporujících inovace a spolupráci VaV s podnikatelipřenos nejlepších tuzemských nebo zahraničních zkušeností podporujících inovace a spolupráci VaV s podnikateli velmi podrobná analýza situace cílových skupin z VaV a podnikové sféry z hlediska inovací velmi podrobná analýza situace cílových skupin z VaV a podnikové sféry z hlediska inovací vhodné indikátory porovnání stavu inovací v ČR s nejvyspělejšími zeměmi (benchmarking) vhodné indikátory porovnání stavu inovací v ČR s nejvyspělejšími zeměmi (benchmarking) max. 3 body

13 13 GS 4.2 – Odkazy na zajímavé zdroje Strategický plán Prahy www.metropol.cz Agentura inovačního podnikání - AIPCR www.aipcr.cz, www.techprofil.cz Společnost vědeckotechnických parků ČR http://www.svtp.cz Bohemialn Regional Innovation Strategy - BRIS www.bris.cz EU - Entrepreneurship and SMEs http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/

14 14Informace MPSV odd. 723 – PhDr. Marína Landová NVF, tým Adaptabilita – Ing. Ondřej Velek tel: 224 500 586 velek@nvf.cz www.nvf.cz/esf


Stáhnout ppt "1 Grantové schéma 4.2.01 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Národní vzdělávací fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google