Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátké představení vyhlášených výzev oblasti podpory 3. 1 a 3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátké představení vyhlášených výzev oblasti podpory 3. 1 a 3"— Transkript prezentace:

1 Krátké představení vyhlášených výzev oblasti podpory 3. 1 a 3
Krátké představení vyhlášených výzev oblasti podpory 3.1 a 3.2 Oddělení realizace programů – soc. integrace a služby (824) výzvy jsou zveřejněny na:

2 Výzva č „Podpora sociální integrace a sociálních služeb “ Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Termín předkládání žádostí: od 2. února do 6. června Kontaktní osoby: Ing. Linda Maršíková Mgr. Ivana Jirková Mgr. Gabriela Měřínská

3 Základní informace o výzvě č. 86
Cíl podpory: sociální prevence a přímá pomoc osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením s důrazem integrace na trh práce Celková částka pro tuto výzvu: ,- Kč Podporované aktivity: A. vybrané druhy sociálních služeb registrované dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně doprovodných aktivit B. další inovativní aktivity a programy umožňující prevenci sociálního vyloučení a přímou pomoc vybraným cílových skupinám

4 Cílové skupiny: vybrané skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením pro:
aktivitu A: osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; osoby opouštějící vězení; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; osoby závislé na návykových látkách (podmínka ústavní, ambulantní léčby nebo abstinence) aktivitu B: osoby se zdravotním postižením; osoby s chronickým duševním onemocněním; děti, mládež (15-26let); etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního prostředí, cizinci ze třetích zemí (legální pobyt >1 rok); osoby bez přístřeší; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; osoby opouštějící vězení; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi a osoby komerčně zneužívané; osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách; osoby pečující o osobu blízkou Vymezení žadatelů: Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti Nestátní neziskové organizace (o.s., o.p.s., církevní právnické osoby) působící v sociální oblasti Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

5 Výzva č „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb“ Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hlaváčková

6 Základní informace o výzvě č. 87
Cíl podpory: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Celková částka pro tuto výzvu: ,- Kč Podporované aktivity: vytvoření metodik spojených s transformačním procesem zařízení, tvorba analýzy zařízení, analýz regionu a analýzy samotných uživatelů služby, zhodnocení současného stavu organizace a poskytované sociální služby z pohledu procesu transformace, nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů, vytvoření komplexních plánů transformace zařízení, koordinace procesu přípravné fáze transformace; koordinace procesu přechodové fáze (přemisťování uživatelů do nových služeb); individuální podpora procesu transformace zařízení, odborné vzdělávání týmu v oblasti transformace pouze prostřednictvím akreditovaných kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb.; neakreditované formy vzdělávání, informování veřejnosti a zapojování veřejnosti. Cílová skupina Kdo může žádat Termíny (vyhlášení – ukončení) Kontakty na osoby zodpovědné za relizacei Kontakt na web

7 Vymezení žadatelů o finanční podporu:
Cílové skupiny: pracovníci poskytovatelů sociálních služeb s registrací podle zákona č. 108/2006 Sb., uživatelé pobytových služeb sociální péče (osoby se zdravotním postižením, osoby s duševním onemocněním). Vymezení žadatelů o finanční podporu: poskytovatelé sociálních služeb s registrací podle zákona č. 108/2006 Sb., zřizovatelé sociálních služeb (např. kraj, obec, NNO) Důležité termíny: Uzávěrky příjmu žádostí do Předpokládaný termíny VK 11. dubna 2012 27. července 2012 4. července 2012 27. září 2012 10. října 2012 12. prosince 2012 28. prosince 2012 6. března 2013

8 „Výzva k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro kraje, mimo hlavního města Prahy“ - výzva č. 5 Výzva pro kraje k předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Cíl podpory: systémové řešení poskytování sociálních služeb Výzva je otevřená, a je vyhlášena , s platností do Alokace ,-Kč Ing. Miroslav Vrábel Mgr. Lukáš Hrabák

9 „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit - výzva č
„Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit - výzva č. 55“ výzva pro obce k předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Termíny (vyhlášení – ukončení): Kontaktní osoba: Ing. Jana Stavinohová, „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit - výzva č. 15“ výzva pro kraje k předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kottová,

10 Základní informace o výzvě č. 55
Cíl výzvy: Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Alokace: 200 mil. Kč Podporované aktivity (stručně): Podpora poskytování vybraných sociálních služeb a činností/aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení. Podpora vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb (doplňkově). Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách/komunitách – pouze osoby od 15 let věku. Pracovníci (zaměstnanci) obcí/obecních úřadů. Kdo může žádat: obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žadatel je povinen splnit podmínku návaznosti na oblast intervence 3.1 b)


Stáhnout ppt "Krátké představení vyhlášených výzev oblasti podpory 3. 1 a 3"

Podobné prezentace


Reklamy Google