Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond v kontextu politiky soudržnosti Ing. Světlana Navarová, vedoucí oddělení řízení a implementace JPD 3, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond v kontextu politiky soudržnosti Ing. Světlana Navarová, vedoucí oddělení řízení a implementace JPD 3, MPSV."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond v kontextu politiky soudržnosti Ing. Světlana Navarová, vedoucí oddělení řízení a implementace JPD 3, MPSV

2 Evropský sociální fond (ESF) ESF je jedním ze čtyř strukturálních fondů, kterými EU podporuje politiku soudržnosti. Politika soudržnosti je zaměřena na odstraňování rozdílů v sociálním a ekonomickém postavení mezi jednotlivými regiony v rámci EU. ESF je klíčovým finančním nástrojem při realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na zkrácené programovací období 2004 - 2006 činí 456,98 mil. EUR (zhruba 14,17 mld. Kč). Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

3 Primárním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Evropský sociální fond podporuje: · Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce · Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

4 Evropský sociální fond dále podporuje: · Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce · Celoživotní vzdělávání · Tvorbu kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly · Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání · Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce · Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

5 Pro čerpání ze SF zpracovává stát programové dokumenty, které analyzují současný stav, vymezují prioritní oblasti podpory a způsob pomoci. Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF pro období 2004 - 2006 v ČR jsou: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3) Program Iniciativy Společenství EQUAL Společný regionální operační program (SROP) Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

6 Celkový objem finanční pomocí ESF podpora z EU v mil. EUR ESF celkem457 OP RLZ318,82 JPD 3 58,8 EQUAL 32,1 SROP 47,28 Na financování se podílí 25-50% státní rozpočet ČR (v závislosti na programu a opatření) a v případě JPD 3 také rozpočet hlavního města Prahy. Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

7 Kdo může žádat o podporu z ESF: všechny organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR a fyzické osoby, které budou schopny předložit kvalitní projekty Postup: výzvy k předložení projektů zveřejní MPSV ve sdělovacích prostředcích a na svých webových stránkách, poté podání žádosti v elektronické a tištěné podobě Výběr projektů: hlavním kritériem je soulad s prioritami a opatřeními jednotlivých programů; projekty musí respektovat principy podpory rovných příležitostí, udržitelného rozvoje, informační společnosti a místních iniciativ Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

8 Kde získat další informaci o ESF: více informací o ESF v ČR, o programech financovaných z ESF, postupu předkládání projektů, jejich výběru a financování naleznete na www.esfcr.cz www.mpsv.cz esf@mpsv.cz Děkuji za pozornost Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond v kontextu politiky soudržnosti Ing. Světlana Navarová, vedoucí oddělení řízení a implementace JPD 3, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google