Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL Mgr. Jan Blahůšek Ministerstvo práce a sociálních věcí Ř ídící orgán CIP EQUAL

2 Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 Iniciativa Společenství EQUAL  v roce 2000 vyhlášena Evropskou komisí  spolu-financování: Evropský sociální fond (ESF) a SR ČR  cíl: vývoj inovativních nástrojů pro odstranění nerovností a diskriminace na trhu práce a jejich následné šíření a prosazování do politiky a praxe  cílové skupiny (znevýhodněné): dlouhodobě nezaměstnaní, lidé se zdravotním postižením, starší lidé, ženy, mládež, etnické menšiny, cizinci, žadatelé o azyl, osoby po výkonu trestu

3 Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 CIP EQUAL a ESF  jedním ze tří programů v oblasti RLZ spolu-financovaných z ESF 2004-2006  programy ESF hlavního proudu:  Operační program Rozvoj lidských zdrojů – pro ČR mimo hl. m. Prahu  Jednotný programový dokument pro Cíl 3 – pro hl. m. Prahu  podpora dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti  zvýšení zaměstnanosti a sociálního začleňování u ohrožených skupin

4 Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 Specifika CIP EQUAL odlišnosti od programů hlavního proudu :  inovativnost  mezinárodní spolupráce  povinné naplňování 6 principů – tématický přístup, partnerství, společné rozhodování, inovativnost, mainstreaming a mezinárodní spolupráce  prosazování rovných příležitostí žen a mužů (gender mainstreaming)

5 Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 Realizační fáze CIP EQUAL  hlavní výzva (srpen 2004) – 59 úspěšných žadatelů  Akce 1 (od 12/2004) – dotváření rozvojových partnerství, pracovních programů a navazování mezinárodní spolupráce  Akce 2 (od 6/2005) – implementace pracovních programů rozvojových partnerství (vývoj a testování inovací)  Akce 3

6 Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 Akce 3 CIP EQUAL  V ČR současně s Akcí 2  Cíl: vyhodnocení inovativních výstupů projektů a jejich šíření a prosazování s cílem ovlivnit politiku a praxi  Cílové skupiny Akce 3 = plánovaní uživatelé inovací: ministerstva, úřady práce, neziskové organizace atd.  Nástroje Akce 3: publicita, lobbování, národní tématické sítě (NTS), příp. evropské tématické sítě (ETG), validace produktů  v současnosti Akci 2 a 3 v ČR realizuje 54 projektů + dalších 15 projektů z dodatečné výzvy realizuje již pouze Akci 3

7 Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL  důvod: dosud nebyly alokovány všechny finanční prostředky CIP EQUAL Cíl: podpořit Akci 3 - šíření a prosazování již vyvinutých a v praxi otestovaných inovací do politiky a praxe  možní žadatelé: stávající i nově vytvořená rozvojová partnerství (projekty) – nutno zřetelně odlišit v žádosti  není možné mezinárodní partnerství

8 Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 www.equalcr.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele – dodatečná výzva Akce 3 CIP EQUAL 17. 10. 2007 Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP."

Podobné prezentace


Reklamy Google