Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření 2.3 JPD 3 „Posilnění kapacit poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha“ Globální grant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření 2.3 JPD 3 „Posilnění kapacit poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha“ Globální grant."— Transkript prezentace:

1 Opatření 2.3 JPD 3 „Posilnění kapacit poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha“ Globální grant

2 Charakteristika NROS administruje v letech 2004 až 2006 Globální grant ve výši 1% z těchto programů: Celkem 4,22 milionů EUR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Celkem 1,17 milionů EUR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) Minimální výše příspěvku na projekt – 150.000 Kč Maximální výše příspěvku na projekt – 650.000 Kč Globální grant pokrývá 100% nákladů na projekt, spolufinancování NNO tedy není nutné

3 Rozdíl mezi Opatřeními 2.1. a 2.3. JPD 3 Opatření 2.1. Větší alokace na realizaci opatření (20% rozpočtu JPD3) Vyšší alokované částky na jednotlivé projekty (1 až 15 mil. Kč) Určeno spíše pro větší a zkušenější NNO Opatření 2.3. Menší alokace na realizaci opatření (1% rozpočtu JPD3) Menší částky alokované na jednotlivé projekty (150.000 až 650.000 Kč) Jednodušší formulář žádosti Vyšší zálohy pro NNO (až 80% alokované částky) Určeno i pro NNO s menší kapacitou na posílení kapacity NNO

4 Posílení kapacit nestátních neziskových organizací, které realizují programy zaměřené na sociální integraci sociálně vyčleněných osob nebo osob ohrožených sociální exkluzí Cíle Globálního grantu

5 Primární cílové skupiny Nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálních služeb poskytovaných osobám ohroženým sociálním vyloučením zaregistrované v ČR jako: Občanské sdružení Obecně prospěšná společnost Církevní právnická osoba Podpora partnerství při realizaci projektů s orgány místní veřejné správy (hlavní město Praha, městské části, organizace zřizované hlavním městem Praha nebo městskou částí za účelem poskytování sociálních služeb)

6 1.Nestátní neziskové organizace (NNO) poskytující vzdělávání pro další NNO, které přímo pracují se skupinami ohroženými sociální exkluzí 2.Nestátní neziskové organizace pracující se skupinami ohroženými sociální exkluzí pro posílení vlastní kapacity organizace Primární cílové skupiny

7 Sekundární cílové skupiny Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu: Věku - mladí, starší lidé v předdůchodovém věku Zdravotního stavu - zejména zdravotní postižení, duševní onemocnění Ztráty nebo absence pracovních návyků - zejména dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící zařízení výkonu trestu, osoby opouštějící ústavní péči, dlouhodobě nemocní Sociální situace - zejména osamělí rodiče, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, mladí lidé opouštějící dětské domovy, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostmi, oběti hromadných neštěstí, migranti a příslušníci etnických menšin včetně romských komunit

8 Sekundární cílové skupiny Nejvíce ohrožené jsou skupiny osob, u nichž dochází ke kumulaci různých znevýhodnění Vzhledem k tomu, že cílovými skupinami jsou osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce, nemohou jimi být děti a osoby v důchodovém věku

9 Financovatelné činnosti Rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb; Rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání moderních metod sociální práce a sociálních služeb; Rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce; Zajištění odborného vzdělávání a celoživotního učení pracovníků NNO poskytujících sociální služby s dopadem na trh práce; Zajištění speciálních služeb skupinám ohrožených sociální exkluzí; Vzdělávání k posilnění kapacit a rozvoji lidských zdrojů v NNO poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a pro skupiny osob ohrožených sociální exkluzí

10 Implementační uspořádání Globální grant bude implementován jako grantové schéma Projekty Konečných uživatelů z řad nestátních neziskových organizací budou vybírány na základě výzvy NROS k podávání žádostí

11 Předpoklad vyhlášení dvou až tří kol výzev v rámci grantového schématu (do 31.12.2006) 1. výzva v polovině listopadu 2004 (předpoklad) Možnost předložit pouze jeden projekt v každém kole za jednu NNO (za jedno IČO) Časový harmonogram

12 Problémy NNO při administraci grantů Pozdní informování či neinformování o změnách u realizovaných projektů Nedodržování časového harmonogramu realizace projektů Nedostatečná komunikace s NROS DŮSLEDKEM NEMOŽNOST VYPLATIT CELOU VÝŠI PROSTŘEDKŮ PŘIDĚLENÝCH NA REALIZACI PROJEKTU

13 Strukturální fondy: www.strukturalni-fondy.cz Evropský sociální fond: www.esfcr.cz www.mpsv.cz Globální grant: http://www.nros.cz/globalni-grant/index.html Užitečné odkazy

14 Děkuji za pozornost KONTAKT global@nros.cz


Stáhnout ppt "Opatření 2.3 JPD 3 „Posilnění kapacit poskytovatelů sociálních služeb v hlavním městě Praha“ Globální grant."

Podobné prezentace


Reklamy Google